Tuloksia yhteisillä tavoitteilla ja toiminta­tavoilla

Caruna panostaa vahvaan kumppaniyhteistyöhön arvojensa mukaisesti rohkeasti edelläkävijänä. Henkilöstölle ja urakoitsijoille tarjottavat laajat projektijohtamisen valmennukset ovat konkreettinen esimerkki tästä.

Carunalla saavutetaan tuloksia yhteisillä tavoitteilla ja toiminta­tavoilla

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhteiskunta siirtyy ilmastoystävälliseen energiantuotantoon, mikä vaatii säävarmaa ja modernia sähköverkkoa. Muutosta kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ei rakenneta yksin, vaan vahvassa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tähän Caruna panostaa arvojensa mukaisesti rohkeasti edelläkävijänä. Henkilöstölle ja urakoitsijoille tarjottavat laajat projektijohtamisen valmennukset ovat konkreettinen esimerkki tästä. 

Petri Mäkituuli elää ja hengittää projekteista, joiden parissa hän on toiminut koko työuransa. Hän työskentelee tällä hetkellä jakeluverkon investointiprojektien päällikkönä Carunalla ja johtaa sähköverkon rakennusprojekteista koostuvaa projektisalkkua. 

“Modernisoimme vuosittain noin 3000 kilometriä sähköverkkoa. On hienoa käydä työmaalla katsomassa, miten suomalaisille rakennetaan uutta tulevaisuutta. Säävarma sähköverkko on luotettava ja luo perustan meidän kaikkien lisääntyneisiin sähkötarpeisiin.” 

Carunan jakeluverkon investointiprojektien päällikkö Petri Mäkituuli.
Kuva: Caruna

Yhteistyö on kaiken suola

Kokenut asiantuntija pitää projektityön suolana hyvää yhteistyötä, jolla merkittävät muutokset voidaan saavuttaa. 

Oman talon sisällä projekteissa työskentelee kolmisenkymmentä projektipäällikköä, mutta kokonaisuudessaan projekteissa yhteistyökumppaneiden kanssa toimii noin 500–800 asiantuntijaa. 

”On kaikkien projekteissa toimivien yritysten etu onnistua yhdessä.”

Carunan jakeluverkon investointiprojektien päällikkö Petri Mäkituuli

“Yhteisprojekteissa on pelattava yhteiseen maalin. On kaikkien projekteissa toimivien yritysten etu onnistua yhdessä.” 

Vastuullista yhteispeliä

Mäkituuli näkee, että nykypäivän työelämässä toimitaan yhä enemmän yhteistyössä verkostoissa ja ekosysteemeissä, jolloin on uskaltauduttava myös omien vastuiden ja rajojen ulkopuolelle. Tähän Carunalla halutaan panostaa jo arvojenkin puolesta. Arvoihin kuuluvat rohkeus ja yhdessä tekeminen. 

“Usein tyydytään siihen, että tilaajan roolina on vain tilata ja odottaa palvelua. Mutta voisiko se olla enemmän yhteistyötä ja vastuun ottamista tuloksista? Näin molemmat osapuolet − toimittaja ja tilaaja − vaikuttavat projektin onnistumiseen.” 

Carunan sähköasema Espoon Keilaniemessä.
Kuva: Caruna

Projektijohtamisosaaminen on tärkeä menestystekijä

Tätä Carunalla haluttiin lähteä viemään sanoista tekoihin. 

Koska yhtiö pitää projektijohtamisen asiantuntijuutta kriittisenä menestystekijänä, näki se ehdottoman tärkeänä panostaa juuri tämän osaamisen vahvistamiseen. 

Yhä syvällisempää asiantuntijuutta projektijohtamisesta päätettiin hankkia kokeneen projektijohtamisen asiantuntijan Kumuran ja heidän menestyksekkään PM Professional® -valmennuskonseptinsa avulla. 

Uraauurtavasti valmennuksia ei suunnattu pelkästään oman talon projektipäälliköille, vaan myös projekteissa toimiville alihankkijaurakoitsijoille. 

“Lanseerasimme urakoitsijoiden käyttöön koulutusyhteistyön, Projektiakatemian, jossa heidän projektipäällikkönsä pääsivät kasvattamaan asiantuntijuuttaan Kumuran koulutuksissa. Näissä valmennuksissa he saivat tärkeitä oppeja mm. aikataulujen, resurssien ja kustannusten hallintaan.” 

