Välitämme vastuullisesti

Ihmisistä, projekteista, asiakkaistamme ja yhteiskunnasta.

Välitämme ihmisistä ja projekteista

Yllämainittu lupauksemme asiakkaillemme ja henkilöstöllemme on myös lupauksemme vastuullisuudesta. Tämä vastuullisuus ulottuu kaikkeen toimintaamme, taloudesta ekologiaan, asiakkaiden liiketoimintaan ja ihmisten hyvinvointiin. Haluamme jättää positiivisen jäljen kaikessa, mitä teemme.

Näin kannamme vastuuta

Hyvinvoiva projektiammattilainen

Tavoitteenamme on luoda ympäristö, jossa sekä kumuralaiset että verkostolaisemme tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tuetuiksi. Huolehdimme aktiivisesti työntekijäkokemuksesta ja kannustamme jokaista ammattilaistamme kohti mielekästä työtä sekä ammatillista kehittymistä. Pyrimme luomaan fyysisesti ja psykologisesti turvallisen ja kannustavan työpaikan jokaiselle kumuralaiselle ja verkostolaiselle.

Miten vahvistamme projektiammattilaisten hyvinvointia:

 • Joka kuudes viikko toteutettava henkilöstön fiilismittaus pitää meidät jatkuvasti ajan tasalla kumuralaisten hyvinvointitilanteesta ja viestii siitä, että välitämme aidosti.
 • Edistämme työelämän tasapainoa tarjoamalla kattavat työterveys-, ergonomia- ja virikemahdollisuudet. Työaikamme, -välineemme ja työntekopaikkamme ovat joustavia.
 • Sparrauskulttuuri, sisäiset heimot sekä jokaisen kumuralaisen oikeus ja mahdollisuus osallistua sisäiseen kehittämiseen omien tavoitteidensa mukaisesti varmistavat jatkuvan oppimisemme sekä yksilöinä että organisaationa ja myös lisäävät asiakkaidemme saamaa arvoa.
 • Tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille ja työnhakijoille ovat meille selviö. Ikä, sukupuoli, tausta tai mikään muukaan henkilön ominaisuus ei vaikuta hänen rooliinsa tai mahdollisuuksiinsa kumuralaisena.

Inhimillinen projektijohtaminen

Tavoitteemme on tehdä työtämme tunnetaitavasti ja ihmisläheisesti. Haluamme inspiroida myös asiakkaitamme omaksumaan inhimillisen projektijohtamisen lähestymistavan, jossa asiakkaidemme projekteissa työskentelevien ihmisten kuormitus ja jaksaminen ovat tasapainossa ja työ koetaan merkitykselliseksi. Uskomme ja tiedämme, että projektit onnistuvat parhaiten, kun ihmiset onnistuvat. Auttamalla asiakkaitamme toimimaan inhimillisesti projektijohtamisen kaikilla tasoilla rakennamme yhdessä vankan perustan projektien onnistumiselle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Miten vahvistamme inhimillisen projektijohtamisen toteutumista käytännössä:

 • Henkilöstömme osallistuu erilaisiin inhimilliseen johtamiseen ja tunnetaitoihin liittyviin valmennuksiin. Näin vahvistamme valmiuksiamme toimia asiakkaidemme hyväksi arvojemme mukaisesti.
 • Projektijohtamisen ammattilaistemme työkalupakkiin kuuluu projektitiimin fiilismittaus projektin aikana ja lopussa sekä tulosten yhteinen läpikäynti.
 • Jokaisen projektin päätteeksi kysymme asiakkailtamme toteutuiko lupauksemme ”Välitämme ihmisistä ja projekteista” kyseisessä projektissa ja vahvistamme tarvittaessa osaamistamme.

Kannattava kasvu yhdessä asiakkaidemme kanssa

Meille pikavoittoja tärkeämpää ovat pitkän aikavälin kannattavuus ja mahdollisuus jakaa osa liikevoitostamme henkilöstöllemme. Olemme ylpeitä Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatistamme, jonka olemme saaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 lukien.

Haluamme auttaa myös asiakkaita toimimaan taloudellisesti ja käynnistämään juuri ne projektit, jotka ovat hyödyllisimpiä ja joilla on mahdollisuus onnistua. Tämä lähestymistapa suojaa kaikkien osapuolten resursseja ja välttää turhaa kuormitusta. Siksi autamme asiakkaitamme yksittäisen projektin lisäksi salkunhallinnan tasolla. Kun käynnissä on juuri sopiva määrä projekteja samanaikaisesti ja ne etenevät yhtenäisten mallien mukaisesti, asiakkaamme saavat suurimmat hyödyt organisaatiolleen sekä koko yhteiskunnalle.

Miten taloudellinen vastuu toteutuu käytännössä:

 • Vuodesta 2020 alkaen liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin 30 %, ja osa voitoista onkin jaettu bonuksina henkilöstölle. Henkilöstömme saa lisäksi henkilökohtaisia palkkioita liikevaihtoon johtaneista liideistä.
 • Jos taloudellinen tilanne heikkenisi, henkilöstön hyvinvointi ja työsuhteet olisivat meille kaikkein viimeisimmät säästökohteet.
 • Toimimme reilusti kilpailuilla markkinoilla ja teemme yhteistyötä monien kumppaniemme sekä kilpailijoidemme kanssa win-win-periaatteella.
 • Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on puolueeton osoitus siitä, että tunnuslukumme ovat erinomaiset, taustatietomme positiiviset ja maksukäyttäytymisemme hyvää.

Ympäristö ja yhteiskunta

Tietotyöläisinä toimintamme itsessään on vähäpäästöistä. Tavoitteemme on silti tunnistaa toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrkiä vähentämään niitä nykyisestä.

Mitä käytännön valintoja teemme arjessamme vähentääksemme osaltamme ympäristökuormaa:

 • Valinnoissamme korostuvat aineettomat lahjoitukset materian sijaan, ja olemme siirtyneet lahjoittamaan asiakkaiden joulumuistamiseen tarkoitetut varat hyväntekeväisyyteen.
 • Matkustusohjeemme suosii joukkoliikennettä, erityisesti junia, lentämisen ja yksityisautoilun sijaan.
 • Olemme lisänneet etätyöskentelyä merkittävästi.
 • Toimistoissamme panostamme paperittomuuteen, jätteiden lajitteluun, kiertotalouteen, hävikin vähentämiseen ja energiansäästöön.

Lue lisää ajatuksiamme vastuullisuudesta

Projektiammattilaisen hyvinvointi on vastuullisen projektitoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on noussut ilahduttavasti globaaliin keskusteluun sekä sitä kautta myös projektitoimintaan kuuluvaksi teemaksi. Aihetta on jo joitain vuosia käsitelty melko aktiivisesti niin lehdissä kuin verkossakin. Internetissä alan johtavat yhteisöt ovat julkaisseet kirjoituksia aiheeseen liittyen, aiheen ympärillä järjestetään myös webinaareja, valmennuksia sekä tapahtumia.

Lue lisää

ICT-projektisi vastuullisuus kiinnostaa kohta kaikkia

Tulevaisuudessa palveluntarjoajan valinnassa huomioidaan varmasti myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmat. Lue Ilonan blogista, miten tarkastelet vastuullisuutta projektin elinkaaressa, tuotoksessa ja lopputuotteessa!

Lue lisää

Kumuralaisuus on ihmisistä välittämistä

Kumuralla työntekijä on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. ICT-projektijohtamiseen erikoistuneessa yrityksessä on ymmärretty, miten hyvä työpaikka syntyy.

Lue lisää