Tämä blogiteksti on julkaistu aiemmin Digioiva Oy:n sivuilla. Digioiva Oy, Kumura Oy ja Pasaati Oy ovat yhdistyneet.

———

Monesti kun epäonnistuneita IT-projekteja on ruodittu jälkikäteen, on yhdeksi ongelmakohdaksi huomattu liiketoiminnan liian vähäinen osallistuminen. Tämä voi johtua useasta eri syystä, mutta on selvä, että liiketoiminnan edustajilla ei ole aina aikaa panostaa projektiin riittävästi.

Ketterät kehitysmallit nostavat esille tärkeän Product Owner -roolin. PO:lla/tuoteomistajalla on tuotteen kehityksessä merkittävän tärkeä rooli, ja siksi hyvä PO on projektille kultaakin arvokkaampi. Hänen tehtävänsä on maksimoida projektin tuottama arvo yrityksen liiketoiminnalle.

”Miten muuten lisäarvoa voidaan tuottaa, jos liiketoiminnan parhaiten ymmärtävä henkilö ei ole siinä voimakkaasti mukana?”

Harvoin kuitenkaan ollaan tilanteessa, että PO ymmärtää kaiken työnantajansa liiketoiminnasta. Silloin tarvitaan myös muita taitoja. Nykytilanteessa hyvien vuorovaikutustaitojen ja kommunikaation merkitys on entisestään kasvanut. PO:n pitää keskustella muiden liiketoiminnan edustajien, käyttäjien sekä tilanteen mukaan myös asiakkaiden kanssa. Mitä enemmän vastinpareja hänellä on, sitä vaikeampaa voi olla priorisoida tekemistä. Hyvät neuvottelutaidot ovat tarpeen, jotta kaikki osapuolet saadaan pidettyä tyytyväisinä.

Kehityssyklit (sprintit) voivat olla nopeimmillaan viikon tai kahden pituisia. Projekti etenee siis melkoisella vauhdilla, ja lyhyessäkin ajassa voidaan mennä metsään ja pitkälle, mikäli priorisointi ja idea tehtävien takana ei ole tekijöillä täysin kirkas. Siksi PO:n rooli on niin tärkeä. Hänen pitää koko ajan keskustella liiketoiminnan edustajien ja käyttäjien kanssa, ja samaan aikaan varmistaa, että kehitystiimillä on kirkas ajatus tekemisestä. Mikäli hän ei nauti kaikkien osapuolten täyttä luottamusta, on asioiden edistäminen vaikeaa.

Alla vielä tiivistetysti, mikä PO:n roolissa on tärkeää:

  1. Ymmärtää maksajan (liiketoiminnan johtaja) toiveet, ja osaa välittää ne eteenpäin
  2. Ymmärtää, mitä ongelmaa projektissa ollaan ratkaisemassa
  3. Ymmärtää käyttäjien/asiakkaiden vaatimukset tehtävään sovellukseen liittyen
  4. On päättäväinen, ja tietää, mikä antaa parhaan mahdollisen arvon liiketoiminnalle sekä tekee laadukkaita päätöksiä tämän mukaisesti
  5. On hyvä kommunikoimaan, ja osaa kommunikoida vaatimukset ja niiden priorisoinnin kehitystiimille
  6. On läsnä tarvittavissa kokouksissa, joita ketterässä mallissa voi olla päivittäin
  7. Varmistaa, että Product Backlogin tehtävät ovat kehitystiimille kristallinkirkkaat, ja liiketoiminta ymmärtää niiden prioriteetit

Mikäli teillä ei ole omasta takaa tarjota projekteihin erittäin hyvää henkilöä PO-rooliin,ottakaa yhteyttä Kumuraan. Meidän kokeneet Product Ownerimme ymmärtävät roolin tärkeyden, ja osaavat toimia haastavassa roolissa mallikkaasti. He osaavat kysyä liiketoiminnan edustajilta ja käyttäjiltä ne tärkeimmät kysymykset, ja heillä on myös aikaa hoitaa tehtävää ja sen vaatimaa jatkuvaa kommunikaatiota eri osapuolten kesken.

SIMO LÄÄVERI

Simolla on pitkä kokemus IT alalta niin projektipäällikön, määrittelijän, kouluttajan, tuoteomistajan, konsultin kuin arkkitehdin tehtävistä. Simo toimii projektipäällikkönä Kumura Oy:ssä