Kun organisaatiokulttuuri yhdistyy toiseen

Välitämme ihmisistä ja projekteista. Se on ollut jo pitkään lupauksemme sekä henkilöstöllemme että asiakkaillemme. Helmikuussa, kun Adapro ja Kumura yhdistivät voimansa, on välittämisen ilmapiirimme ohjannut tekemistämme entistä vahvemmin. Välittäminen tulee jatkossakin näkymään organisaatiokulttuureissamme.

Kahden yrityskulttuurin kohdatessa ja yhdistyessä oli selvää, että lupauksemme pysyy jatkossakin siitä huolimatta, että tällaiseen muutokseen liittyy paljon kysymyksiä ja epävarmuustekijöitä. Tässä blogissani pohdin sitä, miten kaksi erilaista asiantuntijaorganisaatiota kohtaavat ja miten odotuksia ja lupauksia lunastetaan. 

Mikä on organisaatiokulttuuri?

Kysymykseen on mahdoton vastata lyhyesti. Kaikki on jo kirjoitettu, teoriat ja kirjat ovat viisaita sanoja pullollaan. Missä organisaatiokulttuuri näkyy, missä se elää? Itse kiteytän kulttuurin pieniin kohtaamisiin, arvostukseen ja tunnekokemuksiin. Näissä pienissä asioissa organisaation ydin tulee eläväksi. Omassa ajatuspilvessäni leijuvat ensimmäisenä sanat ”olemalla ihminen ihmiselle”. 

Organisaatiokulttuurien kohtaamista edeltävät ennakkoon syntyneet mielikuvat 

Kun kaksi toisilleen vierasta organisaatiota ihmisineen ja tapoineen tutustuu, on ennakkoon luotuja mielikuvia yhtä monta kuin kohtaavia ihmisiäkin. Mielikuvat syntyvät aikaisemmin kirjoitettujen tarinoiden, puhuttujen sanojen, annettujen lupausten ja jaettujen kuvien avulla. Mitä tämä toinen organisaatiokulttuuri on itsestään kirjoittanut, puhunut, videoinut? Millaisia lupauksia he ovat antaneet ja mitä heistä puhutaan muualla? 

Odotukset voivat olla korkeitakin. Some voi välittää kiiltokuvamaisia kuvia, joista kaikkiin ei ainakaan suoralta kädeltä luoteta. ”Kaikkihan näin lupaavat. Jaaha, mitähän sanahelinää tämä on.” Ennakkomielikuvien jälkeen eletään kohtaamisissa todeksi ne hetket, joissa odotukset sitten joko lunastetaan tai sitten ei.   

Lupauksien lunastaminen 

Miten lupauksia sitten voidaan lunastaa niin, että nämä kaksi toisilleen aikaisemmin vierasta organisaatiokulttuuria alkavat tuntea toisensa ja hiljalleen löytävät yhteisiä polkuja omien erillisten sijaan? Me näemme tämän kaikkien yhteisenä asiana.

Välittäminen ei ole vain sitä, että johto välittää työntekijöistä, esihenkilöt tiimiläisistään tai asiantuntijamme asiakkaistamme. Välittäminen on juuri sitä, että meistä jokainen on ihminen ihmiselle. Tärkeintä on, että olemme kaikki kiinnostuneita toisistamme ja kuljemme toistemme rinnalla. 

Välittäminen on juuri sitä, että meistä jokainen on ihminen ihmiselle. 

Olemme harjoitelleet välittämisen lupaustamme muun muassa kysymällä säännöllisesti toisiltamme miten voimme. Olemme myös paneutuneet tunneilmapiirin sanoittamisen avoimesti sekä koko Kumuran että yksittäisten kumuralaisten osalta. Puhumme paljon tunnetaidoista ja arvokkaista kohtaamisista, ja kaikesta tästä on muodostunut vahva osa omaa kulttuuriamme ja arkeamme. Me haluamme aidosti tietää, miten meillä menee. Tutustua kollegoidemme fiiliksiin ja ajatuksiin säännöllisesti.  

Tämä sama kohtaamisen kulttuuri oli ohjaava tekijä myös organisaatioidemme aloittaessa yhteisien tulevaisuuden polkujen etsiminen. Tunneilmapiirin sanoittaminen toimii pohjana ja merkkinä sille, mitä tarvitsemme lisää, missä olemme jo hyvällä polulla ja mistä meidän tulisi luopua.

Mitä tarvitsemme lisää, missä olemme jo hyvällä polulla, mistä meidän tulisi luopua?

Tunneilmapiirin sanoittaminen on antanut meille varmuutta päätöksentekoon, viitoittaa suuntaa sille, mihin suuntaan meidän tulee pyrkiä. Päätöksentekoon on helppo luottaa, kun kuunnellaan sekä päätä että sydäntä.

Lopulta kaksi organisaatiokulttuuriamme ovat lähteneet yhdistymään kauniilla tavalla. Ei ylhäältäpäin ohjaten eikä annetun käsikirjoituksen mukaan, vaan luonnollisesti ja yhteisöllisesti kaikkia kuunnellen ja yhdessä toteuttaen. Yhteisen polun löytäminen vaatii luonnollisesti aikaa ja työtä jatkossakin.  

Synergioiden tunnistaminen edistää myös organisaatiokulttuurien yhdistämistä

Avainroolissa meillä oli yhdistymisessä myös se, että lähdimme yhdessä tunnistamaan suurimmat synergiat vaikkakin panostimme voimavaroja luonnollisesti alussa myös pikavoittoina. Etsimme yhteistä synergiaa niin euroista kuin tunnekokemuksista.

Kun olemme ihmisiä ihmisille ja lupaamme välittää ja pidämme lupauksen, olemme onnistuneet rakentamaan polkua kahden organisaation synergioille.


Merja Galler

Merja Galler

Merja Galler on Kumuran projektikulttuurien lähettiläs ja merkityksellisen työn puolestapuhuja. Sertifioitu Peili™-valmentaja ja vuorovaikutustaitojen asiantuntija Merja vastaa kumuralaisten työntekijäkokemuksesta.

Kuulumisia

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Parhaat palat vuoden 2024 3PMO:sta

Vuoden 2024 3PMO-tapahtuman teemana oli "Muutoksen moottorina?". Lue artikkelista osallistujien parhaat oivallukset Tampere-talolta!

Lue lisää