Tee merkitykselli­sistä projekteista vahvuus

Opas työn merkityksellisyyden vahvistamiseen projekteissa.

Tee merkityksellisistä projekteista vahvuus.

Usein sekä suurissa että pienemmissä projekti- ja hankekokonaisuuksissa keskitytään teknologioihin, arkkitehtuuriin ja järjestelmiin. On kuitenkin muistettava, että jokaisen onnistuneen uudistuksen mahdollistavat sen parissa työskentelevät ihmiset. 

Kun jokainen projektiin osallistuva henkilö onnistuu omassa roolissaan, on koko projektilla erinomaiset onnistumisen edellytykset. Projektijohtaminen on keskeisessä roolissa projektin ihmisten onnistumisen mahdollistajana.

Tässä oppaassa

  • Kerromme konkreettisin esimerkein tutkimuksemme ”Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin” tuloksista.
  • Avaamme mistä asioista merkityksellisyyden kokemus syntyy ja miten sitä voi vahvistaa.
  • Puhumme tunneilmapiiristä ja sen vaikutuksesta merkityksen kokemukseen. Annamme myös esimerkkejä, miten tunneilmapiiriä kannattaa mitata.
  • Kerromme myös, miten projektin omistajana, ohjausryhmän jäsenenä tai projektinjohtotehtävissä voit käytännössä vaikuttaa työn merkityksellisyyteen.

Lataa opas