Asiakastoimituksien projektijohtaminen

Projektijohtamisen valmennus, jota on rikastettu asiakastoimitusprojektien erityispiirteillä. Sopii niin asiakastoimitusprojekteja johtaville, sellaiseksi suuntaaville kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville myyjille. Oppimista tukee Howspace-ympäristö ja organisaationne omiin projekteihin pohjaavat harjoitukset ovat täydennettävissä tekoälyn antamilla hyödyillä.

Asiakastoimitusprojektien johtaminen on valmennus, josta osallistujanne saavat yleisten projektinjohtamistaitojen lisäksi valmiuksia erityisesti asiakastoimituksien projekteihin. Näitä ovat esimerkiksi myynnin roolin ymmärrys ja muutoshallinta projektin alkuvaiheessa.

Valmennus sopii asiakastoimituksen projekteissa jo työskenteleville projektipäälliköille tai niiden parissa työtään aloitteleville. Se hyödyttää myös asiakasrajapinnassa toimivia myyjiä ja asiakastoimituksia johtavien esihenkilöitä.

Asiakastoimituksen projektivalmennuksen hyödyt

Valmennus koostuu luennoista, keskusteluista ja teidän organisaationne perustuvista harjoituksista. Valmennuksessa osallistujanne

  • saa kokonaiskäsityksen projektityöstä työn organisointitapana ja hallintakeinona
  • oppii projektinhallinnan menetelmien ja työkalujen käyttökelpoisuuden asiakastoimitusprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa
  • omaksuu konkreettisia menetelmiä, joilla viedä asiakastoimitusprojektit onnistuneesti läpi.

Kattavat asiakastoimitusprojektien johtamistaidot parantavat asiakastoimitusten onnistumista, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä. Näin asiakkaat palaavat uudelleen juuri teidän palveluidenne pariin.

Asiakastoimitusprojektien johtaminen -valmennuksen kesto ja hinta

Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa.

Miksi valitsisitte projektijohtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektitiiminne jäseneksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.


Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680