Kumuran resurssit tuovat Istekille joustavuutta ja kasvattavat toimeenpanokykyä

Vuonna 2009 perustettu Istekki on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja kuntien teknologiaratkaisujen asiantuntija, joka tarjoaa asiakasomistajilleen julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuja. Istekin omistajiin kuuluu niin sairaanhoitopiirejä, kuntia, kuntayhtymiä kuin strategisia kumppaneita.

Kumura tuo mahdollisuuksia Istekin paremmalle onnistumiselle

Istekin omien projektipäällikköiden työpöydät ovat usein täynnä tehtäviä. Asiakkaidensa tarpeita palvellakseen Istekki ylläpitää resurssipoolia Kumuran ulkoisilla projektipäälliköillä.

”Kumuran avulla pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti sekä pitämään toimeenpanokykymme korkealla. Jos odotusajat olisivat pitkät, asiakastyytyväisyytemme kärsisi”, Istekin Kuopion ja Jyväskylän projektitoimiston ryhmäpäällikkö Tapani Väänänen ja Pirkanmaan projektitoimiston ryhmäpäällikkö Annika Mäenpää kertovat.

”Kumuran avulla pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti.”

Istekki ja Kumura alkoivat työskennellä yhdessä vuoden 2018 kevättalvella. ”Toki Kumuran toimari Mikko Saastamoinen oli jo aiemmin tuttu esimerkiksi Projektipäiviltä”, Väänänen sanoo, ”Siksi yhteistyö tuntui luontevalta, ja Istekin kasvu on mahdollistanut Kumurankin kasvua.”

Kumura on auttanut Istekkiä paitsi projektipäälliköiden resurssoinnissa myös asiakkaan toimintaympäristön kehittämisessä. ”Apu on tullut välillisesti meille ja loppupeleissä asiakkaille, joiden toimintaympäristöön on pystytty onnistuneesti viemään läpi tavoitteena olleita parannuksia”, Väänänen kertoo.

Projektit onnistuvat myös kriittisissä sairaalaympäristöissä

Kumura on ollut mukana koko kirjossa projekteja, joita Istekillä on tehty. Viime aikoina kumuralaisia ovat työllistäneet hyvinvointialueiden IT-suunnittelu Länsi-Uudellemaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty infra- ja palvelinpuolen kokonaisuuksia. Keski-Suomen puolella kumuralaiset ovat olleet mukana muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvissä projekteissa, Windows 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksissä ja potilastietojen Kanta-arkistoon siirroissa.

”Ensimmäisiä projektipäälliköitä olivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (KSSHP) Milla Ruotsi ja Juha Eerola. He saivat KSSHP:ltä niin hyvää palautetta, että luottamus kumuralaisten käyttöön projekteissa alkoi syventyä. KSSHP:stä olemme laajentaneet yhteistyötämme Pirkanmaalle, Kuopioon ja viimeisimpänä Etelä-Pohjanmaalle”, Väänänen esittelee.

Väänäsen mukaan varsinkin sairaalaympäristöt ja niiden toimintaympäristöjen parantaminen ovat kriittisiä ympäristöjä projekteille. ”Niissä on toimittava mahdollisimman häiriöttömästi, jotta asiakas voi tehdä sujuvasti töitä samalla, kun kehitysprojekteja viedään läpi. Kumura on onnistunut näissä herkissäkin projekteissa erinomaisesti.”

”Kumura on toteuttanut sairaalaympäristöjen projekteja häiriöttömästi.”

Varsinkin sairaalaprojekteissa riskien minimointi on tärkeää, jotta tekemisessä onnistutaan. ”Projekteissa on inhimillisten tekijöiden lisäksi ICT-järjestelmät, jotka ovat epäinhimillisiä. Niissä riskejä on vaikea minimoida ennalta”, Väänänen sanoo.

Mäenpää jatkaa: ”Siksi on tärkeää, että Kumuran ulkoiset projektipäälliköt pystyvät toimimaan myös joskus jopa paineen alla ja kriisiytyneissä tilanteissa. Vaikka projekti on ulkoisen projektipäällikön hoidettavana, on projektin lopputulema meidän vastuullamme. Kumuralaiset ovatkin ymmärtäneet roolinsa ulkoisina projektipäälliköinä ja Istekin edustajina erinomaisesti. Toiminta on ollut korrektia ja hienovaraista.”

Kaikkea osaamista ei tarvitse hankkia omaan taloon

Kumuran yhteistyöstä saamistaan opeista Väänänen mainitsee huomion, ettei kaikkea osaamista tarvitse hankkia itselle. Yhtä tärkeää on ylläpitää yhteistyöverkostoa ja sen kautta tulevaa kyvykkyyttä.

”Yhteistyön kautta olemme pystyneet ohjaamaan omia resurssejamme paremmin asiakkaillemme tärkeään tekemiseen. Olemme myös kehittyneet siinä, että saamme projektit nopeammin käyntiin. Tässä on ollut Kumuran kanssa molemmin puoleinen oppimisprosessi, ja olemme pystyneet parantamaan tekemistä koko ajan”, Väänänen esittelee.

”Kumuralla korostetaan ihmisläheisyyttä ja onnistumista aina Välitämme ihmisistä ja projekteista -sloganista alkaen ja mielestäni se pitää paikkaansa”, Mäenpää pohdiskelee. ”Välittömyys onkin yhteistyössämme parasta”, sanoo Väänänen, ”Pystymme puhumaan Kumuran kanssa asioista niiden oikeilla nimillä, keskusteluyhteys toimii ja asioita pystytään edistämään sujuvasti kiireessäkin.”

”Keskusteluyhteys toimii ja asioita pystytään edistämään kiireessäkin.”

”Aina välillä asiakkaamme pyytävät jopa nimellä Kumuran projektiammattilaista. Laadukkaan työn sana kiirii”, Mäenpää hymyilee.

”Suosittelen Kumuraa sinne, missä projekteja on”

”Meidän ulkoisina projektipäällikköinämme kumuralaiset ovat vahvistuneet varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon projektien tekijöinä. Siksi voin suositella Kumuraa kumppaniksi varsinkin sille alueelle”, Väänänen kertoo.

”Voisinkin sanoa, että siellä, missä on ICT:tä, on projekteja ja missä on projekteja, kumuralaiset pystyvät hoitamaan ne.”


Palveluksessasi!

Olemme täällä sinua ja projektejasi varten. Voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka voisimme olla sinulle avuksi.