Asiakas­toimitus­projekteilla luot kilpailuetua

Kehittämällä asiakastoimitusprojekteja parannat asiakastyytyväisyyttä ja saat lisäksi paremman katteen toimituksistasi. Pidemmällä tähtäimellä mahdollistat yhä vaativimpien kokonaisuuksien toimittamisen yhä kannattavammin.

Yhdenmukainen projektinjohto­malli lisää asiakas­tyytyväisyyttä

Toimitusten täsmällisyys ja vaivattomuus ovat asiakkaillesi vähintään yhtä arvokkaita kuin toimittamasi ratkaisun laatu. Toisaalta laadukas toimitusprosessi johtaa myös laadukkaampaan lopputulokseen. Samalla oma henkilökuntasi kokee työskentelyn mielekkäämmäksi.

Milloin yhtenäinen
projektijohto­malli on tarpeen

  • Kun haluat rakentaa tuotteidesi ja ratkaisujesi myyntiin sekä toimitukseen kilpailuetua paremmalla asiakaskokemuksella.
  • Kun haluat luoda pitkäaikaisia, asiakastyyväisyyteen perustuvia toimitussuhteita.
  • Toimitukset poikkeavat toisistaan tai toimitustesi laajuus ja kompleksisuus kasvavat eikä toimitusten laatu pysy toivotulla tasolla ilman yhtenäistä toimintamallia.
  • Toimintaympäristöt eri asiakastoimituksissa vaihtelevat.
  • Kun talossa on useita eri projektipäälliköitä, joilla on kullakin oma tapansa hallita toimitusprojekteja eikä kokonaiskuva projektisalkusta ole kenelläkään hallussa.
  • Toimitusprojektien aikana on kyettävä tarvittaessa nopeisiinkin muutoksiin.
  • Kun resursointi ja priorisointi eri projektien välillä on haasteellista.
  • Kun haluat valmistautua ennakkoon täysin uudenlaisten toimituksien tekemiseen.

Kolme vinkkiämme
haastavien projektien haltuunottoon

Tunnista projektin
haasteellisuus

Vaatiiko projektisi rutiinitoimituksesta poikkeamista tai onko matkan varrelle odotettavissa muutoksia? Huomaa, että työmäärältään tai kustannuksiltaan alhainen projekti voi olla myös hyvin haasteellinen.

Varmista
osaamisen taso

Riittääkö projektipäälliköidesi kokemus ja osaaminen räätälöityjen projektien suunnitteluun ja hallintaan? Huomioithan myös vuorovaikutuksen ja ihmisten johtamisen taidot, sillä niitä tarvitaan etenkin haasteellisissa kokonaisuuksissa.

Yhtenäistä
arvovirta

Mitä vaativampi projekti, sitä tärkeämpää on projektitoimituksen hallinta aina ensimmäisestä asiakaskontaktista projektin ammattimaiseen päättämäiseen saakka. Kun projektiasiantuntijat ovat mukana jo tarjousvaiheessa, asiakkaalle luvatut resurssit ja aikataulut ovat varmimmin lunastettavissa.


Olemme auttaneet jo satoja yrityksiä, joiden päätehtävä on toimittaa omille asiakkailleen järjestelmiä, infrastruktuuria tai muita kokonaisuuksia laadukkaina projekteina.


Saisimmeko auttaa myös sinua?


Lue lisää projektitoimituksista

ABC Projektijohtamismalli

ABC Projektijohtamismalli tuo ryhtiä ja selkeyttä niin yksittäisen projektin johtamiseen kuin projektisalkun hallintaan.

Opas: Kasvata projektinhallinnasta kilpailuetu

Tämän oppaan avulla hoidat siirtymän perustoimituksista räätälöityihin projekteihin hallitummin.

Asiakastarina: Selkeyttä ja yhteisesti sovittuja toiminta­tapoja Enersenselle

Kumura valittiin kumppaniksi, koska projektitoimitusten prosessi ja ohjeistukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle, perustuen markkinoilla koeteltuihin malleihin ja oppeihin.