Avaimia merkityksellisen projektityöhön

Työn merkityksellisyys on jo megatrendi

Työn merkityksellisyys nousee yhä useammin mediassa otsikoihin. Sekä STM että Sitra ovat todenneet työn merkityksellisyyden korostuneen ja nostaneet aiheen esimerkiksi työelämän muuttuviin trendeihin viitatessaan.

Tiedämme, että merkityksellisiksi koetut projektit onnistuvat parhaiten, sillä työn mielekkyys on yleisesti tunnettu työn imua vahvistava osatekijä. Merkityksettömäksi koettu työ puolestaan ei motivoi tai kannusta antamaan omaa parasta työpanostaan.

Webinaari tarjosi käytännön vinkkejä siihen, miten projektien merkityksellisyyttä vahvistetaan ja siten parannetaan sen onnistumisen edellytyksiä. Paneuduimme etenkin kysymyksiin miten ja miksi, jotka ovat projektin tärkeimpiä kysymyksiä. Syntyyhän merkityksellisyys yhtä lailla projektitiimin yhdessä kulkemasta matkasta kuin projektin päämäärästä.

Webinaari pidettiin 31.5.2022.

Ohjelma

  • Mielekkään projektityön tärkeimmät kysymykset. Johdatus päivän aiheeseen – Mikko Saastamoinen, Kumura
  • Projektin miksiMilla Ranta, Adapro
  • Mitä on merkityksellinen projektityö korkeakoulukentässä – visionääristä tulevaisuustyötä vai voimavaroja kuluttavaa pakkopullaa? – Annukka Tapani, TAMK
  • Terveisiä projekteista – Ammattiprojektipäällikkömme kertovat kokemuksiaan ja käytännön vinkkejään projektityön mielekkyyden rakentamiseen projektin yhteiselle matkalle.
  • Mielekäs projektityö – Yhteinen keskustelu, osallistujien kysymykset ja key take-awayt Mikko Saastamoisen johdolla

Webinaarin asiantuntijat

Annukka Tapani, TAMK

Annukka on paremman työelämän puolestapuhuja, Tampereen korkeakouluyhteisön yliopettaja ja tutkija. Annukka on tutkimustyössään Kasvu ja oppiminen (hybridi)yhteisöissä -tutkimusryhmän jäsenenä paneutunut mm. työn merkityksellisyyteen, muutoskyvykkyyteen ja hyvinvointiin. 

Milla Ranta, Adapro

Milla on Adapron energinen, innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen projektitoiminnan kehittämisen ammattilainen. Millan luottaa ensisijaisesti yhteistyön voimaan ja siihen, että kaikissa organisaatioissa saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia yhteisellä projektikulttuurilla ja ammattimaisilla projektitoiminnan käytännöillä.

Mikko Saastamoinen, Kumura

Mikko Saastamoinen, Kumura

Mikko on Kumuran ihmisistä ja projekteista välittävä toimitusjohtaja. Mikolla on pitkä kokemus projektipäällikkönä laajoista ICT-muutosprojekteista eri toimialoilla niin toimittajan kuin tilaajankin puolella.

Katso webinaaritallenne

Saatavilla myös podcastina >>