Hybridiprojektien johtaminen

Hybridiprojektien johtamiseen valmistava valmennus, joka sopii projektipäälliköille, sellaiseksi suuntaaville ja oman työnsä ohella projekteja johtaville. Valmennuksen sisältö ja kesto muodostuvat tarpeidenne mukaan. Oppimista tukee Howspace-ympäristö ja oman organisaationne projekteihin pohjaavat harjoitukset sisältävät tekoälyn hyödyntämistä.

Hybridiprojektien johtaminen on projektipäälliköille, sellaiseksi suuntaaville ja oman työnsä ohella projekteja johtaville sopiva valmennus, joka antaa perustaidot ketteriä ja perinteisiä menetelmiä yhdistävien projektien johtamiseen.

Valmennuksen sisältö jakautuu hybridiprojektin suunnitteluun, toteutuksen seurantaan ja ohjaukseen. Näiden osioiden sisällä osallistujanne oppivat muun muassa

  • tunnistamaan projektin tavoitteet ja asiakasarvon
  • hallitsemaan projektin laajuutta ja muutoksia
  • aikatauluttamaan, vaiheistamaan ja resursoimaan projektin
  • ohjaamaan hybridiprojektia
  • kuinka projektissa varmistetaan jatkuva oppiminen.

Hybridiprojektien johtaminen -valmennuksen sisältö painottuu aktiiviseen pari- ja pienryhmätyöskentelyyn. Työskentelyn harjoitukset pohjaavat osallistujienne omaan työhön ja projekteihin: näin osallistujanne saavat käytännön harjoituksien kautta suoraan omaan työhönsä sovellettavia taitoja.

Hybridiprojektien johtaminen -valmennuksen kesto ja hinta

Valmennus kestää tyypillisesti 2 päivää. Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa.

Hybridiprojektien johtaminen -valmennus voidaan toteuttaa paikan päällä luokkahuonetoteutuksena tai verkon yli virtuaaliversiona.

Miksi valitsisitte hybridiprojektien johtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektitiiminne jäseneksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680