Halton otti projekti­mallin haltuun virtuaalisesti

Kun Haltonilla haluttiin varmistaa projektien laadukas läpivienti ja tehdä siitä kilpailutekijä, käyttöön otettiin Kumuran tuella yhtenäinen projektinjohtamismalli.

13 maata, 3 virtuaalityöpajaa, 1 projektimalli

Halton Group on maailman johtava sisäilmastoratkaisujen toimittaja vaativiin erikoisympäristöihin. Haltonin tavoitteena on luoda käyttäjilleen turvallisia, mukavia ja työskentelyä tehostavia sisäympäristöjä, jotka ovat elinkaareltaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja energiatehokkaita.

Vuonna 2019 Haltonilla määriteltiin Kumuran tuella yhtenäinen, ABC Projektijohtamismalliin perustuva end-to-end-prosessi, joka kevään 2020 aikana jalkautettiin käytäntöön koko Euroopan organisaatiossa antamatta koronapandemian häiritä. Jalkautustyöpajat pidettiin verkossa. Kolmeen työpajaan osallistuikin haltonilaisia peräti kolmestatoista maasta.

”Johdossa pidimme tärkeänä viestiä, että mekin sitoudumme uusiin, yhtenäisiin toimintatapoihin. HR:n näkökulmasta taas on oleellista saada kuva tulevista osaamistarpeista”, sanoo Buildings-segmentin johtaja Anu Saxén. Siksi osallistujia olikin laajalti koko yrityksestä niin projekti- ja myyntiorganisaatiosta kuin HR:stä ja johtoryhmästä.

Tärkeää projektimallin käyttöönotossa onkin muodostaa koko yritykseen yhtenäiset toimintatavat sekä yhtenäinen käsitteistö. Haltonin työpajojen osallistujien palautteista näkyy, että yhteinen keskustelu ja työstäminen tuli tarpeeseen.

Oikeilla välineillä virtuaalityö toimii

Ilahduttavaa oli myös, että virtuaalityöskentely otettiin niin hyvin vastaan ja se pääsi jopa yllättämään positiivisesti, vaikka virtuaalikokoukset olivat Haltonin kansainvälisessä toiminnassa arkipäivää jo ennestään.

Kumuran fasilitaattori Teppo Nurminen yhdisti työpajoissa parhaat toiminnot Zoomista ja Howspacesta, jota Kumuralla käytetään valmennusten virtuaalityötilana. Zoomissa valmennusryhmän sai helposti jaettua pienempiin pari- ja ryhmäkeskusteluihin, joiden tuotokset jaettiin Howspacen toimintoja hyödyntäen.

”Virtuaalityötila toimi todella hyvin. Esimerkiksi sanapilvien muodostaminen osallistujien yhteenvedoista ja kommenteista havainnollisti hienosti, mikä milloinkin oli puhuttanut eniten”, kiittelee Saxén.

”Uusien toimintatapojen kansainvälinen jalkautus on se kriittisin hetki, ja juuri siinä kohden on tärkeää saada ihmiset keskustelemaan, ilmaisemaan huolensa ja vähitellen oivaltamaan, että uusi malli on ihan kaikille hyödyksi. Silloin, kun tämä kaikki tehdään etänä, on alustukset, työstöt ja viime kädessä tilaisuuksien koko rakenne suunniteltava toisin. Onneksi olimme tehneet tätä aiemminkin”, toteaa Nurminen.

Sittemmin mallia on sovellettu Haltonissa käytännössä. ”Jokaisen koulutuksen jälkeen olemme aloittaneet identifioimalla projektit, ja se on kaikissa yksiköissä ja maissa nyt tehty”, Saxén kertoo.

”Salkunhallintaprosessiakin olemme alkaneet käydä läpi ja sovittaa muuhun tekemiseemme. Kaiken kaikkiaan oikein hyvin olemme päässeet käyntiin.”


Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus teidänkin organisaatiollenne

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus teidänkin organisaatiossanne!