Ketterät taidot

Valmennus antaa valmiudet soveltaa ketteriä menetelmiä projektitoimintaan ja sisältää osallistujien omiin projekteihin pohjaavia käytännönläheisiä harjoituksia. Oppimista tukee Howspace-ympäristö ja harjoitukset sisältävät tekoälyn hyödyntämistä. Sopii ketterää menetelmää käyttäville projektipäälliköille ja kehittämiskokonaisuuksista vastaaville.

Ketterät taidot on ketterien menetelmien projektivalmennus kaikille, joille projektitoiminnan ketteröittäminen on ajankohtaista. Valmennus antaa työkalut projektipäälliköille, kehittämiskokonaisuuksista vastaaville ja tiimien toiminnasta vastaaville henkilöille, joiden tehtäviin ketteröitymisen tarve liittyy.

Ketterät taidot on valmennus, joka soveltuu erityisesti ketteryyden perustaitojen oppimiseen. Valmennuksen jälkeen osallistujanne

  • ymmärtävät, mitä ketteryys on ja miten sitä sovelletaan käytännössä projekteissa ja muissa kehittämistoimeksiannoissa
  • osaavat hyödyntää konkreettisia työkaluja oman toimintansa muuttamiseen ja hyötyjen nopeampaan saavuttamiseen
  • pystyvät tukemaan tiiminsä kehitystä jouhevammin ja tehokkaammin toimivaksi.

Ketterät taidot -valmennusta ketterät menetelmät projekteihin

Valmennus koostuu kolmesta sisältöalueesta:

  1. Ketterä ajattelutapa, roolit ja organisointi
  2. Ketterät työtavat käytännössä
  3. Vuorovaikutustaidot ketteryyden kulmakivenä

Valmennuksessa käytetään osallistavia ryhmätyömenetelmiä, joita voitte hyödyntää joko omiin projekteihin tai muuhun kehittämistyöhön ja tiimityöskentelyyn. Harjoitukset tehdään joko osallistujan omaan todelliseen caseen perustuen tai yhteistä esimerkki-casea työstäen.

2–3 viikkoa ennen valmennusta osallistujanne saavat ennakkotehtävän, jossa he määrittelevät oman casensa lähtökohdat. Näistä 2–4 valitaan valmennuksen ryhmätöiden aiheiksi.

Ketterät taidot -valmennuksen kesto ja hinta

Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa.

Miksi valitsisitte ketterien menetelmien projektivalmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektitiiminne jäseneksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.


Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680