Kumuran ensimmäisessä blogissa käsiteltiin onnistuneen projektin elementtejä. Mitä sitten käytännössä vaaditaan onnistuneen projektin saavuttamiseksi? Seuraavassa tiivistetysti koostettuna kolme tärkeää tekijää.

Menestyvä projektikulttuuri

Yleisellä tasolla määriteltynä päästään jo pitkälle, kun yrityksen projektikulttuuri on hioutunut sellaiseksi, että se luo hyvän pohjan projektien onnistumiselle. Projektikulttuurissa voidaan erottaa kolme osa-aluetta:

  • Projektiin osallistuvien henkilöiden projektiosaaminen
  • Yrityksen projektijohtamiseen liittyvät yhteiset käytännöt ja menetelmät
  • Projektien tukena toimivan organisaation johtamisosaaminen

Kulttuuri muodostuu asenteista, arvoista, uskomuksista, toimintatavoista ja käytännöistä. Niiden muuttaminen nopealla aikataululla on haastavaa, mutta ottamalla oikeita askeleita oikeaan suuntaan, saadaan projektitoimintaa tehostettua ja sitä kautta tehostuu myös yrityksen liiketoimintahyötyjen realisoituminen.

Onko teillä projektikulttuurin kehitys oikealla tiellä? Tuntevatko yrityksesi projekteihin osallistuvat henkilöt mitä projektit ovat, miten niitä johdetaan tehokkaasti sekä miten projekteja ohjataan ja hallitaan yhtenä projektisalkkukokonaisuutena?

Osaava projektipäällikkö

Kun yrityksen projektikulttuuriin vielä liitetään mukaan osaava projektipäällikkö, niin ainekset onnistuneeseen projektiin ovat olemassa. Projektipäälliköllä on ensisijainen vastuu saada projekti maaliin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Perinteisesti kuvaten hän:

  • viestii tavoitteet projektiryhmälle,
  • suunnittelee ja aikatauluttaa tehtävät yhdessä projektiryhmän kanssa
  • seuraa tehtävien valmistumista raportoiden edistymisestä johtoryhmälle

Osaavan projektipäällikön työkalupakista löytyy menetelmät ja kokemuksen kartuttama tietotaito saattaa projekti onnistuneesti päätökseen. Onko teidän projektijohtamisenne sillä tasolla, että voitte luottaa siihen saadaksenne onnistuneita projekteja aikaiseksi?

Sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen merkitys onnistumisen takana

Nykyisin projektipäällikön ja myös muiden projekteissa toimivien osalta on korostettu sosiaalisten sekä vuorovaikutustaitojen merkitystä yhtenä onnistuneen projektin edellytyksistä. Kokemuksesta voin kertoa, että näin tosiaan on. Ei ole parempaa fiilistä, kuin saada projekti maaliin hyvän ryhmähengen ja projektitekemisen ilon kautta. Tiimiytyminen ja ryhmähengen kasvattaminen vie oman aikansa, mutta sen eteen myös kannattaa tehdä töitä. Se palkitaan varmasti.

Tuntevatko teidän työntekijänne itsensä ja toistensa tavat, käyttäytymismallit ja voitte siten ottaa ne huomioon kanssakäymisessä ja tiimien/projektien muodostamisessa?

Varmistathan, että yrityksesi projektien menestystekijät ovat kunnossa, koska projektien kuuluu onnistua!

Mika Punta on kokenut projektihallinnan ammattilainen, jolla on laajaa kokemusta suurten hankkeiden menestyksekkäästä läpiviennistä sekä projektien ja tuotekehityksen toimintamallien tehokkaasta kehittämisestä mm. seuraavilla liiketoiminta-alueilla: matkapuhelin, operaattorit, energiateollisuus, rahoitus & terveydenhuolto. Projektit Mika hoitaa asiakaslähtöisesti ja ketterästi.