Projektinjohtamisen syventävä valmennus

Syventävää oppia antava valmennus projektipäälliköille, jotka toimivat vaativissa projektiympäristöissä. Osallistujat siirtävät oppimaansa käytäntöön omien projektienne case-harjoitusten avulla jo valmennuksen aikana. Valmennuksen konkretiaa tehostaa Howspace-oppimisympäristö ja sen harjoitukset sisältävät myös työtä tehostavan tekoälyn hyötyjä.

Projektijohtamisen syventävä valmennus on projektipäälliköille, jotka tarvitsevat vahvistusta valmiuksilleen johtaa projekteja vaativissa projektiympäristöissä. Esimerkkejä tällaisista ovat projektit, joissa on tiukka aikataulu, paljon eri osapuolia ja sidosryhmiä tai jotka ovat hajautettuja. Valmennus syventää ja laajentaa osallistujien osaamista projektinjohtamisesta ja sen menetelmistä sekä niiden soveltamisessa käytäntöön erityyppisissä projekteissa.

Valmentajamme käyttää harjoitustehtävien runkona organisaationne oikeita, käynnissä olevia projekteja. Näin varmistamme, että valmennuksen sisältö kytkeytyy jokaisen osallistujanne omaan työhön. Osallistujanne saavat valmennuksesta käytännön työkaluja ja pääsevät harjoittelemaan menetelmien käyttöä omien projektiensa läpivientiin kokeneen valmentajan tukemana.

Projektijohtamisen syventävä valmennus huomioi kansainväliset projektinjohtamisen standardit ja käytännöt. Se antaa myös valmiuksia IPMA C -sertifioitumiseen.

Jos tavoitteenanne on sertifioida projektiammattilaistenne osaaminen IPMA:n C-tasolle, katso IPMA C -sertifiointivalmennuksemme, joka on saatavilla myös sertifioinnin kanssa.

Syventävän projektijohtamisen valmennuksen kesto, hinta ja osallistujamäärä

Neljä päivää kestävän valmennuksen hinta on 14 800 euroa. Valmennusryhmän optimikoko on 10–12 osallistujaa, maksimikoko 16 henkilöä.

Miksi valitsisitte syventävän projektijohtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektitiiminne jäseneksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.


Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680