Tunneäly projektinjohtamisessa

Tunneälyllä vahvistat projektiesi onnistumisen edellytyksiä motivoimalla tiimiläisiäsi ja luomalla heille mielekkään työn kokemusta. Opit johtamaan projektiesi merkityksellisyyttä, mikä parantaa riskienhallintaa, resurssien käyttöä ja varmistaa projektiesi kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennus antaa sinulle taidot

Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin. Merkityksellisyyden ja mielekkään työn kokemuksen luomisessa auttaa tunneälykäs ote projektien johtamiseen.

Vain ihmiset saavat projektit onnistumaan, minkä vuoksi ihmislähtöinen johtamistapa projekteissa ja projektitiimisi hyvinvoinnin tukeminen ovat oleellisia taitoja projektilla tavoiteltujen hyötyjen saavuttamisessa. Tunneälykäs projektijohtaminen vaatii onnistuakseen ymmärrystä tunnetiloista, niiden syntymisestä sekä vaikutuksista yksilöiden toimintaan. Lisäksi tarvitaan taitoja toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tilanteissa, joissa asioiden lisäksi on johdettava ihmisiä heidän tunnetilansa huomioiden.

”Keskusteleva ja pohdiskeleva etenemistapa, joka toimi tämän tyyppisessä aiheessa hyvin. Hyvät kouluttajat ja sopivasti käytännön esimerkkejä.” – Petteri Juola, Beamex Oy

Tunneäly helpottaa riskienhallintaa ja resurssien käyttöä

Tunneälyllä on sitä enemmän merkitystä, mitä haastavammasta projektista, muutos- tai johtamistilanteesta on kyse. Se valmistaa kohtaamaan haastavatkin vuorovaikutustilanteet rakentavasti ja psykologista turvallisuutta luoden.

Johtamalla projekteja tunneälyn avulla parannat riskienhallintaa ja resurssien ohjaamista oikeaan tekemiseen, sillä turvallisessa ympäristössä hiljaisetkin signaalit tulevat kuulluiksi. Tämän avulla huomioit projektin onnistumista uhkaavat riskitekijät aikaisemmassa vaiheessa, jolloin ne eivät ehdi aiheuttaa haittaa projektisi etenemiselle. Tunneälykkyys projekteissa suuntaa myös resurssien käyttöä tarpeellisimpaan osa-alueeseen: kun projektitiimiläisesi kokevat ilmapiirin turvalliseksi ja työn mielekkääksi, heidän motivaationsa kasvaa, mikä lisää muun muassa ongelmanratkaisukykyä ja halukkuutta työskennellä projektin hyväksi paineistetuissakin tilanteissa.

”Koulutuksen sisältö oli kiinnostava ja sisältö oli hyvin rakennettu.” – Teemu Ruotsalainen, Fintraffic Lennonvarmistus

Tunneäly varmistaa projektiesi kilpailukyvyn tulevaisuudessa

Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennus tuo sinulle johtamistaitoja perinteisten projektimallien ulkopuolelta. Tunneäly on tutkitusti yksi tulevaisuuden top 10 -työelämätaidoista – sisällyttämällä tunneälykkyyden projektienne johtamiseen organisaatiosi varmistaa kilpailukykynsä tulevaisuudessa. Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennuksen sisältö perustuukin sosiaaliseen neurotieteeseen, jota tutkitaan enenevissä määrin.

”Tunteiden pohtiminen avaa silmiä sille, mille asiaperusteisessa keskustelussa on sokea.” – Petteri Juola, Beamex Oy

Tunneälyvalmennus parantaa taitojasi myös itsesi johtamisessa ja tunnetietoisuudessa, mikä vahvistaa hyvinvointiasi ja jaksamistasi työelämässä.

Genos-arvioinnilla saat palautetta aidoista työelämän tilanteista

Tunneäly projektinjohtamisessa -valmennukseen sisältyy Genos-arviointi, jossa kollegasi arvioivat johtamistaitojesi tunneälykkyyttä anonyymisti. Genos on ainutlaatuinen arviointi, sillä se ei pohjaa pelkkään itsereflektioon: työelämän aidoista kohtaamisista nousevat palautteet auttavat sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämään vuorovaikutustapojesi heikompia osa-alueita, minkä pohjalta tunnet itsesi paremmin. Tämä auttaa sinua roolissasi projektijohtajana.

Valmennus järjestetään yhteistyössä Adeptuksen kanssa.


Varmista paikkasi valmennuksessa!

Löydät tulevat valmennusajankohdat koulutuskalenteristamme. Voit myös tilata tämän tai minkä tahansa muun koulutuksemme omalle organisaatiollesi räätälöitynä ottamalla yhteyttä asiakasvastaaviimme.