Ketteröitä toimintaasi

Ketteryys toiminnassa parantaa niin asiakas- kuin työntekijäkokemusta. Ketterällä johtamisella saavutat nopeammin pysyviä tuloksia organisaatiosi toimintaa kehittäessäsi, toimialasta riippumatta.

Agile eli ketterät menetelmät

Ketteryys on ajatustapa, jota hyödynnetään organisaatioissa projektinhallinnan ja kehitystyön välineenä. Niitä käytetään usein esimerkiksi ohjelmistokehityksessä ja ICT-projekteissa, mutta yhä useammat organisaatiot ketteröittävät toimintaansa muiltakin osin. Etenkin organisaatioiden johtamismalleja viedään jatkuvasti yhä ketterämpään suuntaan.

Vielä jokin aika sitten ketteriä menetelmiä pidettiin perinteisen vesiputousmallin vastakohtana, mutta nykyään useammissa projekteissa käytetään joustavasti näiden mallien erilaisia yhdistelmiä. Parhaimmillaan ketterät menetelmät ovat ympäristöissä, joissa muuttuvien tekijöiden määrä on suuri eikä lopputuloksesta ole tarkoituskaan tehdä liian tarkkaa kuvausta. Tällöin iteratiivinen kehittäminen mahdollistaa nopeatkin suunnanmuutokset matkan varrella esiintyviin tarpeiden mukaan.

Mikä yhdistää ketteriä organisaatioita?

Eri organisaatioissa on erilaisia periaatteita ketteryydelle, mutta tietyt pääperiaatteet yhdistävät kaikkia ketteryyteen pyrkiviä organisaatioita.

  • Jatkuva kehittyminen ja oppiminen sekä onnistuneiden että epäonnistuneiden kokeilujen kautta.
  • Ketterille menetelmille ominaista ovat myös avoimuus ja läpinäkyvyys.
  • Jäykät rakenteet tai tarkat suunnitelmat eivät kankeuta kehitystyötä.
  • Ketterä organisaatio on muutosmyönteinen, joustava ja uskaltaa myös epäonnistua joissain kokeiluissa.

Ketteryys on parhaimmillaan haasteellisissa ympäristöissä

Kompleksisissa projekteissa, joissa tapahtuu usein muutoksia, on usein korkea riskitaso. Tällaisilla projekteilla ei oikeastaan ole onnistumisen edellytyksiä, mikäli rakenteet eivät salli tarvittaessa nopeita muutoksia. Mitä kompleksisempi projekti on kyseessä, sitä suurempi hyöty ketteryydestä.

AgiLean® vauhdittaa kehitystoimintaa ja parantaa johtamista

Pysyäkseen toiminta- ja kilpailukykyisenä, jokaisen organisaation on uudistuttava käytännössä katsoen jatkuvasti. AgiLean -johtamismallimme auttaa sinua yhdistämään erilaiset kehitystoimenpiteet hallituksi kokonaisuudeksi siten, että erilaisia kehitysaloitteita vertaillaan ja priorisoidaan yhdenmukaisesti ja kullekin aloitteelle valitaan tarkoituksenmukaisin johtamis- ja toteutusmalli. 

Kysy lisää AgiLean johtamismallistamme!

AgiLean® johtamismallin hyödyt

  • Kokeilet ja konseptoit nopeammin uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja ilman raskasta hallinnointia.
  • Asiakkaasi kokevat palvelusi ja toimintasi laadukkaammaksi nopeiden ja joustavien muutoksien ansiosta.
  • Johdat innovaatio- ja kehityssalkkua tehokkaammin ja lunastat hyödyt nopeammin paremman virtaustehokkuuden ansiosta.
  • Panostuksesi johtamiseen ja hallinnointiin vastaa paremmin organisaatiosi tarpeita.
  • Saat kokonaisnäkymän tavoitteiden etenemiseen tekemisen sisällöstä riippumatta.

Ketterän kehittämisen
valmennuksemme organisaatiosi tueksi

Ketterät taidot

Mitä ketteryys tarkoittaa, minkälaisia perusmenetelmiä siihen liittyy ja miten niitä käytännössä hyödynnetään? Kuinka laadit suunnitelman ketterämmän toiminnan käynnistämiselle?

Valmennuksen jälkeen osaat vastata näihin ja moniin muihin kysymyksiin ja toimit luontevasti ketterän kehityksen pääperiaatteiden mukaisesti.

Yhteisöohjautuvuus ja itseohjautuvat tiimit

Mitä ketterän tiimin itseohjautuvuus edellyttää johtajuudelta? Mitä yhteisöohjautuvuus tarkoittaa ja miten itseohjautuvat tiimit toiminnat käytännössä?

Tässä valmennuksessa osallistujat saavat lisäksi henkilökohtaisen käyttäytymisprofiilin (Peili™), jonka avulla tiimin sisäisiä vuorovaikutustaitoja tarkastellaan ja kehitetään.

Ketterä salkunhallinta

Priorisoitko projekteja oikein? Entä ohjaatko resurssit priorisointien mukaisesti? Projektien lisääntyessä on tärkeää, että koko organisaation kehitystoiminta on ketterää, ei pelkästään yksittäiset projektit. Muutoksia on tarpeen tehdä koko salkun tasolla.

Valmennus auttaa sinua hahmottamaan nämä muutostarpeet ja luomaan suunnitelman niiden kehittämiseksi. Valmennuksen jälkeen osaat kehittää koko projektisalkun johtamista ja hallintaa leanimmäksi ja ketterämmäksi. Olemme auttaneet lukemattomia organisaatioita ketteröittämään toimintaansa niin tiimien kuin koko organisaation tasolla.

Saisimmeko auttaa auttaa myös sinua?


Osallistu avoimeen projekti­valmennukseen

Koulutuskalenteristamme löydät kaikille avoimia valmennuksia myös ketterien menetelmien tiimoilta.