Selkeyttä ja yhteisesti sovittuja toiminta­tapoja Enersenselle

Kumura valittiin kumppaniksi, koska projektitoimitusten prosessi ja ohjeistukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle perustuen markkinoilla koeteltuihin malleihin ja oppeihin.  

Enemmän onnistuneita projekteja toimintatavat yhtenäistämällä

Enersense on suomalainen, päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka mahdollistaa monipuolisilla palveluillaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne ja rakennusalan yhtiöiden menestymisen.

Enersensen tavoitteena on olla asiakkaidensa ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa. Enersenseläisiä on rakentamassa kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta ympäri maailman.

Haasteena yhteisten toimintatapojen puuttuminen

Enersensen tavoite on olla johtava palveluiden tuottaja Itämeren alueella valitsemillaan sektoreilla. Teollisten palveluiden markkinat ovat kasvussa. Enersense käyttää markkinoiden kasvun hyödyksi kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja sekä etsimällä strategisia yritys- ja liiketoimintaostokohteita.

Uudenlaisten ratkaisujen ja isompien kokonaisuuksien toimittaminen asiakkaille vaatii kansainvälisen tason osaamista ja kyvykkyyttä projektitoimituksissa. Aiemmin Enersensen projektitoimituksissa ei ollut täysin selkeitä, yhteisesti sovittuja toimintatapoja, mikä aiheutti ongelmia kokonaisuuden johtamisen kanssa sekä vaihtelua yksittäisten projektien onnistumisessa.

”Projektitoimitukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle.

Kumura valittiin kumppaniksi, koska Enersensellä uskottiin Kumuran kykyyn auttaa projektitoimitusten prosessin ja ohjeistuksien nostamisessa kansainväliselle tasolle perustuen markkinoilla koeteltuihin malleihin ja oppeihin. 

Ratkaisuksi ABC Projektijohtamismalli

Enersenselle räätälöitiin projektitoimitusten johtamismalli sekä yksittäiselle projektille että projektisalkuille pohjaten ABC Projektijohtamismalliin, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin. Mallin jalkautus aloitettiin Suomen maayhtiöstä. Uuden johtamismallin jalkauttamisen tueksi järjestettiin useita projektivalmennuksia ja myös projektipäälliköiden osaamisen systemaattinen kehittäminen on aloitettu.

ABC Projektijohtamismallin käyttöönoton jälkeen Enersensen toimitusprojektien keskimääräinen kannattavuus on parantunut ja projektikohtaiset vaihtelut ovat pienentyneet. ABC Projektijohtamismalliin kuuluva projektien vaativuusluokittelu on myös selkeyttänyt myynnin ja projektitoimitusten välistä rajapintaa. ABC-luokittelu varmistaa myös, että vaativa projekti saa Enersensen organisaatiossa tarvitsemansa huomion ja osaavan johtajan.


Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus teidänkin organisaatiollenne

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus teidänkin organisaatiossanne!