Tekoäly projekti­työssä

Näistä kaikille avoimista projektivalmennuksistamme saat oppia tekoälyn hyödyntämiseen projektitoiminnassasi!

Kaikki valmennuksemme ovat saatavilla myös organisaatiollenne suunniteltuna toteutuksena!

Ota yhteyttä asiakastiimiimme, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu. 👇


Syventävä tekoälyvalmennus projektipäälliköille

Tekoälyn perusteet jo hallitsevien syventävä valmennus tekoälyn hyödyntämisestä projektipäällikön työssä. Valmennuksessa tehdään todellisia tilanteita simuloivia harjoituksia ryhmän kanssa, jotta pääset vaihtamaan ajatuksia ja parhaita käytänteitä.

Valmennuksien ajankohdat:

22.8.2024 klo 9.00–12.00 >>

PM Master® -valmennusohjelma

PM Masterista saat opit ja käytännön kehitystyön projektitoiminnan kehittämiseen, strategisen muutoksen johtamiseen sekä projektinjohtamismallien, projektisalkun ja -liiketoiminnan kehittämiseen. Mukana myös tekoälyn hyödyt projektijohtamisessa!

Syksyn 2024 valmennusohjelma >>

PM Master -valmennusohjelmasta annettuja palautteita pääset lukemaan painamalla tästä.

Energy PM Professional® -valmennusohjelma

Energia-alan projekteja johtaville räätälöity valmennus, joka keskittyy investointiprojektien suunnitteluun, ohjaukseen ja hallintaan sekä käy läpi, kuinka tekoälyä voi hyödyntää projektien johtamisessa.

Syksyn 2024 valmennusohjelma >>

Energy PM Professional -valmennusohjelmasta annettuja palautteita pääset lukemaan painamalla tästä.

Projektisalkun johtamisen seuraava taso

Aktiivisesti ja hyötyjen kautta johdettu projektisalkku, jossa hyödynnetään tekoälyä, nopeuttaa strategian toteutumista. Hyvä projektisalkunjohtaminen on perusta suurten liiketoimintamuutosten ja transformaatioiden onnistumiselle.

Valmennuksien ajankohdat:

29.10.2024 klo 9.00–16.00 >>

Syventävä projektijohtamisen valmennus

Muutaman vuoden projekteja johtaneiden valmennus, joka syventää osaamista vaativampien projektien johtamista varten. Syvennä osaamistasi projektisuunnittelun ja -johtamisen menetelmistä, paranna projektien ennustettavuutta ja opi keinoja hyödyntää tekoälyä projektityössä.

8.11.–3.12.2024 >>

Projektityön perusteet -valmennus

Valmennuksessa saat konkreettisia oppeja, miten tekoälyä voi hyödyntää projektijohtamisessa sekä käytännönläheisen starttipaketin projektien johtamiseen. Valmennus sisältää tekoälyn promptausharjoitukset projektin hyötyjen, sidosryhmien ja riskien tunnistamisesta.

Valmennuksien ajankohdat >>

Projektityön perusteet -valmennuksesta annettuja palautteita pääset lukemaan painamalla tästä.

Tutustu tekoälystä kertoviin artikkeleihimme!

Tekoälystä on monipuolisesti hyötyä projektityössä. Lue asiantuntijoidemme ajatuksia ja case-esimerkkejä aiheesta.

Tekoäly projektityössä

Tekoäly on monipuolinen työkalu projektien parissa työskenteleville, tarjoten tehokkaita ratkaisuja moniin projektinhallinnan haasteisiin. Tekoälystä saa projektipäällikön verrattoman apurin ja yhden jäsenen lisää projektitiimiin. Kokemukset osoittavat, että tekoäly parantaa riskienhallintaa, tehostaa projektinhallintaa ja tukee laadunvarmistusta sekä asiakaspalautteiden keräämistä.

Tekoäly projekteissa

Tekoäly viittaa tietokonejärjestelmiin, jotka on suunniteltu suorittamaan tehtäviä, jotka normaalisti vaativat inhimillistä älykkyyttä. Näihin tehtäviin kuuluu muun muassa oppiminen, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Projektityössä tekoäly voi analysoida suuria määriä tietoa, ennustaa projektin menestystä ja auttaa hallitsemaan monimutkaisia prosesseja.

