Vaatimus­määrittelyn perusteet

Onnistunut vaatimustenhallinta vahvistaa organisaatiosi kehitystyön laatua ja sitä kautta hyvää asiakaskokemusta! Valmennuksessa vaatimustenhallintaa käsitellään kokonaisuutena alkaen vision ja liiketoimintavaatimusten ymmärtämisestä, ei vain IT-ratkaisun järjestelmävaatimuksiin keskittyen.

Vaatimusmäärittelyn perusteet -valmennuksen käytyäsi

Hyödyt valmennuksesta olet sitten aloitteleva tai kokenut määrittelijä, projektipäällikkö tai esimerkiksi IT-järjestelmän tilaaja. Saatat kaivata aiheesta kertausta ja päivitystä tai olet vaatimustenhallinnan parissa työtehtäviä aloitteleva projektiammattilainen. Käymme valmennuksessa läpi vaatimusmäärittelyn merkityksen ja periaatteet sekä konkreettisia ohjeita ja malleja.

Taidot vaatimusmäärittelyn kaikkiin vaiheisiin ja erityistilanteisiin

Tässä valmennuksessa vaatimusmäärittelyn näkökulma on laajempi kuin usein käytetty kehitettävän ohjelmiston vaatimusten kartoittaminen ja dokumentointi. Sen sijaan, että keskittyisimme pelkästään IT-ratkaisun järjestelmävaatimuksiin ja -määrityksiin, tarkastelemme vaatimustenhallintaa kokonaisuutena alkaen vision ja liiketoimintavaatimusten ymmärtämisestä. Nämä opit ovat sovellettavissa mihin tahansa kehitystyöhön.

Projektin, ohjelmistotuotannon tai minkä tahansa kehittämistyön perimmäinen tavoite on päätyä asiakasvaatimukset täyttävään lopputulokseen. Vaatimustenhallinta huolehtii asiakasvaatimusten määrittämisestä ja niiden käsittelystä kehitysprosessin aikana, jotta lopputuotteessa olisi kaikki halutut ominaisuudet. Vaatimustenhallinnan onnistuessa lopputuotteessa ei ole myöskään mitään ylimääräistä.

Perehdyt valmennuksessa vaatimushallinnan prosessiin aina ratkaistavan ongelman ymmärtämisestä vaatimusten keräämiseen, dokumentointiin ja todentamiseen asti. Tutustut niin vaatimusten johtamiseen kuin vaatimusten tarkentamiseen määrittelydokumentaatioksi. Käymme koulutuksessa läpi erilaiset vaatimukset ja vaatimusmäärittelyn tyypillisimmät haasteet sekä niiden ratkaisutavat. Opit, mitä odotuksia erilaisilla sidosryhmillä on vaatimusmäärittelylle, millainen on hyvä vaatimus ja miten vaatimuksia priorisoidaan.

Vaatimusmäärittelyn perusteet -valmennuksessa tutustut sekä perinteiseen malliin että ketterään vaatimusmäärittelyyn. Saat myös näkökulmaa erityistilanteisiin, kuten julkiseen hankintaan. Valmennuksen jälkeen tiedät, mitä eroa on käyttötapauksella ja käyttäjätarinalla, ja miten niitä hyödynnetään. Lisäksi saat ideoita, miten kehittää oman organisaatiosi vaatimusmäärittelyä paremmalle tasolle.

Viet opit työhösi jo valmennuksen aikana!

Jos sinulla on alkamassa tai meneillään projekti, jossa työskentelet vaatimusmäärittelyn kanssa, voit kohdentaa harjoituksia suoraan omaan työhösi. Oikea projekti ei kuitenkaan ole välttämätön.

Harjoitustehtävien lisäksi aihealustukset sekä reflektointi ja oppien jakaminen muiden osallistujien kanssa varmistavat, että saat valmennuksesta valmiuksia ja varmuuksia tuottaaksesi käytännön vaatimuksia ja määrittelyjä työssäsi.

Vaatimustenhallinta ratkaisee, toteuttaako kehitystyö organisaatiosi strategiaa

Työskennellessäsi vaatimusten kanssa toimit tehtäväkentällä, joka leikkaa läpi koko organisaatiosi asiakasrajapinnasta tuotekehitykseen ja strategiavastuulliseen johtoon asti. Siksi vaatimusmäärittelyn perusteiden hallinta kuuluu kaikille kehitystyöhön tai päätöksentekoon osallistuville. Onnistunut vaatimusmäärittely on avain muun muassa

Valmennuksen avulla voit omalta osaltasi edistää yllä olevien tavoitteiden täyttämistä. Mukaasi saat tietotaidon lisäksi mallipohjia ja muistilistoja, joita voit hyödyntää tulevissa vaatimusmäärittelyn tehtävissäsi.


Varmista paikkasi valmennuksessa!

Löydät tulevat valmennusajankohdat koulutuskalenteristamme. Voit myös tilata tämän tai minkä tahansa muun koulutuksemme omalle organisaatiollesi räätälöitynä ottamalla yhteyttä asiakasvastaaviimme.