Merkittävä panostus yhteistyöhön

Koulutuspanostuksen merkittävyydestä puhuu se, ettei osaamista lähdetty kasvattamaan kertakoulutuksena, vaan puoli vuotta kestävällä, syvällistä projektijohtamisen osaamista vahvistavalla valmennuksella. Se sisälsi useita lähiopetuspäiviä, omatoimista opiskelua sekä seurantatapaamisia, joissa jaettiin vinkkejä oppien soveltamisesta käytäntöön. 

”Uskomme, että projektijohtamisen asiantuntijuudella on suuri vaikutus projekteissa onnistumiseen.”

Carunan jakeluverkon investointiprojektien päällikkö Petri Mäkituuli

“Uskomme, että projektijohtamisen asiantuntijuudella on suuri vaikutus projekteissa onnistumiseen. Tuloksellisia projekteja johdetaan yhteisillä projektijohtamisen periaatteilla, jotka kaikkien projekteissa työskentelevien on olennaista ymmärtää.” 

Caruna haluaa olla edelläkävijä tulevaisuuden modernien, säävarmojen ja ilmastoystävällisten sähköverkkojen rakentajana.
Kuva: Caruna

PM Professional® on toimiva valmennuskonsepti 

Mäkituuli pitääkin tärkeänä, että projektijohto sai valmennuksista työkaluja esimerkiksi resursointiin ja aikataulutukseen, mitkä ovat usein suuria haasteita projektitoiminnassa. Nämä työkalut olivat myös osallistujapalautteen perusteella koulutusten parasta antia mm. riskienhallinta- ja projektiviestintäteemojen ohella. 

”PM Professional® on hyvä konsepti ja Kumura on asiantunteva kumppani.”

Carunan jakeluverkon investointiprojektien päällikkö Petri Mäkituuli

“Valmennukset olivat todella onnistuneita. PM Professional® on hyvä konsepti ja Kumura on asiantunteva kumppani. Voin ehdottomasti suositella.” 

Koska valmennukset räätälöitiin Carunan tarpeisiin, hän uskoo osallistujien saaneen hyviä oppeja myös oikeista harjoitusesimerkeistä ja niistä syntyneistä keskusteluista. 

Merkittävä parannus laatuun

Koulutuspanostuksen rinnalla Caruna päätti kehittää myös tilaajatoimintamalliaan yhä vastuullisemmaksi. 

Ulkopuolinen valvontakumppani käy tekemässä työmaalla tarkastuksia useassa eri työvaiheessa. Näin mahdolliset korjaustarpeet asennuksissa huomataan jo varhain ennen kuin asennuksia lähdetään laajentamaan satoihin työpisteisiin. Tavoitteena on oppia ja seurata laatua paremmin jo projektin aikana, ei vasta sen jälkeen. 

”Olemme saaneet parannettua laatua, mihin olemme erittäin tyytyväisiä.”

Carunan jakeluverkon investointiprojektien päällikkö Petri Mäkituuli

“Tämäkin on yhteispeliä − urakoitsijoiden kanssa kartoitetaan projektinaikaiset ajankohdat tarkastusten tekemiseen, jolloin valvoja voi heti opastaa oikeat asennustavat. Tällä olemme saaneet parannettua laatua, mihin olemme erittäin tyytyväisiä.” 

Myös projektien aikatauluissa pysymiseen on saatu yhteistyössä huomattava parannus. 

“Urakoitsijat esittävät aikataulusuunnitelmat rakentamisen läpiviennistä. Uskomme, että kun asioita suunnitellaan ja mietitään etukäteen, parannetaan myös mahdollisuuksia pysyä aikatauluissa.” 

Oli kyse sitten sisäisistä kehitysprojekteista tai kumppaneiden ja urakoitsijoiden kanssa tehdyistä hankkeista, hommat viedään Carunalla maaliin vahvalla yhteistyöllä.
Kuva: Caruna

Hyvä kiertämään

Vaikka Carunan panostukset kohdistuivat vain omien ja urakoitsijoiden projektiasiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön, uskoo Mäkituuli uusien toimintamallien tuovan hyvää potkua myös osapuolten muuhun kumppaniyhteistyöhön. 

“Halusimme laittaa liikkeelle pienen hyvän teon koko toimialan vahvistamiseksi. Tulokset ovat hyviä. Tästä on hyvä jatkaa.”


Projektiosaamisen kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoimitusten laatu sinunkin organisaatiossasi.