Tekoälyn hyödyt projekteissa

Tässä muutama esimerkki, miten tekoäly helpottaa projektinhallintaa:

  1. Tehokkuuden parantaminen: Tekoäly voi automatisoida monia projektinhallinnan rutiinitehtäviä, kuten aikataulujen luomisen ja tehtävien seurannan, vapauttaen projektipäälliköiden aikaa strategisempiin tehtäviin.
  2. Riskien ennakoiminen: Tekoäly pystyy analysoimaan aiempien projektien tietoja ja tunnistamaan mahdollisia riskejä jo ennen kuin ne realisoituvat. Kumulaisten projektiammattilaisten kokemusten mukaan tekoäly parantaa riskienhallintaa ja tarjoaa tukea laadunvarmistuksessa sekä asiakaspalautteiden keräämisessä.
  3. Resurssien optimointi: Tekoäly auttaa optimoimaan resurssien käyttöä ja varmistamaan, että oikeat henkilöt ja välineet ovat käytettävissä oikeaan aikaan. Näin voidaan vähentää päällekkäisyyksiä ja parantaa projektien tehokkuutta.

Tekoäly projektipäällikön apurina

Ennustava analytiikka

Yksi tekoälyn suurimmista eduista projekteissa on sen kyky ennustaa tulevia tapahtumia. Ennustavan analytiikan avulla projektipäälliköt voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, kuten aikataulujen tarkistuksia ja resurssien uudelleenjärjestelyjä, vähentäen näin viivästyksiä ja kustannusylityksiä.

Automaattinen tehtävien hallinta

Tekoäly voi automatisoida monia projektinhallinnan tehtäviä, kuten tehtävien jakamisen ja priorisoinnin. Tämä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet työskentelevät kohti yhteisiä tavoitteita. Tekoäly auttaa projektipäälliköitä säästämään aikaa ja parantamaan kommunikaatiota tiimin kanssa.

Projektien viestintä ja yhteistyö

Tekoäly kykenee selventämään projektipäällikölle teknisiä termejä ilman, että hänen täytyy käyttää siihen asiantuntijoiden arvokasta työaikaa. Näin projektipäällikön ja asiantuntijan vuorovaikutus voi keskittyä kuulumisten vaihtamiseen, ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja tarvittavan avun saamisen varmistamiseen.

Projektitiimin tuloksellista yhteistyötä tekoäly parantaa antamalla ideoita ja ehdotuksia vuorovaikutuksen parantamiseen sekä ratkaisuehdotuksia tiimissä syntyneisiin konflikteihin.

Tekoäly muutosjohtamisen tukena

Yksilöiden tarpeiden ymmärtäminen

Tekoäly voi auttaa analysoimaan sidosryhmiä ja ymmärtämään yksilöiden tarpeita muutosprosessien aikana. Tämä parantaa organisaation kykyä sopeutua muutoksiin ja tukea henkilöstöä tehokkaasti.

Muutoskylläisyyden hallitseminen

Tekoäly helpottaa muutoshankkeiden priorisointia ja niiden päällekkäisyyksien analysointia ja auttaa hallitsemaan muutoskylläisyyttä organisaatiossa. Tämä mahdollistaa paremman tasapainon muutosten toteuttamisessa ja niiden hyötyjen realisoitumisessa sekä henkilöstön jaksamisen tukemisessa.

Esihenkilöiden taitojen kehittäminen

Tekoäly voi sparrata esihenkilöitä ja auttaa kehittämään heidän taitojaan niin muutoksen kuin ihmisten johtajana. Tämä parantaa organisaation muutoskykyä ja tukee johtajien kehittymistä.

Kumuran koulutukset tekoälyn hyödyntämiseen projekteissa

Kumuralla tarjoamme kattavia projektikoulutuksia, jotka antavat keinoja hyödyntää tekoälyä projekteissa. Näissä koulutuksissa pääset käymään läpi käytännön esimerkkejä harjoituksien ja vertaisoppimisen kautta sekä saat konkreettisia työkaluja, joilla saat tekoälystä kaiken irti työsi helpottamiseksi. Koulutukset on suunniteltu projektipäälliköille, tiimin jäsenille ja kaikille muillekin projektien parissa työskenteleville, jotka haluavat oppia, miten tekoäly voi toimia heidän tukenaan projektin jokaisessa vaiheessa.

Älä jää kehityksestä jälkeen, vaan ota tekoäly mukaan projektityöhön jo tänään! Tutustu valmennuksiin painamalla tästä >>