Kumura on projektiammattilaisen kotipesä

Tavoitteena positiiviset kokemukset

Haluamme tarjota ICT-projektien ja projektijohtamisen ammattilaisille paikan, jossa viihdytään ja kehitytään ammatillisesti. Toimintamme näkyy kokemuksena työntekijöiden, työnhakijoiden, alihankkijoiden ja asiakkaiden suuntiin. Haluamme tämä kokemuksen olevan positiivinen.

Kumura työnantajana

Sitoutunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on liiketoimintamme ytimessä. Ihmisten sitouttaminen ja työhyvinvointi ovat meillä avainasemassa, ja näihin asioihin haluamme jatkossakin panostaa.

”Meillä kollegaa autetaan aina, kun apua pyydetään.”

Kumuralaisia yhdistää halu keskinäiseen sparraukseen: oman kokemuksen ja osaamisen jakaminen tiimimme muille jäsenille, sekä vastaavasti oppiminen muilta. Toimiessaan asiakasprojekteissa henkilöillämme on käytettävissään koko yhteisömme osaaminen ja kokemus. Meillä kollegaa autetaan aina, kun apua pyydetään.

Työn vaikuttavuus ja merkitys liittyvät olennaisesti sekä sitoutumistasoon että työmotivaatioon. Korostamme projektiammattilaisen työn merkityksellisyyttä. Kumura on olemassa, koska projektien kuuluu onnistua. Tämän eteen työskentelemme päivittäin, jotta mahdollistamme onnistumisen yksittäisissä projekteissa ja asiakkaidemme projektitoiminnassa laajemmin. Meille on tärkeää, että myös henkilöstömme kokee tekevänsä työssään merkityksellisiä asioita.

Tervetuloa Kumuralle kokenut ICT-projektipäällikkö!

Haemme jatkuvasti kokeneita ICT-projektipäälliköitä, joilla on projektinhallintakokemusta vähintään 5 ja mielellään 10 vuotta. Yleensä meille tullaan jo valmiiksi kokeneina ammattilaisina, edelleen kehittymään ja kasvamaan. Emme kuitenkaan käännytä automaattisesti pois muilta osin sopivaa hakijaa, vaikka projektinhallintakokemusta olisikin hieman vähemmän.

”Alan ammattilaisia houkuttelevat mielenkiintoiset ja vaihtelevat projektit sekä kokeneiden työkaverien yhteisö.”

Suomessa on kohtuullisen vähän projektijohtamiseen keskittyviä yrityksiä. Tämä tosiasia tekee Kumurasta kiinnostavan työnantajan projektijohtamisen ammattialaisten keskuudessa. Yrityksemme kasvaessa nyt valtakunnalliseksi toimijaksi uskomme kiinnostuksen meitä kohtaan vain kasvavan. Alan ammattilaisia houkuttelevat mielenkiintoiset ja vaihtelevat projektit sekä kokeneiden työkaverien yhteisö.

Toimimme ICT projekteissa useimmiten tilaajan edustajana. Tarjoamme toimittajan puolella toimineille kokeneille projektipäälliköille mahdollisuuden vaihtaa roolia ”toiselle puolelle pöytää”. Tämä on monelle henkilölle houkutteleva mahdollisuus kehittyä ammatillisesti sekä päästä lähemmäksi projektin todellisia tavoitteita ja hyötyjä.

Arvostamme Kumuralla hybridiosaamista. Tällä tarkoitamme henkilön kykyä toimia laajalti erilaisissa asiakastoimeksiannoissa. Monipuolista osaamista ja kokemusta arvostaa myös moni asiakkaistamme. Hybridiosaamisessa on monia eri tasoja. Henkilöllä voi olla kokemusta erityyppisistä projekteista ja eri toimialoilta, mahdollisesti sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Henkilöllä on ehkä kokemusta projektipäällikkyyden lisäksi muista ICT-projektin rooleista, esim. arkkitehtina tai määrittelijänä. Henkilö on mahdollisesti toiminut sekä tiukasti vaiheistetun (vesiputousmalli) projektin projektipäällikkönä että ketterässä ympäristössä Product Ownerina tai Scrum Masterina. Näitä ominaisuuksia pyrimme myös sisäisesti jatkokehittämään.

Hyvä työnhakijakokemus kantaa kauas

Mielestämme yrityksen pitää palvella työnhakijoita rekrytoinnin eri vaiheissa. He ovat Kumuran mahdollisia tulevia avaintekijöitä ja liiketoimintamme ydintä.

”Meille on tärkeää tietää, mitä työnhakija toivoo uraltaan ja haluaa tehdä tulevaisuudessa.”

Haluamme tuottaa työnhakijalle lisäarvoa, vaikka prosessi ei johtaisikaan rekrytointiin. Annamme hakijoille rehellistä palautetta ja vinkkejä jatkoon, riippumatta rekrytointipäätöksestämme. Viestimme työnhakijalle aktiivisesti hakuprosessin etenemisestä ja tiedotamme prosessin seuraavista vaiheista, jolloin emme jätä hakijaa epätietoisuuden tilaan. Avoimuus ja läpinäkyvyys on tärkeää, jotta hakija tietää oman tilanteensa avoinna olevan paikan suhteen. Jos olemme epävarmoja, tai päätöksemme on kielteinen, niin kerromme tämän suoraan perustelujen kera. Toivomme, että osallistuminen Kumura rekrytointiprosessiin auttaisi heitä työnhaussa muualle.

