Ketterä projektisalkun hallinta

Projektisalkun ketterämmän johtamisen valmennus, joka lisää kyvykkyyttä strategian toteuttamiseen, budjetoinnin ymmärrykseen sekä resurssienhallintaan eri roolien välillä. Sisältää halutessanne osion tekoälyn hyödyistä salkunjohtamisessa. Sopii organisaation johdossa, projektien omistajina, muutosjohtajina ja PMO-rooleissa työskenteleville.

Ketterä projektisalkun hallinta -valmennus antaa organisaatiollenne edellytykset kehittää projektisalkkunne hallintaa ketterämmäksi ja lean-periaatteen mukaisemmaksi. Valmennuksen jälkeen osallistujanne ymmärtävät ketterää ajattelu- ja toimintatapaa, omaavat työkaluja ketterien ja leanien johtamistapojen käyttöönottoon ja osaavat käynnistää ketteriä projekteja.

Valmennuksessa osallistujanne oppivat hahmottamaan, miten ketju strategiasta käytännön toteutukseen kulkee: priorisoimalla, pilkkomalla ja rajaamalla. He ymmärtävät rullaavan budjetoinnin merkityksen ja oppivat parantamaan projektisalkun, ohjelmien ja projektien johtamiseen liittyvien roolien keskinäistä vuorovaikutusta ja käytännön resurssienhallintaa.

Valmennuksen jälkeen organisaatiossanne osataan hahmottaa kehittäminen osana kokonaisjohtamista.

Ketterä projektisalkun hallinta -valmennuksen kesto ja hinta

Yksipäiväisen valmennuksen hinta on 4 100 euroa.

Miksi valitsisitte projektisalkun hallinnan valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly tueksi projektisalkkunne johtamiseen

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat tekoälyn mahdollisuudet projektisalkun johtamisessa ja osaavat ottaa sen hyödyt käyttöön.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680