Vaikuttavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista projekti­osaamisen kehittämistä

Näitä päämääriä tukemaan kehitettiin projektipäällikön valmennuspolku WSP Finlandin henkilöstölle yhdessä Kumuran kanssa.

WSP Finlandin projektipäälliköille urakehitystä tukeva valmennuspolku

”Kumura on asiakasorientoinut ja jatkuvasti kehittyvä kumppani. Meidän tarpeita on kuunneltu ja niihin on aidosti vastattu. Valmennukset ovat hioutuneita, mutta myös sopivassa määrin räätälöitäviä.”

Andrea Colussi, WSP Finland

Siinä tukku syitä, joita kehitysjohtaja Andrea Colussi luettelee yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys WSP Finland Oy:n ja Kumuran monivuotisen yhteistyölle.

”Teemme paljon toimitusprojekteja ja olemme käyttäneet ulkopuolisen projektijohtamiseen erikoistuneen kumppanin ammattitaitoa ja osaamista projektityömme kehittämiseen. Kumura on alalla iso tekijä ja sillä on paljon valmentajia erilaisiin tarpeisiin”, kertoo Colussi.

WSP Finlandilla työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolilla maata. Ihmiset liikkuvat tehtävästä toiseen, uusia projektipäälliköitä rekrytoidaan ja kokeneemmat siirtyvät toisiin tehtäviin. Tarve projektijohtamisen kouluttamiseen on siis jatkuva.

Pitkä yhteistyö syventää ymmärrystä ja parantaa kohdentamista

Colussi pitää arvokkaana, että pitkän yhteistyön myötä Kumuran valmentajat tuntevat WSP:n liiketoimintaympäristön sekä yhtiön toimintatavat.

”Valmennukset räätälöidään aina jossain määrin omiin toimintatapoihimme sopiviksi. Pitkä yhteistyö on osaltaan parantanut myös valmennuksen kohdentamista. Emme silti ole niin yksisilmäisiä, että vaatisimme valmennuksen lähtevän vain meidän lähtökohdistamme. Monista erilaisista organisaatioista saatu valmennuskokemus hyödyttää myös meitä.”

”Monista erilaisista organisaatioista saatu valmennuskokemus hyödyttää myös meitä.”

Colussin mukaan henkilöstöltä tullut palaute osoittaa, että projektijohtamiseen liittyvää valmennusta on pidetty hyvänä ja hyödyllisenä.

”Käymme palautteen läpi yhdessä valmentajan kanssa jokaisen valmennuksen jälkeen. Sen perusteella arvioimme miten seuraavaa valmennusta kehitetään. Teemme siis jatkuvia parannuksia ja kohdennamme valmennuksen henkilöstön ja yhtiön tarpeisiin.”

WSP:llä palautetta ei käydä läpi vain muodon vuoksi, vaan valmennusten sisältöjä kohdennetaan aidosti sen perusteella. Osittain tästä syystä valmennuksista saatu palaute on erittäin hyvää.

Käytössä myös ABC Projektijohtamismalli

WSP Finland käyttää Kumuran ABC Projektijohtamismallia, joka on räätälöity yhtiön tarpeisiin. Colussi pitää ABC-mallia hioutuneena ratkaisuna. Mallista huomaa, että sitä on kehitetty erilaisiin tarpeisiin, ja se on myös koeteltu käytännössä monissa erilaisissa organisaatioissa.

”ABC-malli sopii meidän liiketoimintaympäristöömme mainiosti ja olemme siitä selvästi hyötyneet. Mallin soveltaminen vaatii ihmisiltä osaamista ja sen tueksi olemme tarvinneet Kumuran valmennusta”, Colussi toteaa.

Projektipäällikön valmennuspolun kehittäminen

WSP Finland haluaa henkilöstön kouluttamisen olevan vaikuttavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Näitä päämääriä tukemaan kehitettiin yhdessä Kumuran kanssa projektipäällikön valmennuspolku.

”Meillä oli selkeä visio siitä, mitä projektipäällikön valmennuspolulta haluamme. Kumura puolestaan pystyi pitkällä kokemuksellaan ja osaamisellaan vastaamaan tähän ja luomaan kanssamme toimivan mallin”, Colussi taustoittaa.

”Kumura pystyi pitkällä kokemuksellaan vastaamaan visioomme siitä, mitä valmennuspolulta haluamme.”

”Monet organisaatiot hahmottavat valmennukset pistemäisinä, kertaluontoisiin tarpeisiin tilattavina tukitoimina. WSP Finlandilla asia on Andrean johdolla kuitenkin ymmärretty samoin kuin meillä: projektitoimituksissa menestyminen vaatii, että sekä prosesseista että osaamisesta luodaan kilpailuetu”, Kumuran valmentaja Teppo Nurminen sanoo ja jatkaa:

”Tämä on mahdollista vain luomalla kompetenssien kehittämiseen innostava ja henkilökohtaiseen kehittymiseen kannustava osaamispolku.”

Myös Colussi on samaa mieltä: ”Polku on hyvin joustava ja se pitää sisällään erilaisia tasoja siitä, miten projektipäällikkö voi työurallaan WSP:ssä edetä. Ihmisillä on erilaisia taustoja sekä valmiuksia, ja eri moduuleista koostuvan valmennuspolun avulla voimme kohdentaa jokaisen koulutusta niille osa-alueille, joissa koulutettava kokee tarvitsevansa eniten apua ja tietojen syventämistä. Aloittelevat projektipäälliköt voidaan kehityspolun avulla valmentaa projektipäällikön tehtäviin perusteista alkaen, jos se on tarpeen.”

”Valmennuspolku on saanut erittäin hyvän vastaanoton meillä organisaatiossa. Sille oli selkeä tarve ja tapa, jolla valmennuspolku on toteutettu, on onnistunut. Myös projektikulttuurin kehittäminen on onnistunut Kumuran tukemana.”


Projektiosaamisen kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoimitusten laatu sinunkin organisaatiossasi!