Projekti­osaamista koko organi­saatiolle

Comatec Group on teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen insinööritoimisto, joka tarjoaa suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita. Yrityksen kyvykkyys toteuttaa monimutkaisia projekteja on pitkän koulutusyhteistyön tuloksena parempi.

Comatec Group panostaa projekti­osaamiseen

Comatec Group on vahvassa nousussa oleva konserni, jonka kasvusta osa on tullut yritysostojen myötä. Tämä on tuonut taloon sisään uusia toimintamalleja, jotka on ollut tarve yhtenäistää. Kasvun myötä projektit ovat myös monimutkaistuneet ja tulleet laajemmiksi.

”Tarvitsemme hyviä projektipäälliköitä ja projektijohtamisen osaajia entistä enemmän. Osaamisen merkitys projektijohtamisessa korostuu sitä suuremmin mitä monimutkaisempiin toimintaympäristöihin mennään”, toteaa Comatec Groupin projektitoiminnan johtaja Kari Kärkkäinen.

Comatec Group on teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen insinööritoimisto, joka tarjoaa suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita.

”Tyypillisiä projektejamme ovat muun muassa voimalaitosten ja teollisuuden tuotantolaitosten sekä koneiden suunnitteluprojektit. Lopputuotoksemme asiakkaalle ovat erilaiset suunnitelmat, piirrokset, ohjelmistot ja dokumentaatiot. Projektien laskutus vaihtelee muutamasta tuhannesta eurosta yli miljoonaan euroon”, Kärkkäinen kertoo.

Välittömät hyödyt yrityksen omiin projekteihin

Comatecilla on jo useamman vuoden kokemus yhteistyöstä Kumuran kanssa. Takana on kaksi laajempaa projektijohtamisen Comatec PM Professional -valmennusohjelmaa ja koko joukko lyhyempiä kahden päivän peruskoulutuksia.

Viimeisin toteutettu 12 osallistujan valmennusohjelma alkoi kesällä 2018 päättyi saman vuoden joulukuussa. Nyt on aika arvioida mitä koulutuksen avulla saavutettiin.

Kärkkäisen mielestä koulutukseen osallistujat saivat ensinnäkin laadukkaan ja Comatecin toimintaan nähden riittävän laajan teoreettisen osaamispaketin projektijohtamisesta.

”Meillä on nyt riittävä määrä osaajia tämän hetkiseen projektitoimintaamme. Olen itse ollut tutorina molemmissa valmennusohjelmissa ja mielestäni ne ovat avanneet uusia näkökulmia konsernitason projektitoiminnan kehittämiseen.”

”Valmennusohjelmat ovat avanneet uusia näkökulmia konsernitason projektitoiminnan kehittämiseen.”

Projektitoiminnan johtaja Kari Kärkkäinen
Comatec Group

”Comatecille toteutettu valmennusohjelma sisälsi yhdeksän päivää lähiopetusta. Näiden välillä osallistujat tekivät ennakkotehtäviä ja suunnittelivat omia projektejaan.”

”Ajatuksemme oli, että koulutuksen aikana osallistujat pystyvät heti hyödyntämään uusia oppeja omissa työtehtävissään ja projekteissaan”, Kärkkäinen sanoo.

Valmennusten oppien ja menetelmien soveltamista asiakkaan todelliseen työhön korostaa myös Kumuran seniorikonsultti Matti Haukka yli 25 vuoden projektijohtamisen kokemuksella.

”Projektijohtamisen osaaminen kehittyy kokemuksen myötä. Valmennustemme punainen lanka on osallistujien omat projektit, joita käytämme ryhmätöiden case-esimerkkeinä. Näihin tehdään ohjatusti töitä myös koulutusjaksojen välillä. Tämä toimintatapa tuo välittömiä hyötyjä jo meneillään oleviin projekteihin”, Haukka toteaa.

Mitkä ovat olleet siis koulutuksen suorat vaikutukset Comatecin liiketoimintaan?

”Yrityksen kyvykkyys toteuttaa monimutkaisia projekteja on nyt parempi. Saatu osaaminen näkyy asiakkaillemme onnistuneina projektitoteutuksina.”

Projektitoiminnan johtaja Kari Kärkkäinen
Comatec Group

”Yrityksen kyvykkyys toteuttaa monimutkaisia projekteja on nyt parempi. Voimme ottaa vastuullemme entistä vaativampia tehtäviä. Uskottavuutemme asiakasrajapinnassa on vahvistunut. Saatu osaaminen näkyy asiakkaillemme onnistuneina projektitoteutuksina. Tämä on ylivoimaisesti suurin ja tärkein hyöty yritystasolla”, painottaa Kärkkäinen.

Kärkkäisen mielestä projektitoimintaan liittyvän koulutuksen myötä myös henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat kasvaneet. ”Yksittäisen projektipäällikön näkökulmasta olemme edistäneet urakehitystä. Koulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen on arvo sinänsä.”

Toimiiko valmennusohjelma muutosjohtamisessa?

Comatecin tavoitteena on ollut myös huolehtia siitä, että yritysostojen kautta eri taustayhtiöistä ja paikkakunnilta tulleet erilaiset toimintatavat on saatu yhteen ruotuun. Voiko valmennusohjelma siten aidosti toimia jopa muutosjohtamisen välineenä?

”Kyllä valmennusohjelma helpottaa muutosjohtamista”, lausahtaa Kärkkäinen heti kärkeen.

”Koulutuksemme ei rakentunut ainoastaan teoriapohjalle, vaan sen rinnalla ja oleellisena osana olivat Comatec Groupin voimassa olevat prosessit ja ohjeet sekä niiden soveltaminen käytännössä. Tämä linkitys oli mukana alusta pitäen valmennusohjelmaa suunniteltaessa. Oma roolini koulutuksessa oli kertoa, mikä on Comatecin tapa viedä projektit käytännössä läpi.”

”Keskustelin koulutukseen osallistujien kanssa ja monet saivat oivalluksia siitä, miten toimivia työkaluja, dokumenttipohjia ja hyviä projektikäytäntöjä Comatecissa hyödynnetään.”

Kärkkäinen kiittelee myös Kumuran kykyä linkittää Comatecin prosessit ja ohjeistukset mukaan koulutukseen.

”Kyseessä ei ole yleinen projektinjohtamiskoulutus, vaan meille räätälöity ja kohdennettu kokonaisuus, missä kulkee mukana meidän tavat toteuttaa projekteja. Valmennuksessa panostetaan niihin osa-alueisiin, jotka ovat meidän projekteille tärkeitä.”

”Pitkä yhteistyö takaa myös sen, että Kumura tuntee liiketoimintamme ja heillä on teoreettisen osaamisen lisäksi vankkaa käytännön kokemusta toimialamme projekteista.”

”Kumura tuntee liiketoimintamme ja heillä on teoreettisen osaamisen lisäksi vankkaa käytännön kokemusta toimialamme projekteista.”

Projektitoiminnan johtaja Kari Kärkkäinen
Comatec Group

Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus sinunkin organisaatiossasi.