Meille on tärkeää tietää, mitä työnhakija toivoo uraltaan ja haluaa tehdä tulevaisuudessa. On lyhytjänteistä tuijottaa ansioluettelon pohjalta vain aiempaa työhistoriaa ja kokemusta. Kokenut projektiammattilainen saattaakin haluta vaihtaa toisentyyppisiin tehtäviin.

Eihän unohdeta alihankkijakokemusta

Haluamme riveihimme alan parhaita ammattilaisia, joko työntekijöinä tai alihankkijoina. Oman henkilöstömme ohella alihankkijoidemme osaaminen ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Alihankkijamme henkilöt edustavat Kumuraa toimiessaan asiakkaidemme projekteissa. Kun nämä henkilöt ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita, niin tämä näkyy varmasti myös asiakkaillemme. Meille alihankkijakokemus on tärkeä asia työntekijä- ja työnhakijakokemuksen rinnalla. Alihankkijat ovat kumppaneitamme.

Haluamme rakentaa hyvien alihankkijoidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä. Otamme alihankkijoidemme henkilöt soveltuvin osin osaksi yhteisöämme. Näin he pääsevät hyödyntämään esimerkiksi yhteisömme sparrausta. Pyrimme myös tukemaan muilla tavoin heidän ammatillista kehittymistään ja hankkimaan asiakasprojekteja, jotka tukevat heidän omia toiveitaan urakehityksensä suhteen. Moni yksin toimiva freelancer arvostaa näitä asioita. Toki näemme taustalla mahdollisuuden myös siihen, että henkilö saattaa ajan myötä siirtyä Kumuran omaksi työntekijäksi.

Positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen

Ihmisillämme on merkittävä rooli asiakasprojektiemme onnistumisessa. Osaava ja palveleva henkilöstömme on olennainen tekijä sekä uusasiakashankinnassa että olemassa olevien asiakkuuksien säilyttämisessä ja syventämisessä. 

Hyvään asiakaskokemukseen vaikuttaa myös se, miten nopeasti ja joustavasti pystymme vastaamaan asiakaskuntamme tarpeisiin. Tämä edellyttää meiltä proaktiivista lähestymistä niin rekrytointiin kuin alihankintaankin. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan omaa tiimiämme ja ajoittamaan rekrytoinnit mahdollisimman hyvin tasapainoon asiakkaidemme tarpeiden kanssa. Tämän rinnalla käytämme myös alihankkijoita, mikä tuo joustavuutta erityisesti kiireellisiin tarpeisiin.

”Uskomme asiakkaidemme arvostavan vastuullista työnantajaa, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista.”

Työssään viihtyvän henkilöstön vaikutus ja yleinen positiivinen työnantajamielikuva välittyvät paitsi uusille kumuralaisille, niin myös asiakkaillemme. Kumuralla on hyviä ja osaavia tyyppejä. Kumuralla ihmiset viihtyvät. Kumuralla porukka sparraa tosiaan, mikä tuottaa lisäarvoa myös asiakkaalle. Asiakas mieltää kaiken tekemisemme kautta, että Kumuran kanssa on mukava tehdä töitä. Uskomme asiakkaidemme arvostavan vastuullista työnantajaa, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Jos kiinnostuksesi heräsi, niin jätäthän yhteystietosi täällä: Meille töihin.

Mikko Saastamoinen

Mikko Saastamoinen
Kumura

Mikko on Kumura Oy:n toimitusjohtaja. Mikolla on pitkä kokemus projektipäällikkönä laajoista ICT-muutosprojekteista eri toimialoilla niin toimittajan kuin tilaajankin puolella. Mikolla on monipuolista kokemusta myös projektitoiminnan kehittäjänä ja valmentajana.

Kuulumisia

Tilaa verkostokirjeemme

Haluatko olla ajan tasalla kiinnostavista toimeksiannoistamme, joihin etsimme tekijää joko vakituiseen työsuhteeseen tai alihankintasopimuksella? Tilaa silloin verkostokirjeemme, jonka lähetämme noin kerran kuukaudessa.

Lue lisää

Vaatimusmäärittely pelastaa projektit – ja joulun

Mitä yhteistä joululla on projektien ja kehityshankkeiden kanssa? Niihin kaikkiin kohdistuu paljon odotuksia. Vaatimusmäärittelyn ja vaatimustenhallinnan opit auttavat sujuvoittamaan niin joulun valmistelua kuin projektien tavoitteiden täyttymistä. Lue, kuinka!

Lue lisää

Merkityksellinen ICT-projekti voi paremmin

Onnistuneita ICT-projekteja yhdistää tuoreen kyselyn mukaan hyvä vuorovaikutus ja yhteishenki sekä työn arvostus. Yhdessä selkeän päämäärän kanssa ne synnyttävät merkityksellisyyden kokemusta. 

Lue lisää