Tuloksia yhteisillä tavoitteilla ja toiminta­tavoilla

Caruna panostaa vahvaan kumppaniyhteistyöhön arvojensa mukaisesti rohkeasti edelläkävijänä. Henkilöstölle ja urakoitsijoille tarjottavat laajat projektijohtamisen valmennukset ovat konkreettinen esimerkki tästä.

Carunalla saavutetaan tuloksia yhteisillä tavoitteilla ja toiminta­tavoilla

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhteiskunta siirtyy ilmastoystävällisempään energiantuotantoon, mikä vaatii säävarmaa ja modernia sähköverkkoa. Muutosta kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ei rakenneta yksin, vaan vahvassa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Tähän Caruna panostaa arvojensa mukaisesti rohkeasti edelläkävijänä. Henkilöstölle ja urakoitsijoille tarjottavat laajat projektijohtamisen valmennukset ovat konkreettinen esimerkki tästä. 

Carunan jakeluverkon investointiprojektien päällikkö ja sähköverkon rakennusprojekteista koostuvan projektisalkun johtaja Petri Mäkituuli elää ja hengittää projekteista, joiden parissa hän on toiminut koko työuransa.

Petri Mäkituuli

“Modernisoimme vuosittain noin 3 000 kilometriä sähköverkkoa. On hienoa käydä työmaalla katsomassa, miten suomalaisille rakennetaan uutta tulevaisuutta. Säävarma sähköverkko on luotettava ja luo perustan meidän kaikkien lisääntyneisiin sähkötarpeisiin.” 

Yhteistyö on kaiken suola

Kokenut asiantuntija pitää projektityön suolana hyvää yhteistyötä, jolla merkittävät muutokset voidaan saavuttaa. 

Oman talon sisällä projekteissa työskentelee kolmisenkymmentä projektipäällikköä, mutta kokonaisuudessaan projekteissa yhteistyökumppaneiden kanssa toimii noin 500–800 asiantuntijaa. 

“Yhteisprojekteissa on pelattava yhteiseen maalin. On kaikkien projekteissa toimivien yritysten etu onnistua yhdessä”, Mäkituuli ajattelee.

Mäkituuli näkee, että nykypäivän työelämässä toimitaan yhä enemmän yhteistyössä verkostoissa ja ekosysteemeissä, jolloin on uskaltauduttava myös omien vastuiden ja rajojen ulkopuolelle. Tähän Carunalla halutaan panostaa jo arvojenkin puolesta. Arvoihin kuuluvat rohkeus ja yhdessä tekeminen. 

“Usein tyydytään siihen, että tilaajan roolina on vain tilata ja odottaa palvelua. Mutta voisiko se olla enemmän yhteistyötä ja vastuun ottamista tuloksista? Näin molemmat osapuolet − toimittaja ja tilaaja − vaikuttavat projektin onnistumiseen”, pohdiskelee Mäkituuli.

Tätä Carunalla haluttiin lähteä viemään sanoista tekoihin. 

Projektiosaaminen on tärkeä menestystekijä

Koska yhtiö pitää projektijohtamisen asiantuntijuutta kriittisenä menestystekijänä, näki se ehdottoman tärkeänä panostaa juuri projekteihin liittyvän osaamisen vahvistamiseen. 

Yhä syvällisempää asiantuntijuutta projektijohtamisesta päätettiin hankkia kokeneen projektijohtamisen asiantuntijan Kumuran ja heidän menestyksekkään PM Professional® -valmennuskonseptinsa avulla. 

Uraauurtavasti valmennuksia ei suunnattu pelkästään oman talon projektipäälliköille, vaan myös projekteissa toimiville alihankkijaurakoitsijoille. 

“Lanseerasimme urakoitsijoiden käyttöön koulutusyhteistyön, Projektiakatemian, jossa heidän projektipäällikkönsä pääsivät kasvattamaan asiantuntijuuttaan Kumuran koulutuksissa. Näissä valmennuksissa he saivat tärkeitä oppeja muun muassa aikataulujen, resurssien ja kustannusten hallintaan”, Mäkituuli kuvailee.

