Uudistu onnistuneesti

Uudistuminen ja jatkuva muutos kuuluvat lähes kaikkien organisaatioiden toimintaan. Onnistuneita ja pysyviä muutoksia saadaan aikaan laadukkaalla muutosjohtamisella. Myös jatkuva kehitys saadaan aikaan tarkoituksenmukaisilla toimintamalleilla.

Johdatko uudistusta tehokkaasti?

Kun strategiaa uudistetaan ja sitä jalkautetaan, täytyy matkan varrella useimmiten päivittää toimintamalleja, kehittää kokonaan uutta, toteuttaa investointeja ja vielä ketteröittää toimintaa.

Arkeenne mahtuu todennäköisesti yhtä hyvin pienkehitystä, laajaa innovaatiotoimintaa kuin suuria muutoshankkeita. Kaikki tämä on käynnissä usein saman aikaisesti samoilla, rajallisilla resursseilla.

ICT-projektijohto

Asiakkaitamme yhdistää halu johtaa muutosta hallitusti

Tyypillisiä kysymyksiä, joihin asiakkaamme ovat etsineet kanssamme ratkaisua, ovat esimerkiksi

 • Millainen projektijohtamismalli sopii parhaiten meidän toimintamme uudistamiseen?
 • Miten valitsemme ne kehityskohteet ja projektit, jotka toteutamme? Miten johdamme näitä systemaattisesti?
 • Miten varmistamme resurssien riittävyyden? Miten hallitsemme resurssitarpeiden muutoksia projektien matkan varrella?
 • Miten varmistamme, että muutos on jatkuvaa ja kukin kehitykseen valittu projekti edistyy? Miten mittaamme muutoksen ja projektien onnistumista?
 • Pystymmekö ennustamaan projektien edistymistä ja niiden valmistumista?
 • Miten seuraamme toimenpiteiden vaikuttavuutta? Minkälaisia mittareita meidän kannattaisi käyttää?

Autamme organisaatiotasi uudistumaan

Erilaiset muutostilanteet meille tuttuja, ja autamme sinua johtamaan muutosta hallitusti.

 • Käynnistämme kanssasi muutosprosessin ja luomme kehitysroadmapin yhdessä valittavien toimintamalleihinn perustuen.
 • Autamme sinua validoimaan juuri oikeat ja toteutuskelpoisimmat kehityskohteet riippumatta siitä, ovatko ne strategisia hankkeita, pienkehitystä vai uusien innovaatioiden synnyttämistä.
 • Vahvistamme kanssasi kokeilukulttuuria, ja autamme valitsemaan yhdenmukaiset ja tarkoituksenmukaisimmat menetelmät niin, että erilaiset kokeilut ovat keskenään vertailukelpoisia.
 • Autamme sinua ratkaisemaan projektitoimintaan liittyvät haasteet niin, että projektisi pysyvät suunnitelluissa aika- ja budjettiraameissa ja ovat keskenään yhdenmukaisia.
 • Löydämme yhdessä juuri sinun organisaatiollesi parhaimmat projektinbjohtomallit ja jalkautamme ne kanssasi.
 • Yksittäisten projektien ja kehityshankkeiden lisäksi jalkautamme kanssasi tarvittaessa salkunjohtomallin, jotta kokonaisuus pysyy tehokkaana jatkossakin.

Kolme vinkkiämme muutosjohtamiseen

Luo yhtenäiset mallit koko organisaatiollesi

Yhtenäinen malli muutosten ja kehityksen eteenpäin viemisessä tuo ryhtiä ja selkeyttä johtamiseen ja projektisalkun hallintaan. Tutustu ABC Projektijohtamismalliimme sekä AgiLean-viitekehykseen.

Varmista henkilöstön osaaminen

Muutoksen ja projektien onnistumisen keskiössä on ihmisten osaaminen. Mikään uudistus ei tapahdu ilman siihen osallistuvia ihmisiä. Tutustu esimerkiksi osaamisen kehittämisen palveluihimme.

Kirkasta muutoksen merkitys

Kun kaikki osallistujat kokevat työnsä merkitykselliseksi, he ovat sekä motivoituneita että sitoutuneita. Tällöin muutoksella on paremmat onnistumisen edellytykset. Tutustu merkityksen johtamiseen.


Onko organisaatiossasi käsillä muutos, jonka onnistumisen haluat varmistaa yhtenäisillä malleilla ja henkilöstön riittävällä osaamisella?

Saisimmeko auttaa?


Tutustu tarkemmin

Asiakastarina: Selkeyttä ja yhteisesti sovittuja toiminta­tapoja Enersenselle

Kumura valittiin kumppaniksi, koska projektitoimitusten prosessi ja ohjeistukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle.

Asiakastarina: Projektipäällikön valmennuspolku WSP Finlandin henkilöstölle.

”Valmennukset ovat hioutuneita, mutta myös sopivassa määrin räätälöitäviä”. Siinä syitä, joiden ansiosta Kumura on valikoitunut WSP:n pitkäaikaiseksi kumppaniksi.

Raportti: Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin

Kysyimme projektijohtamisen ammattilaisilta, onnistuvatko merkitykselliset projektit paremmin ja mitkä seikat siihen vaikuttavat.