Onnistu investointi­projektissa johtamalla koko elinkaarta!

Suuret investoinnit ovat keskeisessä roolissa monen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä ja julkisorganisaatioiden palvelujen laajentamisessa. Onnistuessaan investointi tuottaa kilpailuetua ja lisäarvoa asiakkaille ja sitä kautta kasvua, kannattavuutta ja vaikuttavuutta.

Alussa tehdään tärkeimmät valinnat

Investointiprojektit tähtäävät yrityksen merkittävään kehitysaskeleeseen, kuten uusien tuotteiden markkinoille viemiseen, kapasiteetin kasvattamiseen tai vaikkapa uusille markkinoille laajenemiseen. Kooltaan investointiprojektit ovat isoja, joten onnistumisen vaikutus yrityksen menestykseen on myös erityisen suuri.

Koska toimintaympäristö muuttuu nopeasti, uusia mahdollisuuksia avautuu ja riskit kasvavat, investointien kokonaisuutta tulee johtaa laadukkaasti koko sen elinkaaren aikana.

Investointiprojekteissa ulkoisten sidosryhmien määrä on parhammillaan hyvin laaja rahoittajista lupaviranomaisiin, urakoitsijoihin ja talon omaan väkeen. Onnistuessaan investointi voi myös viedä yrityksesi kokonaan uudelle tasolle, kun taas pahimmassa tapauksessa epäonnistunut investointi rampauttaa koko toiminnan pitkäksi aikaa.

Näistä syistä investointeja tulisi aina johtaa projekteina ennalta suunnitellun projektinjohtomallin mukaisesti.

Onnistu investoinnissasi johtamalla sen koko elinkaarta

Vaihtoehtojen kartoitus ja valinta

Alkuvaiheen vaihtoehtojen kartoitus, arvoa parhaiten tuottavan konseptin valinta, toimittajien kilpailutus sekä rahoituksen hankkiminen viitoittavat tien koko investoinnin onnistumiselle.  Vaikka kartoitusvaiheen kustannus suhteessa lopulliseen investointiin on pieni, sen merkitys onnistumisen kannalta on ratkaiseva eikä sen tärkeyttä voi korostaa liikaa.

Investointipäätöksen tekeminen

Kun oikea investointikohde ja -tapa on kartoitusvaiheessa löydetty ja liiketoiminnan kannalta perusteltu, varsinaisen investointipäätöksen tekeminen on helppoa. Kartoitusvaiheessa alkanut hyvä projektinjohtaminen tuottaa selkeän esityksen kokonaisuuden eduista, riskeistä sekä rahoitustarpeista. Tämän pohjalta päätöksentekijöiden on helppo verrata investointiprojektisalkun projekteja keskenään ja tehdä parhaat päätökset.

Käyttöönotto ja toteutus

Investointipäätöksen jälkeen tehtävä toteutustyö vaatii hyvää projektinjohtamista, jotta kokonaisuus saadaan tehokkaasti aikataulussa käyttöön. Ei riitä että rakennetaan tekniikkaa, huomio on oltava koko ajan toimivan ja käytössä olevan kokonaisuuden aikaansaamisessa. Yhteen hiileen puhaltavan tiimin rakentaminen eri toimijoista on onnistumisen avain, jotta arvontuotto käynnistyy nopeasti.

Kartoitusvaiheella on oleellinen rooli siinä, mille tasolle investointiprojektin arvontuotto nousee toteutusvaiheessa.

Autamme sinua onnistumaan investointiprojektissa

 • Autamme sinua kehittämään organisaatiossasi projektitoimintaa kokonaisuutena ja hahmottamaan kokonaiskuvan.
 • Laitamme kanssasi investointiprojektiprosessinne ja -osaamisenne kuntoon siten, että ne tukevat juuri sinun organisaatiosi toiminnan erityispiirteitä.
 • Autamme sinua varmistamaan, että projektinjohtajillasi on riittävät, kansainvälisten standardien mukaiset projektitaidot ja -sertifikaatit myös monimutkaisten ja pitkäkestoisten investointiprojektien johtamiseen.
 • Teemme tarvittaessa perehdytyspaketin urakoitsijoille ja muille sidosryhmille.

Projektin taustajoukoilla on merkitystä

Investointiprojekteissa johdon rooli onnistumisen varmistajana on erityisen tärkeä koska kyse on isoista strategisista panostuksista ja muutoksista toiminnassa. Tämän vuoksi salkunjohtoryhmän, projektinomistajien ja ohjausryhmien jäsenet on hyvä kouluttaa uuteen toimintatapaan.

ABC Projektijohtamismalli investointi­projekteissa

Yhtenäinen projektijohtamismallimme tuo ryhtiä ja selkeyttä myös investointiprojektien johtamiseen ja antaa hyvät edellytykset investointien liiketoiminnalliselle onnistumiselle.

 • Antaa johdolle välineet johtaa investointisalkkua ja projektien koko elinkaarta liiketoimintalähtöisesti ja ketterästi
 • Antaa projektipäällikölle työkaluja parempaan projektin kokonaisjohtamiseen
 • Jatkuvan rullaavan suunnittelun ansiosta hallitset työn aikana eteen tulevat muutokset ja yksityiskohtien hallinnan.
 • Riskienhallinnasta tulee projektinhallinnan perustoimintaa jo projektien asettamisesta lähtien ja teet parempia päätöksiä.
 • Saat paremman näkyvyyden liiketoimintamahdollisuuksiin, investointien valmisteluun ja toteutukseen sekä niiden tarvitsemiin resursseihin.
 • Antaa yhteisen kielen ja selkeyttää eri roolien merkityksen ja vuorovaikutuksen – johto, projektinomistaja, projektipäällikkö, urakoitsijat ja muut sidosryhmät toimivat yhdessä samaan suuntaan
 • Toimii käytännössä – ABC Projektijohtamismalli ei ole nippu dokumentteja vaan ymmärrettävä ja helposti käyttöönotettava toimintatapa, yli sata organisaatiota on jo ottanut käyttöön

Tutustu tarkemmin ABC Projektijohtamismalliin >>


Olemme auttaneet jo lukemattomia yrityksiä onnistumaan investoinneissaan ja auttaneet heitä varmistamaan investointiprojetin onnistumisen kaikissa sen elinkaaren vaiheissa.


Saisimmeko auttaa myös sinua?