DNA luottaa Kumuraan kymmenien projektien yhteisellä kokemuksella

Mutkattomuus on jaettu arvo

DNA:lla yrityksen arvoissakin määritelty mutkattomuus on sitä, että arvostetaan ja ymmärretään niin asiakasta kuin työkaveriakin. Toimitaan selkeästi ja vastuuta kantaen. Yhdessä pyritään tekemään hankalistakin asioista helppoja. Tähän arvoon on kumuralaistenkin ollut helppo samaistua, ja yhteisiä ICT-projekteja on kertynyt jo merkittävä joukko.

Laajat projektit vaativat mutkatonta yhteistyötä

Kumuran ja DNA:n yhteistyö juontaa juurensa aivan Kumuran alkuaikoihin, ja yhdessä toteutettuja projekteja on takana jo kymmenittäin. Määrä, joka hieman yllätti asianosaisetkin. Työtä on tehty ketterästi ja mutkattomasti yhdessä niin DNA:n oman digitransformaation parissa kuin asiakkaiden toimitusprojekteissa. DNA:lla yhteistyötä koordinoivat sisäisen projektitoiminnan johtaja Jari Jokiaho ja asiakastoimituksista vastaavan projektitoimiston johtaja Mikko Ylä-Pietilä. Sisäisissä projekteissa DNA on ketterien menetelmien, erityisesti SAFe:n, edelläkävijä. Asiakasprojekteissa sen sijaan nojaudutaan pääasiallisesti klassiseen vesiputousmalliin.

Kumura DNA:n digitransformaation kumppanina

”Jokainen yhteinen projekti on aina omanlaisen haasteensa, ja Kumura on aina pystynyt auttamaan meitä hankalissa ja vaativissakin tilanteissa. Projektiryhmähän toimii yhdessä, mutta projektipäälliköllä on tärkeä rooli siinä, että jokainen jäsen onnistuu omassa roolissaan”, taustoittaa DNA:n projektitoiminnan johtaja Jokiaho Kumuran ja DNA:n pitkän yhteistyön taustoja.

”Kumura on aina pystynyt auttamaan meitä hankalissa ja vaativissakin tilanteissa.”

DNA:n ja Kumuran välinen yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta kaikki nämä vuodet. ”Kumura jakaa kanssamme samat arvot, ja Kumuran Mikko Saastamoinen ja Mika Punta tuntevatkin meidät jo tosi hyvin. Melkein kuin olisivat jo DNA:laisia, sillä he ovat eläneet tätä arkea meidän kanssamme pitkään. Meillekin on tärkeää, että saamme häivytettyä rajaa konsultin ja työntekijän välillä. Yhdessähän näitä töitä kuitenkin tehdään”, jatkaa Jokiaho.

Kumppaneita valittaessa rima on asetettu korkealle myös asiakastoimituksissa

”Asiakkaille toimitettavat viestintä- ja datapuolen ratkaisut koostuvat usein monista osakokonaisuuksista  ja  sujuvan läpimenon varmistamiseksi nimeämme mukaan  projektipäällikön, joka ottaa kokonaisvastuun toimituksesta. Projektipäällikön rooli korostuu entisestään, kun toimitamme yhä enemmän ratkaisuja, joissa scope täsmentyy vasta projektin suunnitteluvaiheen aikana.

Tällöin on kaikkien osallisten, myös kumppanien, kyettävä toimimaan tilanteeseen mukautuen”, linjaa puolestaan DNA:n PMO johtaja Ylä-Pietilä. 

”On todella tärkeää, että kumppanin kanssa on luottamuksellinen suhde.”

”On todella tärkeää, että kumppanin kanssa on luottamuksellinen suhde ja varmuus siitä, että saamme Kumuralta käyttöömme juuri sen tasoisia osaajia kuin tarvitsemme”, kertoo Ylä-Pietilä. ”Meille projektitoimitusten korkea taso on selvä kilpailuetu ja hyvä asiakastyytyväisyys on meille elinehto. Siksi asetamme riman hyvin korkealle valitsemiemme kumppanien suhteen”, hän jatkaa.

Uutta oppien ja yhdessä sparraillen

”Kyllä ulkoiselta projektipäälliköltä täytyy oppia uutta ja sparrailemme paljonkin. Käymme säännöllisesti pohdintaa ja keskustelua  mikä on oman osaamisemme  taso ja missä asioissa meidän tulee kehittyä”, toteaa Ylä-Pietilä yhdessä oppimisen merkitystä mietittäessä. ”Esimerkiksi Kumuran Jouni Salminen on avoimena persoonana sellainen, että voin käyttää häntä ajatusten herättäjänä. Jounin ammattimaisuus ja vastuunkantokyky on meille kaiken kaikkiaan arvokas lisä”, hän jatkaa.

”Näen asiantuntijat mahdollistavassa roolissa. Emme kaipaa sankariprojektipäälliköitä, vaan ennemmin fasilitoivaa ja palvelevaa projektin johtamista sekä agiilia yhdessä tekemistä”, täydentävää Jokiaho.

Ketteryys on kaikkien asia

Mutkaton organisaatio näkee ketteryyden strategisena kyvykkyytenä.  ”Toimimme siinä mielessä juuri firman arvojen mukaisesti, että meillä ollaan valmiita muutokseen ja asioita tehdään fiksuksi. Ei siksi että jokin frame niin sanoo, vaan siksi että se on järkevää”, kertoo Jokiaho DNA:n agile-kehityksestä. “SAFe-mallin lisäksi ketteryys tarkoittaa meille sitä, miten kehitämme koko organisaatiota, eli muitakin funktioita kuin kehitysjunaan liittyvää tekemistä.”

”Ketterää kehitystä tehdään yhdessä kumppanien kanssa ja yhdessä luodaan DNA:n tapaa työskennellä. Meille on tärkeää, että projektista riippumatta me teemme tätä yhdessä asiakkaidemme hyväksi”, kiteyttää Jokiaho lopuksi.


Palveluksessasi!

Olemme täällä sinua ja projektejasi varten. Voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka voisimme olla sinulle avuksi.