Webinaarisarja

Inhimillinen muutosmatka projektien avulla

Inhimillinen muutosmatka tehdään kolmella tasolla

Pureuduimme kiinnostavien vieraidemme kanssa muutoksen johtamiseen kolmella eri näkökulmalla inhimillisyyttä unohtamatta:

  1. Strategia todeksi hyvällä muutosjohtamisella
  2. Projektitoimisto (PMO) oppaana muutosmatkalla
  3. ICT-projektista toiminnan muutokseen

Tässä yhdessä Projektiammattilaiset ry:n kanssa toteuteussa kolmen webinaarin sarjassa pureuduimme näiden tasojen inhimilliseen johtamiseen osa-alue kerrallaan.


Webinaari 1: Strategia todeksi hyvällä muutosjohtamisella

Webinaari pidettiin torstaina 1.6.2023

Johdon tehtävä on asettaa tavoitteet ja mahdollistaa muutosten tekeminen. Ihmisiin perustuva, inhimillinen muutosjohtaminen on johdon työkalu muutosten aikaansaamiseen hyvällä fiiliksellä.

Tässä webinaarisarjamme aloittavassa jaksossa keskityimme organisaation johdon rooliin muutoksen johtamisessa sekä siihen, miksi uudistuksella tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen vaatii aina ajattelutapojen, toiminnan ja osaamisen muutoksen lisäksi tunneälykästä ihmisten johtamista.

Päivi Hoverfält / Ohjelmajohtaja ja projektitoimiston vetäjä, Espoon kaupunki

Päivi on kehittämisen ja muutoksen johtamisen ammattilainen, jolla on 20 vuoden monipuolinen kokemus projekti- ja ohjelmajohtamisesta ja sen kehittämisestä. Päivi on tutkinut väitöskirjassaan muutosvalmiuden luomista kehitysohjelmissa. Päivin intohimona on muuttaa strategia toiminnaksi tukemalla muutosta organisaatio-, projekti- ja yksilötasolla.

Markku Aarni / Konsultointijohtaja, Kumura

Webinaarin isäntä Markku toimii Kumuralla projektijohtamisen valmentajana ja konsulttina, kun asiakkaalla on tarve kehittää projektiliiketoimintaa tai hyödyntää ohjelma- ja salkkujohtamista strategian realisoimiseksi. Markun lähtökohtana on, että vain ihmiset tekevät onnistuneita projekteja.


Webinaari 2: Projektitoimisto oppaana muutosmatkalla

Webinaari pidettiin tiistaina 6.6.2023

Muutos on aina osien summa. Siksi osaoptimointi tai inhimillisyyden puuttuminen yhtälöstä syövät muutosponnisteluiden hyödyt. Inhimillisellä muutoksen johtamisella ja projektitoimiston tuella onnistutte paremmin!

Tässä webinaarissa keskityimme projektitoimiston (PMO) rooliin osana kokonaisuutta. Sen merkitys kasvaa, mitä moniulotteisempi ja kompleksisempi kokonaisuus on. Tällöin erityisesti PMO:n tehtävä on varmistaa, että kokonaisuus pysyy hallittuna ja priorisointi tukee organisaation arvoja ja strategiaa ihmisten hyvinvointi huomioiden.

Elli Keltto / ICT-projektipalvelupäällikkö, Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue

Elli on valmentamisesta intoutunut ICT-projektipalvelupäällikkö. Elli on vuosien ajan toiminut muutoksen tekijänä ja mahdollistajana kehittämisen parissa erilaisissa julkisen sektorin tehtävissä. PMO-vetäjänä Elli kehittää projektikulttuuria sparraten ja valmentaen ryhmäänsä kuuluvia projektiammattilaisia.

Milla Ranta / Valmentaja ja konsultti, Kumura

Webinaarimme emäntä Milla on projektitoiminnan kehittämisen ammattilainen, joka uskoo vain merkityksellisyyttä korostavan projektikulttuurin mahdollistavan kestävän kasvun. Tällaisessa ympäristössä ihmisten on mahdollista voimaantua työstään ja projektit onnistuvat paremmin.


Webinaari 3: ICT-projektista toiminnan muutokseen

Webinaari pidettiin torstaina 15.6.2023

Muutoksen käytännön toteutus vaatii usein myös ICT-kehitystä. Tarve ja halu ICT-projektin käynnistämiseen ei siten ole ICT:llä itsellään, vaan tavoitteet asettaa liiketoiminta. Silti ICT-projekti saatetaan nähdä vain teknisenä suorituksena, jolloin unohtuu niin käyttäjänäkökulma kuin muutosjohtaminenkin.

Tässä webinaarisarjan kolmannessa osassa keskustelimme käytännönläheisesti, miten ICT-projekti valjastetaan muutoksen mahdollistajaksi. Millaisia haasteita tyypillisesti tulee vastaan ja miten ne selätetään? Lisäksi puhuimme projektipäällikön oman osaamisen kehittämisestä ja sertifikaattien merkityksestä osaamisen osoittamiseen. 

Ilona Särkelä

Ilona Särkelä / Konsultoiva projektipäällikkö, Kumura

Ilona toimii konsulttina asiakkaiden vaihtelevissa ICT-projekteissa. Tie on kulkenut vesiputouksesta ”puhdasoppisen” ketterän kautta hybridimalliin. ”Jatkuva oppiminen ja parantaminen ovat lopulta ainoat menetelmäopit, joilla menestyy. Lisäksi pitää huomioida ihmiset muutoksessa”, Ilona summaa.

Anna-Maria Mäkelä / Toimitusjohtaja, Projektiammattilaiset ry

Anna-Maria on PRY:n toimitusjohtaja, jolla on vuosien kokemus erityisesti sote-organisaatioiden johtamisesta ja useiden vaativien projektien läpisaattamisesta. ”Olen ilokseni olen saanut huomata, että organisaatiot enenevässä määrin panostavat projektitaitojen koulutukseen ja myös sertifiointiin. IPMA-sertifioituja projektiammattilaisia on Suomessa jo yli 6 000!” Anna-Maria iloitsee.

Virpi Elers / Johtava konsultti, Kumura

Virpin missiona valmentajana ja konsulttina on tuottaa oivalluksia ja vaikuttavia oppimiskokemuksia, jotka tukevat opitun soveltamista omassa työssä. ”Asiakkaan kuuntelu, kohtaaminen ja tarkoin valitut kysymykset auttavat löytämään asiakkaan tavoitteet ja paikallistamaan mahdolliset kipukohdat asiakasorganisaatiossa”, Virpi kertoo.

Katso webinaarien tallenteet