Merkittävä panostus yhteistyöhön

Koulutuspanostuksen merkittävyydestä puhuu se, ettei osaamista lähdetty kasvattamaan kertakoulutuksena, vaan puoli vuotta kestävällä, syvällistä projektijohtamisen osaamista vahvistavalla valmennusohjelmalla. Se sisälsi useita lähiopetuspäiviä, omatoimista opiskelua sekä seurantatapaamisia, joissa jaettiin vinkkejä oppien soveltamisesta käytäntöön. 

”Projektijohtamisen asiantuntijuudella on suuri vaikutus projekteissa onnistumiseen.”

“Uskomme, että projektijohtamisen asiantuntijuudella on suuri vaikutus projekteissa onnistumiseen. Tuloksellisia projekteja johdetaan yhteisillä projektijohtamisen periaatteilla, jotka kaikkien projekteissa työskentelevien on olennaista ymmärtää.” 

PM Professional on toimiva valmennuskonsepti 

Mäkituuli pitääkin tärkeänä, että projektijohto sai valmennuksista työkaluja esimerkiksi resursointiin ja aikataulutukseen, jotka ovat usein suuria haasteita projektitoiminnassa. Nämä työkalut olivat myös osallistujapalautteen perusteella koulutusten parasta antia muun muassa riskienhallinta- ja projektiviestintäteemojen ohella. 

“Valmennukset olivat todella onnistuneita. PM Professional on hyvä konsepti ja Kumura on asiantunteva kumppani. Voin ehdottomasti suositella”, Mäkituuli sanoo.

Koska valmennukset räätälöitiin Carunan tarpeisiin, hän uskoo osallistujien saaneen hyviä oppeja myös aitoihin projekteihin perustuneista harjoituksista ja niistä syntyneistä keskusteluista. 

Kehitystä myös työmaiden laadusta oppimiseen

Koulutuspanostuksen rinnalla Caruna päätti kehittää myös tilaajatoimintamalliaan yhä vastuullisemmaksi. 

Ulkopuolinen valvontakumppani käy tekemässä työmaalla tarkastuksia useassa eri työvaiheessa. Näin mahdolliset korjaustarpeet asennuksissa huomataan jo varhain ennen kuin asennuksia lähdetään laajentamaan satoihin työpisteisiin. Tavoitteena on oppia ja seurata laatua paremmin jo projektin aikana, ei vasta sen jälkeen. 

”Olemme saaneet parannettua laatua, mihin olemme erittäin tyytyväisiä.”

”Tämäkin on yhteispeliä − urakoitsijoiden kanssa kartoitetaan projektinaikaiset ajankohdat tarkastusten tekemiseen, jolloin valvoja voi heti opastaa oikeat asennustavat. Tällä olemme saaneet parannettua laatua, mihin olemme erittäin tyytyväisiä.” 

Myös projektien aikatauluissa pysymiseen on saatu yhteistyössä huomattava parannus. 

“Urakoitsijat esittävät aikataulusuunnitelmat rakentamisen läpiviennistä. Uskomme, että kun asioita suunnitellaan ja mietitään etukäteen, parannetaan myös mahdollisuuksia pysyä aikatauluissa.” 

Onnistuneista tuloksista on hyvä jatkaa

Vaikka Carunan panostukset kohdistuivat vain omien ja urakoitsijoiden projektiasiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön, uskoo Mäkituuli uusien toimintamallien tuovan hyvää potkua myös osapuolten muuhun kumppaniyhteistyöhön. 

“Halusimme laittaa liikkeelle pienen hyvän teon koko toimialan vahvistamiseksi. Tulokset ovat hyviä. Tästä on hyvä jatkaa.”


Projektiosaamisen kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoimitusten laatu sinunkin organisaatiossasi!