Projektitoiminta_lehti

Lainauksia Projektitoiminta -lehdestä 1/2020

Oivalluksia projektitoiminnasta

Projektitoiminta-lehti on Projektiyhdistyksen julkaisema projektialan ammattijulkaisu. Poimin sieltä aina kourallisen oivalluksia, joita pyrin hyödyntämään omalla kehittymispolullani projektijohtamisen ammattilaisena sekä yrityksemme toiminnassa laajemmin. Ajattelin nyt ja todennäköisesti jatkossakin jakaa nämä. Tässäpä siis pläjäys suoria lainauksia Projektitoiminta-lehdestä 1/2020. Sähköinen näköislehti on vapaasti luettavissa täällä.

”Onnistumisia on pystyttävä monistamaan läpi organisaation.” – Timo Saros

”Hyvä tuuri vaati taitoa oppia sekä virheistä että onnistumisista.” – Timo Saros

”Projektijohtajat ovat tämän päivän muutosagentteja.” – Jori Kosonen

”Yhteinen muutosmatka on oppimista, kokemusten ja vision jakamista sekä luottamuksen ilmapiirin ylläpitämistä.” – Jori Kosonen, Talent Vectia Oy

”Kokeilukulttuuri onnistuu vasta, kun keskinäinen luottamus on kunnossa ja tiimiläiset sekä johto hyväksyvät myös epäonnistumiset oppimiseen liittyvänä ilmiönä.” – Sanna Eulenberger

”Tiimin ja ryhmän erottaa siitä, että tiimin jäsenet tarvitsevat toisiaan onnistuakseen, kun taas ryhmän jäsenet kokoontuvat yhteen vain jakaakseen informaatiota.” – Sami Jalonen

”Ryhmästä tulee tiimi vain aidon luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kautta.” – Sami Jalonen

”Rakentavat konfliktit voivat tuoda työyhteisöön ennen näkemättömiä ja täysin uusia ajatuksia ja innovaatioita, jotka mahdollistavat organisaation kehittymisen ja pysymisen kilpailukykyisenä haastavinakin aikoina.” – Sami Jalonen

”Jos työntekijä ei usko mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, hän hiljenee.” – Risto Ahonen

”Johtajana sinun tehtäväsi on luoda lisää johtajuutta. Teet sen parhaiten tekemällä ihmisistä itsensä johtajia.” – Risto Ahonen

”Kun ymmärtää mieltä rajoittavat esteensä, voi valita, jääkö paikalleen vai hakeeko uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään.” – Risto Ahonen

”Ihminen, joka tunnistaa vallan lähteensä, ymmärtää, että hän voi osallistua yhteisiin asioihin monella eri tavalla.” – Risto Ahonen

”Ketterässä tekemisessä tarvitset asiakkaan lähellesi.” – Miika Kuha

”Ovatko projektit vain tapa toipua kyvyttömyydestä tehdä oikeita asioita silloin, kun niitä olisi pitänyt tehdä.” – Miika Kuha

Usein näitä kehitystarpeita kerätään ja siedetään, kunnes uskotaan, että ollaan tilanteessa, jossa ongelmien poistamisesta saatava hyöty oikeuttaa käyttämään sen energian ja ne resurssit, jotka poistamiseen tarvitaan.” – Miika Kuha

”Mikäli organisaatiolla on kirkas visio ja työntekijät ovat voimaantuneita tekemään itsenäisesti muutoksia, monta kehityskohtaa voidaan hoitaa ilman, että tarvitaan erillistä projektia asioita ratkomaan.” – Miika Kuha

”Delegoimalla viestintää avainhenkilöille, varmistetaan viestien perille meno, sillä paikalla oleva tuttu henkilö saa jaettua tietoa tehokkaammin omassa sidosryhmässään.” – Päivi Kähönen-Anttila

”Viestintää on toistettava riittävästi, jota sidosryhmät tavoitettaisiin mahdollisimman laajalti, mutta varottava toistamasta liikaa, ettei vaikutus ole päinvastainen.” – Päivi Kähönen-Anttila

”Projektin tilanteen esittäminen visuaalisesti on paljon tehokkaampaa kuin kirjoittaa sähköposteja tai antaa suullinen päivitys.” – Päivi Kähönen-Anttila

”Virtaustehokkuuden parantamisessa ei siis ole kyse arvoa tuottavien toimintojen tehostamisesta vaan arvoa tuottamattomien toimintojen karsimisesta.” – Jyrki Keinänen

”Jos haluamme tehdä asiat tehokkaammin, se ei edellytä lisää tai nopeampaa töiden tekemistä vaan lisää järkeistystä, kommunikaatiota, toisille puhumista ja asioista sopimista.” – Jyrki Keinänen

”Excel-johtamisen sijaan projektit onnistuvat paremmin ihmisiä, asenteita ja kulttuuria johtamalla.” – Kalle Koivula

”Sisäiset kehitysprojektit kohdistuvat lähes poikkeuksetta ihmisten toiminta- tai ajattelutapoihin, joten muutosten viemisessä käytäntöön on avaintekijänä onnistunut muutoksen johtaminen.” – Mari Noppa ja Teppo Neuvonen

”Osallistaminen, muutoksen vaikutusten analysointi ihmisten toiminnan kautta sekä systemaattinen kohdennettu viestintä edesauttavat kehitystoimen onnistumista.” – Mari Noppa ja Teppo Neuvonen

”Sisäistä kehitystoimintaa merkittävästi haittaavia ongelmia olivat riittämättömät resurssit, haasteet projektien tuotosten viemisessä käytäntöön sekä haasteet sisäisten kehitystoimien koordinoinnissa koko organisaatiota leikkaavasti.” – Mari Noppa ja Teppo Neuvonen

”Portfoliotasolla ei voida enää vain seurata hankkeita perinteisellä tavalla – kokonaisuuksina liikennevalojen ja tilanneraporttien kautta – vaan rinnalle pitää tuoda aito sisältöohjaus ja arvon mittaamisen kulttuuri.” – Teemu Toivonen

”Projektien kaataminen on tuskallista, mutta joskus tarpeellista.” – Kai Koskela ja Mika Vinter


Mikko Saastamoinen

Mikko Saastamoinen
Kumura

Mikko on Kumura Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Mikko on kokenut projektipäällikkö laajoissa ICT-muutosprojekteissa eri toimialoilla niin toimittajan kuin tilaajankin puolella. Mikolla on monipuolista kokemusta myös projektitoiminnan kehittäjänä ja valmentajana.

Kuulumisia

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Parhaat palat vuoden 2024 3PMO:sta

Vuoden 2024 3PMO-tapahtuman teemana oli "Muutoksen moottorina?". Lue artikkelista osallistujien parhaat oivallukset Tampere-talolta!

Lue lisää