Selkeyttä ja yhteisesti sovittuja toiminta­tapoja Enersenselle

Kumura valittiin kumppaniksi, koska projektitoimitusten prosessi ja ohjeistukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle, perustuen markkinoilla koeteltuihin malleihin ja oppeihin.  

Enemmän onnistuneita projekteja toimintatavat yhtenäistämällä

Enersense (ent. Empower) on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektorilla. Enersensellä on toimintaa kymmenillä paikkakunnilla Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevaihto on 310 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 3 000.

Enersensen palvelut kattavat laajasti asiakkaan toiminnan koko elinkaaren. Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen haltijoille Enersense tarjoaa kattavat palvelut verkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Enersense-palvelut teollisuudelle kattavat monipuoliset tuotantolaitosten kunnossapitopalvelut, projektipalvelut, käyttö- ja valvontapalvelut sekä tiedonhallinnan palvelut energiamarkkinaosapuolille.

Haasteena yhteisten toimintatapojen puuttuminen

Enersensen tavoite on olla johtava palveluiden tuottaja Itämeren alueella valitsemillaan sektoreilla. Teollisten palveluiden markkinat ovat kasvussa. Enersense käyttää markkinoiden kasvun hyödyksi kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja sekä etsimällä strategisia yritys- ja liiketoimintaostokohteita.

Uudenlaisten ratkaisujen ja isompien kokonaisuuksien toimittaminen asiakkaille vaatii kansainvälisen tason osaamista ja kyvykkyyttä projektitoimituksissa. Aiemmin Enersensen projektitoimituksissa ei ollut täysin selkeitä, yhteisesti sovittuja toimintatapoja, mikä aiheutti ongelmia kokonaisuuden johtamisen kanssa sekä vaihtelua yksittäisten projektien onnistumisessa.

”Projektitoimitukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle.

Kumura (ent. Adapro) valittiin kumppaniksi, koska projektitoimitusten prosessi ja ohjeistukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle, perustuen markkinoilla koeteltuihin malleihin ja oppeihin. 

Ratkaisuksi ABC Projektijohtamismalli

Enersenselle räätälöitiin projektitoimitusten johtamismalli sekä yksittäiselle projektille että projektisalkuille perustuen kansainvälisiin standardeihin pohjautuvaan ABC Projektijohtamismalliimme. Mallin jalkautus aloitettiin Suomen maayhtiöstä. Uuden johtamismallin jalkauttamisen tueksi järjestettiin useita projektivalmennuksia ja myös projektipäälliköiden osaamisen systemaattinen kehittäminen on aloitettu.

Parantunut kannattavuus ja pienemmät vaihtelut

ABC Projektijohtamismallin käyttöönoton jälkeen Enersensen toimitusprojektien keskimääräinen kannattavuus on parantunut ja projektikohtaiset vaihtelut ovat pienentyneet. ABC Projektijohtamismalliin kuuluva projektien vaativuusluokittelu on myös selkeyttänyt myynnin ja projektitoimitusten välistä rajapintaa. ABC-luokittelu varmistaa myös, että vaativa projekti saa Enersensen organisaatiossa tarvitsemansa huomion ja osaavan johtajan.


Projektiosaamisen kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoimitusten laatu sinunkin organisaatiossasi.