Projektisalkunhallinta lääkäri ja poteilas

Projektisalkun­hallinta toi kokonaiskuvan

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri halusi koota talousosastonsa käynnissä olevat projektit yhteen näkymään ja sitä kautta hallita projektikokonaisuutta. Tähän avun toi projektisalkunhallinta.

Käynnissä olevat työt yhteen projektisalkkuun

Kuten missä tahansa terveydenhuollon organisaatioissa, ainoa pysyvä on muutos. Vuosien ja vuosikymmenien saatossa on kehitetty ja ajettu alas lukemattomia tietojärjestelmiä. Käynnissä on jatkuvasti satoja erilaisia projekteja, joiden hallinta voi olla haastavaa. Projektisalkunhallinta auttaa hallitsemaan laajaa kokonaisuutta.

”Halusimme koota talousosaston käynnissä olevat työmme yhteen näkymään ja sitä kautta hallita projektikokonaisuutta”, kertoo Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioinen.

Projektisalkunhallinnan avulla ymmärrys lisääntyi

”Kumuran asiantuntijat auttoivat yhteistyössä yksikkömme projektisalkun kokoamisessa. Työstimme projektisalkkua yhteisissä tapaamisissa, joissa ymmärrys projektikokonaisuuden hallinnasta lisääntyi jokaisen tapaamisen tiimoilta. Käytännön harjoittelun kautta olemme tunnistaneet, millaiset työkokonaisuudet kannattaa meidän työssämme johtaa projekteina, sekä millaisia muuttujia haluamme seurata projekteista”, jatkaa Aija.

Asiakkaan hyödyt

Projektisalkunhallinta mahdollistaa kokonaisnäkymän käynnissä oleviin ja ideatasolla oleviin projekteihin. Kokonaisuutta on helpompi käsitellä sekä tulevaisuuden ennakointi ja suunnittelu on hallitumpaa. Kumuran asiantuntijat tuovat kokemusta ja näkemystä siihen, miten meidän kannattaa kehittää projektitoimintaamme myös jatkossa.

”Saimme projektisalkunhallinnan avulla selkeän tilannekuvan käynnissä olevista töistämme. Nyt meillä on ajantasainen näkymä projektikokonaisuuteemme ja pystymme hyödyntämään tietoa niin nykyhetken johtamisessa kuin tulevaisuuden suunnittelussa. Työkalu tukee erityisesti sisäistä viestintää sekä työnsuunnitteluamme.”


Merkityksellisillä projekteilla parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin kirkastetaan yhdessä projektien merkityksellisyys sinunkin organisaatiossasi.

Ari Vättö
ari.vatto@kumura.fi
+358 50 558 8914