Vaisalassa panostetaan projektien onnistu­miseen

Projektipäällikkyyttä arvostetaan Vaisalassa ammattina, joka vaatii omanlaistaan osaamista teknisen asiantuntijuuden lisäksi. Osaamisen kehittämiseen on panostettu tarjoamalla projektipäälliköille useampi mahdollisuus osallistua Kumuran järjestämään PM Professional™ -valmennusohjelmaan.

Vaisalassa panostetaan projektien onnistumiseen

Vaisala on maailman johtavia ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 80-vuotisen kokemuksensa avulla yritys mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita sekä palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on ammattilaisia ympäri maailmaa.

Projekteille vahva tuki

Vaisalassa projektikulttuurin kehitystä on jo pitkään tehty systemaattisesti ja kaukonäköisesti. Vaisalan projektit ovat tärkeä osa yrityksen strategian toteuttamista. Onnistumisille luodaan hyvät edellytykset ja projektien omistajat ymmärtävät olevansa vastuussa niiden onnistumisesta.

Tilaisuutta vertailla käytäntöjä ja vaihtaa kokemuksia on pidetty antoisana.

Projektipäällikkyyttä arvostetaan Vaisalassa ammattina, joka myös vaatii omanlaistaan osaamista teknisen asiantuntijuuden lisäksi. Sen kehittämiseen on panostettu tarjoamalla projektipäälliköille useampi mahdollisuus osallistua tutkimuksen ja tuotekehityksen PM Professional™ -valmennusohjelmaan, johon on vuodesta 2008 alkaen osallistunut useita kymmeniä Vaisalan projektipäälliköitä. Samoihin valmennusohjelmiin on osallistunut myös muiden yritysten tuotekehitysprojektien projektipäälliköitä. Tilaisuutta vertailla projektinjohtamiskäytäntöjä ja vaihtaa kokemuksia on pidetty antoisana.

Opit heti käytäntöön

Projektipäälliköt pääsevät jo valmennuksen aikana kokeilemaan omissa ajankohtaisissa projekteissaan valmennuksen opettamia käytännön menetelmiä. Valmennusohjelmaan kuuluu tärkeänä osana myös ihmisten johtaminen sekä fasilitointitaidot.

Vaisalassa onkin totuttu siihen, että ohjelmaan osallistuvat projektipäälliköt vierailevat myös muiden projektiryhmien palavereissa harjoittelemassa erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vaisalassa on tilaa ja aikaa oppimiselle ja toimintatapojen kehittämiselle – näin projektikulttuuri kehittyy jatkuvasti, ja sen tärkeänä osana vahvistuu yhtenäinen viitekehys, käsitteistö ja tapa toimia projekteissa.

PM Professional™ antaa myös valmiudet suorittaa IPMA C -sertifikaatti, johon projektipäälliköitä kannustetaan. Jokainen voi tämän jälkeen jatkaa osaamisensa syventämistä oman kiinnostuksensa mukaan osallistumalla esimerkiksi PM Master® -valmennusohjelmaan.


Projektiosaamisen kehittämisellä parempi kannattavuus sinunkin organisaatiollesi

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoimitusten laatu sinunkin organisaatiossasi!