Projektijohtamisen asiantuntijayritykset Digioiva Oy (kotipaikka: Helsinki), Kumura Oy (Jyväskylä) ja Pasaati Oy (Tampere) yhdistävät liiketoimintansa 15.6.2020 alkaen. Toiminta jatkuu Kumura Oy:n nimellä. Kumura toimii jatkossa valtakunnallisesti – palvellen laajaa skaalaa eri toimialoja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yhdistynyt yhtiö nousee kärkikolmikkoon Suomen ICT-projektipäällikköpalveluihin erikoistuneista yrityksistä.

Yhdistymisen myötä Kumura pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin leveän asiantuntijapoolinsa avulla. Ytimen muodostaa lähes 20 Kumuran omaa projektijohtamisen ja ICT-projektien ammattilaista, sekä sitä täydentää laaja alihankkijaverkosto.

Digioivan toimitusjohtaja Mika Lappalainen: ”Yhdistymisemme synnyttää entistä vahvemman osaajaverkoston, joten voimme auttaa asiakkaitamme aiempaa useammissa projektiosaajatarpeissa. Yhdistyminen on meille helppoa, koska yrityskulttuurimme ovat lähellä toisiaan – samalla kun täydennämme sopivasti toisiamme. Yhteenliittymistä helpottaa myös se, ettei meillä ole juurikaan päällekkäisyyksiä asiakaskunnassa.”

Pasaatin toimitusjohtaja Pasi Kivimäki: ”Digitalisaatio edellyttää projekteja erilaisten muutosten ja kehityshankkeiden toteuttamiseksi. Yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat digitalisaatioprojekteihin erikoistuneita projektijohtajia ja –asiantuntijoita, jotta muutokset saadaan toteutettua suunnitellusti ja hallitusti strategian ja investointisuunnitelmien mukaisesti. Tälle osaamiselle ja kokemukselle on lisääntyvä kysyntä valtakunnallisesti. Yhdistyneellä yrityksellä on riittävät lihakset tuottaa asiakkaille onnistumisia isoissakin projekteissa ja muutoshankkeissa.”

Kumuran nykyinen toimitusjohtaja Mikko Saastamoinen jatkaa uuden Kumura Oy:n toimitusjohtajana. Saastamoinen painottaa yrityksen henkilöstöstrategiaa osana kasvustrategiaa: ”Näemme hyvinvoivan ja sitoutuneen henkilöstön tärkeimpänä edellytyksenä kasvutavoitteitamme ajatellen. Tämän lisäksi olennainen osa toimintaamme on alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa muodostettava ekosysteemi. Kumura on projektiammattilaisen kotipesä!”

Lisätietoja:

Mikko Saastamoinen, Toimitusjohtaja

mikko.saastamoinen@kumura.fi, +358 50 3843767

Pasi Kivimäki, Hallituksen puheenjohtaja (entinen Pasaati Oy:n toimitusjohtaja)

pasi.kivimaki@kumura.fi, +358400635690

Mika Lappalainen, Markkinointijohtaja (entinen Digioiva Oy:n toimitusjohtaja)

mika.lappalainen@kumura.fi, +358 400 703813