Vaikuttavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista projekti­osaamisen kehittämistä.

Näitä päämääriä tukemaan kehitettiin yhdessä Kumuran kanssa projektipäällikön valmennuspolku WSP Finlandin henkilöstölle.

WSP Finlandin projektipäälliköille urakehitystä tukeva valmennuspolku

”Kumura (ent. Adapro) on asiakasorientoinut ja jatkuvasti kehittyvä kumppani. Meidän tarpeita on kuunneltu ja niihin on aidosti vastattu. Valmennukset ovat hioutuneita, mutta myös sopivassa määrin räätälöitäviä.”

Siinä tukku syitä, joita kehitysjohtaja Andrea Colussi luettelee yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys WSP Finland Oy:n ja Kumuran monivuotisen yhteistyön taustalla.

”Teemme paljon toimitusprojekteja ja olemme käyttäneet ulkopuolisen projektijohtamiseen erikoistuneen kumppanin ammattitaitoa ja osaamista projektityömme kehittämiseen. Kumura on alalla iso tekijä ja sillä on paljon valmentajia erilaisiin tarpeisiin”, kertoo Andrea.

WSP Finlandilla työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolilla maata. Ihmiset liikkuvat tehtävästä toiseen, uusia projektipäälliköitä rekrytoidaan ja kokeneemmat siirtyvät toisiin tehtäviin. Tarve projektijohtamisen kouluttamiseen on siten jatkuvaa.

Pitkä yhteistyö syventää ymmärrystä ja parantaa kohdentamista

Andrea pitää arvokkaana, että pitkän yhteistyön myötä Kumuran valmentajat tuntevat WSP:n liiketoimintaympäristön sekä yhtiön toimintatavat.

Valmennukset räätälöidään aina jossain määrin omiin toimintatapoihimme sopiviksi. Pitkä yhteistyö on osaltaan parantanut myös valmennuksen kohdentamista. Emme silti ole niin yksisilmäisiä, että vaatisimme valmennuksen lähtevän vain meidän lähtökohdistamme. Monista erilaisista organisaatioista saatu valmennuskokemus hyödyttää myös meitä.”

Andrean mukaan henkilöstöltä tullut palaute osoittaa, että projektijohtamiseen liittyvää valmennusta on pidetty hyvänä ja hyödyllisenä.

”Käymme palautteen läpi yhdessä valmentajan kanssa jokaisen valmennuksen jälkeen. Sen perusteella arvioimme miten seuraavaa valmennusta kehitetään.” 

”Teemme siis jatkuvia parannuksia ja kohdennamme valmennuksen henkilöstön ja yhtiön tarpeisiin. Palautetta ei käydä läpi vain muodon vuoksi, vaan kohdennamme valmennusten sisältöjä aidosti sen perusteella. Osittain tästä syystä valmennuksista saatu palaute on erittäin hyvää.”

WSP Finland käyttää Kumuran ABC Projektijohtamismallia, joka on räätälöity yhtiön tarpeisiin. Andrea pitää ABC-mallia hioutuneena ratkaisuna. Mallista huomaa, että sitä on kehitetty erilaisiin tarpeisiin, ja se on myös käytännössä koeteltu monissa erilaisissa organisaatioissa.

”ABC-malli sopii meidän liiketoimintaympäristöömme mainiosti ja olemme siitä selvästi hyötyneet”.

”ABC-malli sopii meidän liiketoimintaympäristöömme mainiosti ja olemme siitä selvästi hyötyneet. Mallin soveltaminen vaatii ihmisiltä osaamista ja sen tueksi olemme tarvinneet Kumuran valmennusta”, Andrea toteaa.

Projektipäällikön valmennuspolun kehittäminen

WSP Finland haluaa henkilöstön kouluttamisen olevan vaikuttavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Näitä päämääriä tukemaan kehitettiin yhdessä Kumuran kanssa projektipäällikön valmennuspolku.

”Meillä oli selkeä visio siitä, mitä projektipäällikön valmennuspolulta haluamme. Kumura puolestaan pystyi pitkällä kokemuksellaan ja osaamisellaan vastaamaan tähän ja luomaan kanssamme toimivan mallin”, Andrea taustoittaa.

”Monet organisaatiot hahmottavat valmennukset pistemäisinä, kertaluontoisiin tarpeisiin tilattavina tukitoimina. WSP Finlandilla asia on Andrean johdolla kuitenkin ymmärretty samoin kuin meillä: projektitoimituksissa menestyminen vaatii, että sekä prosesseista että osaamisesta luodaan kilpailuetu”, Kumuran valmentaja Teppo Nurminen sanoo ja jatkaa:

”Tämä ei ole mahdollista ilman, että kompetenssien kehittämiseen luodaan innostava ja henkilökohtaiseen kehittymiseen kannustava osaamispolku.”

”Polku on hyvin joustava ja se pitää sisällään erilaisia tasoja siitä, miten projektipäällikkö voi työurallaan WSP:ssä edetä. Ihmisillä on erilaisia taustoja sekä valmiuksia, ja eri moduuleista koostuvan valmennuspolun avulla voimme kohdentaa jokaisen koulutusta niille osa-alueille, joissa koulutettava kokee tarvitsevansa eniten apua ja tietojen syventämistä. Aloittelevat projektipäälliköt voidaan kehityspolun avulla valmentaa projektipäällikön tehtäviin perusteista alkaen, jos se on tarpeen”, Andrea kertoo.

”Valmennuspolku on saanut erittäin hyvän vastaanoton.”

”Valmennuspolku on saanut erittäin hyvän vastaanoton meillä organisaatiossa. Sille oli selkeä tarve ja tapa, miten valmennuspolku on toteutettu, on onnistunut.”

”Halusimme kehittää projektikulttuuriamme ja myös tähän olemme saaneet Kumuralta apua.”

WSP Finland / Andrea Colussi

Projektiosaamisen kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoimitusten laatu sinunkin organisaatiossasi.