Onnistu teollisuusprojekteissa kehittämällä projektikulttuuria

Tämä blogiteksti on julkaistu aiemmin Adapron sivuilla. Kumura ja Adapro ovat yhdistyneet.

Onko yrityksesi tavoitteena parantaa projektiliiketoimintaa ja tehdä siitä kilpailuetu? Lue blogimme ja tiedät, miksi projektikulttuurin kehittäminen tarjoaa avaimet tähän!

Voit myös syventyä suoraan oppaaseemme Näin vahvistat projektikulttuuria teollisuusyrityksessä.

Lähde liikkeelle tavoitteista

Millaisia kasvuun ja kannattavuuteen liittyviä tavoitteita projektiliiketoiminnalle on asetettu yrityksessäsi? Usein niitä ovat esimerkiksi

Asiakasprojektien kohdalla projekteihin liittyvät aikataulu-, johtamis-, kustannus- ja toimitushaasteet halutaan selättää, jotta samoilla resursseilla voidaan tuottaa enemmän projekteja, ja toisaalta rekrytoida lisää asiantuntijoita kannattavuuden parantamiseksi.

Kokonaisprojekteista vastatessa tärkeää on kehittyä kiinteähintaisten projektien kokonaistoimittajaksi, jolloin vastuulla on koko projektin toimitus.

Tavoitteena tuotantoprosesseista vastaamisessa on ottaa vastuuta myös tuotantoprosessien toimituksesta ja prosessien hyödyistä. Näin pyritään vastaamaan myös monimutkaisista prosesseista, jotka tuovat enemmän liikevaihtoa.

Kehitä projektikulttuuria – panosta näihin 3:een osa-alueeseen

Olet varmasti huomannut, että projektipäälliköiden kouluttaminen on hyvä alku, muttei yksin riitä projektitoiminnan kehittämiseen koko yrityksen tasolla. Projekteille tarvitaan myös yhtenäiset prosessit, johdon tuki ja paljon muuta. Kokonaisuus, johon nämä kaikki kriittiset osa-alueet nivoutuvat, on projektikulttuuri.

Projektikulttuuri auttaa kehittämään projektiliiketoimintaa.

Kun rakennat projekteja tukevan projektikulttuurin, pystyt kehittämään merkittävästi myös projektiliiketoimintaa. Näin pääset liikkeelle:

1. Luo projektitoimintaa tukeva toimintaympäristö

Yritykseesi on tärkeä luoda toimintaympäristö, jossa projekteille tarjotaan parhaat onnistumisen edellytykset. Useissa organisaatioissa tällaista toimintaympäristöä on lähdetty rakentamaan esimerkiksi ohjausryhmätoiminnan ja projektitoimiston eli PMO:n avulla. Ohjausryhmä auttaa projekteja onnistumaan ja ohjaa projekteja koko elinkaaren ajan muuttuvissa tilanteissa. PMO tukee projektipäälliköitä projektien johtamisessa ja auttaa kehittämään projektitoimintaa.

Projektit onnistuvat myös huomattavasti paremmin, kun niiden tilannetta käydään säännöllisesti läpi johtoryhmässä. Johtoryhmässä projekteja tarkastellaan projektisalkkuina. Johdon tukea tarvitaan salkunhoidossa esimerkiksi projektien resursointiin ja päätöksentekoon. Johtoryhmä auttaa myös projektien priorisoinnissa sekä riskien arvioinnissa.

2. Yhtenäistä prosessit ja toimintatavat

Kun projektiliiketoiminnalla lähdetään hakemaan parempaa kannattavuutta tai suurempaa asemaa asiakkaiden toimituksissa, on sisäisten prosessien oltava tehokkaita ja sujuvia. Teollisuusyrityksen ei kuitenkaan ole kustannustehokasta johtaa projekteja kullekin yksittäiselle projektille erikseen luotujen prosessien mukaisesti. Prosessit ja toimintatavat tuleekin yhtenäistää.

Yhtenäiset toimintatavat tuovat kustannussäästöjä ja lisäävät kannattavuutta.

Konkreettinen työkalu tähän on projektijohtamismalli, lyhyesti projektimalli. Hyvä projektimalli skaalautuu eri vaikeustasojen mukaan ja sopii kaikkiin teollisuusyrityksen projekteihin aina asiakastoimituksista sisäisiin projekteihin.

3. Kehitä henkilöstön projektiosaamista

Useissa yrityksissä panostetaan huomattavasti projektipäälliköiden kouluttamiseen, mikä on kriittistä projekteissa onnistumiseksi. Projektipäälliköiden kouluttaminen onkin hyvä nähdä polkuna, jossa osaamista syvennetään erilaisten valmennusten avulla.

Koska projekteihin osallistuu suuri määrä henkilöstöä eri rooleissa, on tärkeää auttaa myös heitä menestymään työssään. Niin projektin omistajien ja ohjausryhmäläisten kuin salkunhoitajien ja projektien kehittäjien tulee tietää omaa roolia koskevat tavoitteet, tehtävät ja vastuut. Näin kaikkien panos ja osaaminen saadaan parhaiten käyttöön.

Tässä blogissa sait ensimakua projektikulttuurin kehittämisestä. Liikkeelle konkreettisilla työkaluilla pääset lataamalla Näin vahvistat projektikulttuuria -oppaamme, joka on kirjoitettu erityisesti teollisuusyrityksen näkökulmasta. Oppaasta saat kolme konkreettista tapaa projektikulttuurin kehittämiseen.

Marcus Ahlroth

Marcus sai projektijohtamisen oppinsa aikoinaan matkapuhelinalalla. Työssään hän kuuntelee asiakasta herkällä korvalla ja haluaa tarjota parhaan ratkaisun tämän haasteeseen.

Kuulumisia

Nähdään 2023 Projektipäivillä!

Olemme mukana vuoden 2023 Projektipäivillä pääyhteistyökumppanina! Tuomme lauteille vakuuttavan asiantuntijajoukon puhumaan inhimillisyydestä vastuullisuuden muotona. Järjestämme myös kaikille avoimet Virtuaalijatkot 26.10.! Lue lisää artikkelista.

Lue lisää

Toiminnan inhimillisyys konkretisoituu arkisissa päätöksissä

Vaikka emme olisikaan täysin yhtä mieltä siitä, mitä inhimillisyys tarkoittaa, se on totta, että sen poissaolo heikentää toiminnan kannattavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Lue valmentavan projektitoiminnan inhimillistäjän Millan artikkelista, kuinka johtoryhmä hallitus ja omistajat tukevat inhimillisyyttä päätöksenteon kautta.

Lue lisää

Projektiammattilaisen hyvinvointi on vastuullisen projektitoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on noussut ilahduttavasti globaaliin keskusteluun sekä sitä kautta myös projektitoimintaan kuuluvaksi teemaksi. Aihetta on jo joitain vuosia käsitelty melko aktiivisesti niin lehdissä kuin verkossakin. Internetissä alan johtavat yhteisöt ovat julkaisseet kirjoituksia aiheeseen liittyen, aiheen ympärillä järjestetään myös webinaareja, valmennuksia sekä tapahtumia.

Lue lisää