Parhaat palat: Sisäiset muutosyksiköt valjastavat ihmiset strategian toteutukseen

Järjestimme 16.5.2024 kumppanimme Howspacen kanssa aamiaistilaisuuden projektitoimistossa (PMO) ja organisaatioiden transformaatiotehtävissä (TMO) toimiville. Tilaisuuden teemana oli Sisäiset muutosyksiköt valjastavat ihmiset strategian toteutukseen, ja tämä artikkeli kokoaa aamupäivän parhaat palat.

Ennakkopohdintoja

Osallistujia työssä mietityttävät erityisesti nämä teemat.

Toimintakulttuurin muutos ja henkilöstön sitouttaminen

Miten tehdä muutosmatkaa entistä sujuvammin, kun tekoäly vaikuttaa päämäärään ja matkantekoon?

Miten saadaan aikaan muutosmyönteinen ilmapiiri?

Miten sidosryhmille luodaan hallinnan ja turvallisuuden tunnetta muutoksessa?

Muutosjohtaminen ja muutoskyvykkyyden kasvattaminen

Miten luodaan läpinäkyvyyttä etenemisen ja tavoitteiden välille?

Millaista on hyvä johtajuus ja kuinka se helpottaa hankalistakin haasteista selviämistä?

Kuinka johto saadaan ymmärtämään muutosjohtamisen tärkeys?

Yhteiskehittäminen ja ihmisten osallistaminen muutokseen

Miten onnistumisen edellytykset rakennetaan ja varmistetaan jo muutoksen alkumetreillä?

Miten muutoksen tarve saadaan selkeytettyä?

Miten sitouttavaa yhteiskehittämistä synnytetään ja hyödynnetään muutoksen eri vaiheissa?

Oivalluksia muutosjohtamisesta

Säännöllinen ja välitön dialogi mahdollistaa liiketoiminnan tarpeesta syntyvän muutoksen ohjaamisen. Tähän yksi keino on nimetä jokaisesta yksiköstä henkilö, joka vastaa vuorovaikutuksesta ja sitouttamisesta.

Selkeät tavoitteet ja painopisteet auttavat jakamaan vastuuta linjaorganisaatiossa niin, että siiloutumista ei kuitenkaan tapahdu.

Hyödyn löytäminen vaatii sekä määrällistä että laadullista tarkastelua.

Transformaatio ei onnistu pelkkää teknologiaa muuttamalla, vaan ihmiset on saatava aidosti mukaan muutokseen.

Muutoksen onnistuminen vaatii yhteistä aikaa dialogiin ja huolien jakamiseen. Tässä tekoäly on hyödyllinen, sillä se vapauttaa aikaa etenkin manuaalisista rutiinitöistä.

Johto voi hyödyntää tekoälyä, mutta tuloksen on oltava tarpeeksi laadukasta.

Onnistunut muutos vaatii strategian, liiketoiminnan tavoitteiden, ihmisten ja tekoälyn yhdistämistä.

Mikä jäi vielä mietityttämään?

PMO- ja transformaatiotoiminnan skaalautuminen. Miten tämä onnistuu, kun organisaatiossa voi olla useita eritasoisia PMO- ja TMO-toimintoja?

Tekoälyn hyöty PMO-toiminnoissa. Mihin se kykenee ja kuinka sen käyttö saadaan perusteltua johdolle?

Millainen vastuunjako PMO:n ja johdon välillä pitää olla ja miten se saadaan aikaan?

Moni käyttää tekoälyä itsenäisesti. Miten tietoturva ja tarpeelliset yhtenäiset käytännöt varmistetaan?

Miten TMO:n ja PMO:n yhteistyö saadaan aikaan ja toimivaksi? Toiminnot ovat organisaatiossa limittäin ja molemmat tähtäväät muutokseen.

Kiitos kaikille osallistujille mielenkiintoisista keskusteluista!

Onko muutos ajankohtainen teema organisaatiossanne?

Olemme täällä teitä varten! Autamme teitä johtamaan uudistusta tehokkaasti, minkä lisäksi voimme vahvistaa henkilöstönne osaamista PMO-toiminnassa, muutoksen johtamisessa sekä tekoälyn hyödyntämisessä. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin jutellaan lisää!

Kumura

Kuulumisia

Kokemuksia tekoälystä projektipäällikön työkaluna

Millaisia käyttötapoja projektipäällikkömme Päivi on löytänyt tekoälylle projektityössä? Missä tekoäly on erityinen valttikortti? Lue Päivin ajatukset tästä kirjoituksesta.

Lue lisää

Helpotusta muutoskylläisyyteen muutosportfolion johtamisella

Milloin muutosta on liikaa? Silloin, kun ämpäri valuu yli. Muutosjohtamistakin valmentaja ja siinä konsultoiva Virpi Elers kertoo, kuinka muutosportfolio parantaa muutoksessa onnistumista muutoskylläisyyttä ehkäisemällä.

Lue lisää