Onnistu energia­projektissa!

Sähkömarkkina on murroksessa. Edessä on paljon suuria projekteja, joissa tarvitaan paitsi hyvää rakentamis- ja rakennuttamisosaamista, myös taitoa kehittää uudenlaisia toimintatapoja. Onnistumme yhdessä, kun kaikki osapuolet onnistuvat projekteissaan. Me autamme tässä.

Näin autamme sinua onnistumaan energiaprojektissasi

Yhtenäinen projektijohtamismalli

Yhtenäinen projektijohtamismalli tuo ryhtiä ja selkeyttä niin yksittäisen projektin johtamiseen kuin projektisalkun hallintaankin. Oli kyseessä sitten investointi-, toimitus-, tai vaikkapa ICT-projekti. Olemme auttaneet jo satoja suuriakin organisaatioita tehostamaan projektitoimintaansa yhteneväisen, strategiaa palvelevan projektijohtamismallin avulla.

Projektiosaamisen kehittäminen

Projektin onnistumisessa toimivan projektijohtomallin lisäksi yksilöiden osaamisella on ratkaiseva vaikutus. Projektit ovat tiimityötä ja jokaisella roolilla on merkitystä. Valmennamme ja koulutamme henkilöstönne erilaisiin projektirooleihin, oli kyseessä sitten perustason osaaminen, syventävä osaaminen, osaamisen sertifiointi, tai vaikkapa projektien johtoryhmän osaaminen.

Projektijohtaja palveluna

Kun tarvitset osa-aikaista, väliaikaista tai jatkuvaa ICT-projektinjohto-osaamista täydentämään omaa organisaatiotasi, kokeneet projekti­ammattilaisemme ovat apunasi. Otamme tarvittaessa suuren ja vaativankin projektejin nopeasti haltuun ja tarvittaessa hyppäämme mukaan jo liikkuvaan junaan.

Miksi sinunkin organisaatiosi tulisi panostaa projektitoimintaan?

Arvontuotto

Investoinnin arvontuottoon vaikutetaan jo kartoitus­vaiheessa. Johtamalla investoinnin koko elinkaarta hallitusti, varmistat sen onnistumi­sen edellytykset.

Asiakastyytyväisyys

Kehittämällä asiakas­toimitus­projekteja parannat asiakas­tyytyväisyyttä ja saat lisäksi paremman katteen toimituksistasi.

Säästöt

Säästät aikaa ja rahaa, kun kaikki projektisi johdetaan johdonmukaisesti

Vertailukelpoisuus

Kun projektit asetetaan, suunni­tellaan, raportoi­daan ja arvioidaan yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti, niistä tulee myös keskenään vertailu­kelpoisia.

Ketteryys kuuluu myös energia­sektorille

Ketteryys on ajatustapa, jota hyödynnetään organisaatioissa yhtä lailla projektinhallinnan kuin koko organisaation kehittämisen välineenä.

Ketteryys sopii energiasektorille erittäyn hyvin, sillä parhaimmillaan ketterät menetelmät ovat juuri haasteellisissa ympäristöissä, joissa muuttuvien tekijöiden määrä on suuri. Tällöin iteratiivinen kehittäminen mahdollistaa nopeatkin suunnanmuutokset matkan varrella esiintyviin tarpeiden mukaan.Jäykät rakenteet tai tarkat suunnitelmat eivät kankeuta kehitystyötä.

Me autamme sinunkin organisaatiotasi ketteröittämään toimintaa, ja siten tehostamaan sekä energiaprojektien että muutosjohtamisen onnistumista.

Hekin luottavat meihin

 • Eltel logo
 • Energiavirasto logo
 • Caruna logo
 • Vapo logo
 • Tampereen sähkölaitos logo
 • Landis Gyr logo
 • Kuopion energia logo
 • Alva logo

Miksi sinäkin valitsisit juuri meidät projektijohto­kumppaniksesi?

 • Me olemme Suomen kokeneimpien projektiammattilaisten kotipesä
  Jokaisella kumuralaisella ammattilaisella on taustallaan 10–30 vuoden kokemus erilaisista projektinjohto- tai valmennus-/ konsultointitehtävistä.
 • Testatut ja todistetusti toimivat projektijohtamisen mallit
  Vuosien saatossa olemme dokumentoineet ja jatkuvasti kehittäneet toimintamallejamme ja työkalujamme. Mallimme ovat tälläkin hetkellä sadoilla organisaatioilla käytössä.
 • Rinnalla kulkeva projektikumppanisi
  Autamme ja koulutamme asiakkaitamme kohti parempaa projektikulttuuria ja parempia toimintamalleja juuri sinun organisaatiosi tarvitsemassa laajuudessa.
 • Välitämme ihmisistä ja projekteista
  Meillä viihdytään ja voidaan hyvin. Kokeneet projektiammattilaiset hakeutuvat meille töihin. Oman henkilökuntamme lisäksi välitämme myös asiakkaistamme. Lähestymme projekteja merkityksellisyyttä korostavalla otteella sillä merkitykselliseksi koetut projektit onnistuvat parhaiten.
 • Yhteisön tuki
  Asiantuntijoillamme on taustallaan koko kumuralaisen yhteisön tuki. Tarvittaessa ratkomme asiakkaidemme haasteita yhdessä.
 • Energiasektorin luotettu kumppani
  Olemme työskennelleet energiasektorin parissa pitkään, jossa meillä onkin runsaasti tyytyväisiä asiakkaita.

Meillä on kattava kokemus energia-alan investointi- ja toimitusprojektien kehittämisestä. Lisäksi autamme energia-asiakkaitamme mm. riskien- ja aikataulujen hallinnassa.

Saisimmeko auttaa myös sinua?

Tutustu tarkemmin asiakastarinoihimme

Olemme palveluksessasi

Olemme täällä asiakkaitamme varten. Voit myös olla suoraan yhteydessä keneen tahansa asiantuntijoistamme niin autamme sinua kehittämään projektijohtamisesta organisaatiollesi selkeän kilpailuedun.