Tehokkuutta kehittämis­projekteihin yhteisellä mallilla

Oletko pohtinut, millainen merkitys yhteisellä projektijohtamismallilla on tulokselliseen projektitoimintaan? Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala otti selvää ja on tyytyväinen tuloksiin.

Räätälöity projektimalli aktiiviseen käyttöön Kaupunki­ympäristön toimialalle

Kaupunkiympäristö on yksi Helsingin kaupungin neljästä toimialasta ja se vastaa Helsingin alueen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. Kaupunkiympäristö on suuri toimiala, jossa työskentelee noin 1700 henkilöä ja jossa on käynnissä satoja projekteja vuosittain. Suurin osa niistä koostuu rakennus- ja kaavoitusprojekteista, mutta joukossa on merkittävä määrä myös ICT- ja sisäisiä kehittämisprojekteja.

”Voin suositella Kumuraa kumppaniksi projektitoiminnan kehittämiseen.”

Kehittämispalvelupäällikkö Elsa Paasilinna
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Projektimalli selkeyttämään yhteisiä pelisääntöjä

Tarve yhteisille projektijohtamisen periaatteille konkretisoitui, kun kehittämisprojekteille haluttiin kehittää yhteinen projektijohtamismalli. “Projektit vievät merkittävästi työaikaa ja resursseja. Tästä syystä niitä koskevat suunnitelmat ja panos-tuotos-suhde haluttiin saada läpinäkyväksi”, kehittämispalvelupäällikkö Elsa Paasilinna Helsingin kaupungilta kertoo.

Myös mallin jalkauttaminen keskeistä

Paasilinna lähti tehostamaan kehittämisprojektien johtamista yhteistyössä Kumuran kanssa.

Ensin rakennettiin Kaupunkiympäristön kehittämisprojektien tarpeisiin räätälöity projektimalli. Tämän jälkeen projektimalli jalkautettiin käytäntöön monipuolisten projektijohtamisen koulutusten avulla. Niistä projektiasiantuntijat saivat kattavaa tietoa projektijohtamismallin tarkoituksesta ja käytöstä projekteissa.

Kuva: Helsingin kaupunki

Suunnitelmallinen eteneminen tuotti hienoja tuloksia

Suunnitelmallinen eteneminen tuotti huikeita tuloksia jo ensimmäisten kahden vuoden aikana.

Syksyyn 2021 mennessä 20 prosenttia henkilöstöstä oli vahvistanut projektiosaamistaan projektikoulutuksissa. Projektimalli saatiin hienosti käyttöön tehostamaan kehittämisprojektien läpivientiä. Projektipäälliköille ja -omistajille suunnatun kyselyn mukaan suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että projektimalli selkeyttää ja auttaa projektien johtamisessa.

Asiantuntevan kumppanin kanssa yhteistyö sujuu

Paasilinna on tyytyväinen tuloksiin ja yhteistyöhön Kumuran kanssa.

“Voin suositella heitä kumppaniksi muillekin organisaatioille projektitoiminnan kehittämiseen. Kumuralla oli näkemystä ja osaamista siitä, mikä projektijohtamismallissa ja sen rakentamisessa toimii ja mikä ei.“

Hänen mielestään Kumuran valmennukset olivat asiantuntevia ja hän arvosti sitä, että Kumuran huomioi kohderyhmän ja heidän tilanteensa huolellisesti. “Kumuran hyvien työkalujen ja menetelmien avulla valmennuksista tehtiin vuorovaikutteisia ja osallistujia aktivoivia. Ne onnistuivat erinomaisesti.”

“Kumuran kaltaisesta kumppanista on todella iso apu. He ovat auttaneet lukuisia organisaatioita ottamaan mallin käyttöön ja heistä saimme asiantuntevan vastinparin.”

Kehittämispalvelupäällikkö Elsa Paasilinna
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus sinunkin organisaatiossasi.