Raportti: Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin

Kysyimme projektijohtamisen ammattilaisilta, onnistuvatko merkitykselliset projektit paremmin ja mitkä seikat siihen vaikuttavat.

Totta se on! Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin.

Toteutimme ICT-projektien parissa ammatikseen työskentelevien keskuudessa kyselyn projektityön merkityksellisyydestä, sillä halusimme vahvistaa käytännön kokemukseen perustuvan väitteemme merkityksellisyyden vaikutuksista projektien onnistumiseen.

Kyselyyn vastasi 257 projektityön ammattilaista ja heistä peräti 91% oli sitä mieltä, että merkitykselliset projektit onnistuvat parhaiten.

Lisäksi löysimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä tekijät korostuvat merkityksellisiksi koetuissa projekteissa
  • Mitkä asiat johtivat projektin epäonnistumiseen
  • Mitkä olivat suurimmat erot onnistuneiksi ja epäonnistuneiksi koettujen projektien välillä
  • Mitkä merkityksellisyyden kokemukseen liittyvät teemat nousivat avoimissa vastauksissa

Selvityksemme tulokset auttavat sinua hahmottamaan, miten voit vahvistaa vaativan ICT-projektin onnistumisen edellytyksiä pienten, mutta merkityksellisten asioiden kautta.

Lataa kyselyn tulokset