Projektitoiminnan kehittäminen

Projektitoiminnan kehittäminen parantaa projektien laatua Alvassa

Projektitoiminnan kehittäminen parantaa kaikkien projektien onnistumisen edellytyksiä.

Autoimme Alvaa kehittämään projektitoimintaansa luomalla yhtenäiset projektinhallintakäytännöt kaikille kehittämisprojekteille. Toimimme kumppanina projektinhallintamallin luomisessa ja käyttöönotossa, sekä osallistuimme projektinhallintajärjestelmän valintaan ja käyttöönottoon.

Projektikulttuuria on syvennetty ja kehitetty juuri Alvan tarpeiden mukaan. Kehitimme yhteistyössä mm. projektinhallinnan dokumenttipohjia, käynnistämällä projektisalkunhallinnan toimintamallia, tarjoamalla tukea ja koulutusta eri projektirooleille jne. Projektitoiminnan kehittäminen yleisellä tasolla edistää kaikkien projektien onnistumisen edellytyksiä.

”Kokonaisnäkymä projekteihin myös johtoryhmälle.”

Yhtenäisen toimintamallin ansiosta projektienhallinnan laatu on parantunut ja projektien ohjaaminen on helpottunut. Malli mahdollistaa myös johtoryhmälle kokonaisnäkymän projekteihin, sekä ajantasaiseen tietoon suunnitelluista ja käynnissä olevista projekteista.

Kumuran asiantuntijat toivat kokemuspohjaista asiantuntemusta ja uusia käytäntöjä projektikulttuurin kehittymiseen.

”Yhteistyö Kumuran kanssa on auttanut minua PMO:n roolissani. ”

”Yhdessä kehittäminen on avartanut näkökulmia ja olen oppinut itsekin matkan varrella paljon”, kertoo Head of PMO, Tero Koskinen Alvalta.


Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus teidänkin organisaatiollenne

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus teidänkin organisaatiossanne!