Välitämme ihmisistä ja projekteista

Onnistumisen takana ovat osaavat ja sitoutuneet ihmiset. Välitämme ihmisistä ja korostamme työn merkityksellisyyttä. Alan ammattilaisia meille houkuttelevat lisäksi mielenkiintoiset ja vaihtelevat projektit sekä kokeneiden työkaverien yhteisö, jossa keskinäinen sparraus on olennainen osa kulttuuria.

Merkitykselliset projektit luovat hyvinvointia

Lähestymme projekteja ihmisläheisellä ja merkityksellisyyttä korostavalla otteella.

Meillä ihmiset ovat keskiössä, niin me reilu parikymmentä kumuralaista kuin kaikki asiakasprojektiemme osallistujatkin. Jokainen meistä haluaa tehdä merkityksellistä työtä. Meille onkin tärkeää kirkastaa vastaus kysymykseen ”Miksi tämä projekti on olemassa?”. Varmistamme myös, että jokainen projektiin osallistuva henkilö tunnistaa oman roolinsa projektin onnistumisen kannalta ja samalla projektin merkityksen koko organisaation kannalta.

Merkityksellisiksi koetut projektit onnistuvat kokemuksemme mukaan parhaiten!

Kumura_ICT-projektijohtaminen_jana14

Työntekijäkokemus keskiössä

Panostamme sekä työnhakija- että työntekijäkokemukseen.

Kysyimme henkilöstöltämme, mikä on tärkeintä hyvinvointimme kannalta. Vastauksissa korostuivat työn merkityksellisyys, autonomia, ammatillinen kehittyminen ja vertaistuki. Nämä ohjaavat tekemistämme ja seuraamme säännöllisesti ihmistemme fiilistä ja hyvinvointia.

Etsimme jatkuvasti uusia ICT-projektijohtamisen ammattilaisia työkavereiksemme ja työnhakijakokemus on meille tärkeä asia. Vaikka kaikki kontaktit eivät aina johdakaan rekrytointiin, annamme kaikille hakijoille avointa palautetta ja vinkkejä jatkoon. Pidämme sinua myös aktiivisesti ajan tasalla prosessin etenemisestä.

Tutustu palveluihimme

ICT-projektinjohto

Autamme asiakkaitamme onnistumaan ICT-projekteissa. Lähestymme projekteja ihmisläheisellä ja merkityksellisyyttä korostavalla otteella, sillä sinunkin projektisi kuuluu onnistua.

Projektitoiminnan kehittäminen

Jokainen käynnistetty projekti ansaitsee onnistumisen edellytykset. Siksi yksittäisten projektien lisäksi autamme asiakkaitamme myös kehittämään organisaation projektitoimintaa.