Onnistu teollisuusprojekteissa kehittämällä projektikulttuuria

Onko yrityksesi tavoitteena parantaa projektiliiketoimintaa ja tehdä siitä kilpailuetu? Lue blogimme ja tiedät, miksi projektikulttuurin kehittäminen tarjoaa avaimet tähän!

Voit myös syventyä suoraan oppaaseemme Näin vahvistat projektikulttuuria teollisuusyrityksessä.

Lähde liikkeelle tavoitteista

Millaisia kasvuun ja kannattavuuteen liittyviä tavoitteita projektiliiketoiminnalle on asetettu yrityksessäsi? Usein niitä ovat esimerkiksi

Asiakasprojektien kohdalla projekteihin liittyvät aikataulu-, johtamis-, kustannus- ja toimitushaasteet halutaan selättää, jotta samoilla resursseilla voidaan tuottaa enemmän projekteja, ja toisaalta rekrytoida lisää asiantuntijoita kannattavuuden parantamiseksi.

Kokonaisprojekteista vastatessa tärkeää on kehittyä kiinteähintaisten projektien kokonaistoimittajaksi, jolloin vastuulla on koko projektin toimitus.

Tavoitteena tuotantoprosesseista vastaamisessa on ottaa vastuuta myös tuotantoprosessien toimituksesta ja prosessien hyödyistä. Näin pyritään vastaamaan myös monimutkaisista prosesseista, jotka tuovat enemmän liikevaihtoa.

Kehitä projektikulttuuria – panosta näihin 3:een osa-alueeseen

Olet varmasti huomannut, että projektipäälliköiden kouluttaminen on hyvä alku, muttei yksin riitä projektitoiminnan kehittämiseen koko yrityksen tasolla. Projekteille tarvitaan myös yhtenäiset prosessit, johdon tuki ja paljon muuta. Kokonaisuus, johon nämä kaikki kriittiset osa-alueet nivoutuvat, on projektikulttuuri.

Projektikulttuuri auttaa kehittämään projektiliiketoimintaa.

Kun rakennat projekteja tukevan projektikulttuurin, pystyt kehittämään merkittävästi myös projektiliiketoimintaa. Näin pääset liikkeelle:

1. Luo projektitoimintaa tukeva toimintaympäristö

Yritykseesi on tärkeä luoda toimintaympäristö, jossa projekteille tarjotaan parhaat onnistumisen edellytykset. Useissa organisaatioissa tällaista toimintaympäristöä on lähdetty rakentamaan esimerkiksi ohjausryhmätoiminnan ja projektitoimiston eli PMO:n avulla. Ohjausryhmä auttaa projekteja onnistumaan ja ohjaa projekteja koko elinkaaren ajan muuttuvissa tilanteissa. PMO tukee projektipäälliköitä projektien johtamisessa ja auttaa kehittämään projektitoimintaa.

Projektit onnistuvat myös huomattavasti paremmin, kun niiden tilannetta käydään säännöllisesti läpi johtoryhmässä. Johtoryhmässä projekteja tarkastellaan projektisalkkuina. Johdon tukea tarvitaan salkunhoidossa esimerkiksi projektien resursointiin ja päätöksentekoon. Johtoryhmä auttaa myös projektien priorisoinnissa sekä riskien arvioinnissa.

2. Yhtenäistä prosessit ja toimintatavat

Kun projektiliiketoiminnalla lähdetään hakemaan parempaa kannattavuutta tai suurempaa asemaa asiakkaiden toimituksissa, on sisäisten prosessien oltava tehokkaita ja sujuvia. Teollisuusyrityksen ei kuitenkaan ole kustannustehokasta johtaa projekteja kullekin yksittäiselle projektille erikseen luotujen prosessien mukaisesti. Prosessit ja toimintatavat tuleekin yhtenäistää.

Yhtenäiset toimintatavat tuovat kustannussäästöjä ja lisäävät kannattavuutta.

Konkreettinen työkalu tähän on projektijohtamismalli, lyhyesti projektimalli. Hyvä projektimalli skaalautuu eri vaikeustasojen mukaan ja sopii kaikkiin teollisuusyrityksen projekteihin aina asiakastoimituksista sisäisiin projekteihin.

3. Kehitä henkilöstön projektiosaamista

Useissa yrityksissä panostetaan huomattavasti projektipäälliköiden kouluttamiseen, mikä on kriittistä projekteissa onnistumiseksi. Projektipäälliköiden kouluttaminen onkin hyvä nähdä polkuna, jossa osaamista syvennetään erilaisten valmennusten avulla.

Koska projekteihin osallistuu suuri määrä henkilöstöä eri rooleissa, on tärkeää auttaa myös heitä menestymään työssään. Niin projektin omistajien ja ohjausryhmäläisten kuin salkunhoitajien ja projektien kehittäjien tulee tietää omaa roolia koskevat tavoitteet, tehtävät ja vastuut. Näin kaikkien panos ja osaaminen saadaan parhaiten käyttöön.

Tässä blogissa sait ensimakua projektikulttuurin kehittämisestä. Liikkeelle konkreettisilla työkaluilla pääset lataamalla Näin vahvistat projektikulttuuria -oppaamme, joka on kirjoitettu erityisesti teollisuusyrityksen näkökulmasta. Oppaasta saat kolme konkreettista tapaa projektikulttuurin kehittämiseen.

Tämä blogiteksti on julkaistu aiemmin Adapron sivuilla. Kumura ja Adapro ovat yhdistyneet.

Marcus Ahlroth

Marcus sai projektijohtamisen oppinsa aikoinaan matkapuhelinalalla. Työssään hän kuuntelee asiakasta herkällä korvalla ja haluaa tarjota parhaan ratkaisun tämän haasteeseen.

Kuulumisia

Projektipäivät 2024

Olemme mukana vuoden 2024 Projektipäivillä! Tutustu ohjelmaamme ja lataa ennakkoon Tekoäly projektityössä -pikaopas.

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää