Mihin palvelu soveltuu?

Tarvitsetko apua järjestelmäviidakon taltuttamiseen? Tietojärjestelmäanalyysi tuottaa kokonaiskuvan järjestelmistä, niiden rooleista ja keskinäisistä suhteista nykyarkkitehtuurissa.

Tiedätkö, missä tieto-omaisuutesi sijaitsee ja missä kunnossa se on? Tietoaineiston kartoitus tuottaa kokonaiskuvan tieto-omaisuudesta ja sen sijainnista eri järjestelmissä ja tietolähteissä.

Kaipaatko asiantuntijaa johtamaan datamigraatiota tietojärjestelmien muutoshankkeessa? Olisiko järjestelmävaihdon yhteydessä syytä miettiä myös miten tietosisältö saadaan paremmin liiketoimintaa tukevaksi? Datamigraatio on muutakin kuin teknistä suorittamista. Autamme varmistamaan tietojesi onnistuneen siirron liiketoiminnan tarpeet ja tiedon laadulliset asiat huomioiden.

Kun nykyinen järjestelmäratkaisu ei enää riitä, miten löydät tilalle parhaiten soveltuvan ratkaisun? Järjestelmäkartoituksessa selvitetään markkinoilla olevat vaihtoehdot ja niiden sopivuuden tarpeisiin.

Pohditko, mikä olisi järkevin ja tuottavin tapa edetä järjestelmien yhdistämisessä tai korvaamisessa? Tarvitsetko tukea uuden tietojärjestelmän hankintaan, kilpailutukseen ja/tai käyttöönottoon? Kumuralla on kattava kokemus laajojen tietojärjestelmien hankinta-, käyttöönotto -ja migraatioprojektien toteuttamisesta. Autamme asiakkaitamme :

  • Tietojärjestelmähankinnan tai -korvaamisen suunnittelussa
  • Järkevän tietojärjestelmähankinnan toteuttamisessa
  • Tietojärjestelmän onnistuneessa käyttöönotossa

Sovi maksuton sparraus: www.kumura.fi/tapaaminen

Esimerkkejä Kumuran toimeksiannoista

  • Järjestelmähankinnan konsultointi: hankinta- ja käyttöönottoprojektin läpivienti
  • Tietojärjestelmien yhdistäminen: tarve yhtenäistää toimintatavat, luoda yhteinen tietomalli ja tuoda aineisto yhteiseen muotoon
  • Järjestelmämigraation tuki: tulkki liiketoiminnan ja teknisen toteutustiimin välillä
  • Järjestelmämigraation tuki: tietohuollon ja laadunvarmistuksen koordinointi
  • Konsultti muuttuvien toimintatapojen ja prosessien määrittelyssä
  • Järjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja koordinointi