250 palautetta projekteista kertoo: Kumuran palvelut ovat ensiluokkaiset

Kumuran palveluista ja asiakaskokemuksesta vastaava Mika Punta on kerännyt palautetta kumuralaisten ICT-projektiammattilaisten johtamista projekteista marraskuusta 2021 lähtien. 

Tähän mennessä olemme saaneet yli 250 vastausta asiakaskokemuskyselyihimme. Arviot ovat erinomaiset. 

“Projektipäälliköllä on ollut hyvä pelisilmä projektiryhmän dynamiikkaan ja keinoihin, joilla saadaan etenemistä aikaan.”

Yksityisen sektorin organisaation palaute

“Kysymme asiakkailtamme tyytyväisyyttä Kumuran asiantuntijan toimintaan ja mielipidettä siitä, kuinka hyvin lupauksemme Välitämme ihmisistä ja projekteista toteutuu. Arviointiasteikko molemmissa kysymyksissä on 1–4”, Mika kuvailee. 

Kumuralaisten kokemusvuodet näkyvät tuloksissa, sillä vastausten keskiarvo asiantuntijoidemme toiminnalle on 3,81. Myös panostus merkityksellisyyden kokemuksen muodostamiseen projekteissa ja sisäiset koulutuksemme ihmislähtöiseen projektijohtamiseen ovat saaneet aikaan toivottuja tuloksia: Välitämme ihmisistä ja projekteista lupaus arvioidaan onnistuneeksi arvosanalla 3,75

“Projektipäällikkö on mielestäni ollut tärkeä osa siinä, että projekteissamme on ollut hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki.”  

Julkisen sektorin organisaation palaute

Kumuran vahva sparrauskulttuuri heijastuu asiakasprojektien onnistumiseen positiivisesti 

“Kyselyt asiakaskokemuksista lähtevät noin 1–2 kuukautta aloituksen jälkeen, projektin keskivaiheilla sekä sen päätyttyä. Olemme saaneet kehitettyä myös vastausprosenttia erilaisilla toimenpiteillä, mikä parantaa kokonaiskuvaa johtamistamme projekteista. Viimeisessä kyselyssä vastausprosentti oli 62 %”, Mika kertoo. 

“Kiitoksista iloitsemisen lisäksi kiinnitämme huomiota tietenkin myös kehittävään palautteeseen. Esimerkiksi viestintä on asia, joka ei voi onnistua projekteissa koskaan liian hyvin, joten olemme sisäisesti miettineet, miten sitä voisi parantaa.” 

Ulkoisia projektipäälliköitä, mutta osana yhteistä porukkaa 

Usein palautteissa korostuu kumuralaisen asiantuntijan tuleminen osaksi asiakkaan “porukkaa”. Vaikka kumuralaiset toimivat ulkoisen projektipäällikön roolissa, heillä on vahva halu saada asiakkaan tavoitteet toteutumaan ja projektitiimin yhteishenki muodostumaan. 

”Projektipäällikkö on onnistunut luomaan tiimiin rennon ja turvallisen ilmapiirin. Hän on ollut tiimiläisten tukipilari ja tsekkailee säännöllisin väliajoin heidän kuulumisensa. Kaikista kumuralaisen projektipäällikön hyvistä taidoista ja ominaisuuksista tämä on mielestäni tärkein.”

Yksityisen sektorin organisaation palaute

“Yhteistyökyky ja yhteinen huumori ovat sanoja, jotka toistuvat sanallisissa palautteissa usein”, Mika hymyilee. 

“Näiden lisäksi kumuralaisten ammattitaito ja ratkaisukyky ongelmatilanteissa näkyvät palautteissa jatkuvasti. Vahvalla sisäisellä sparrauskulttuurillamme on selkeä vaikutus tähän: vaikka kumuralaisilla on omat projektinsa, on asiakkaillamme käytössään kaikkien asiantuntijoidemme taitotieto. Projektipäällikkömme eivät joudu ratkomaan pulmia yksin, vaan heillä on aina tukea saatavillaan.” 

Onnistunut asiakaskokemus pohjaa hyvään työntekijäkokemukseen 

“Strategiamme keskiössä ovat asiakas- ja työntekijäkokemukset, jotka kasvattavat toisiaan. Asiakaskokemuksien lisäksi seuraamme myös työntekijäkokemusta fiilismittauksella. Huolehtimalla siitä, että kumuralaiset voivat hyvin omassa yhteisössämme varmistumme siitä, että heillä on voimavaroja ja keinoja luoda hyvinvoivaa ja ihmislähtöistä projektikulttuuria myös asiakkaidemme projekteissa”, Mika kertoo. 

”Projektipäällikköön on ollut helppo saada yhteys. Hän pystyy keskustelemaan ja tekee konkreettisesti yhteistyötä. Kiitos hänelle siitä, on ollut erittäin mukavaa työskennellä yhdessä!”  

Julkisen sektorin organisaation palaute

”Kiitämme kaikkia asiakkaitamme loistavasta palautteesta. Tulemme jatkamaan asiakaskokemuksemme kehittämistä entistä paremmaksi, ja seuraavaksi laajennamme kyselyt myös palveluidemme ostovaiheeseen”, Mika päättää. 

Mika on kuvannut asiakaskokemuksen pohjautumista työntekijöistä välittämiseen blogiartikkelissa. Lue kirjoitus täältä.

Tekemiimme asiakasprojekteihin pääset puolestaan tutustumaan Asiakastarinat-sivullamme. Tutustu niihin täällä.

Kumura

Kuulumisia

Tunneäly on väylä merkityksellisyyden luomiseen

Merkityksellisyys ja työelämän tunteiden tunnistaminen edistävät sekä projektien onnistumista että niissä työskentelevien hyvinvointia. Siksi tunneäly kannattaa ottaa osaksi projektien työkalupakkia. 

Lue lisää

Rekry: ICT-projektijohtamisen ammattilainen

Välitämme ihmisistä ja projekteista. Tarjoamme ICT-projektijohtamisen ammattilaisille työpaikan, jossa viihdytään ja kehitytään ammatillisesti. Sitoutunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on meillä avainasemassa. Haluamme riveihimme merkityksellisyydestä innostuvia, joko työntekijöinä tai kumppaneina.

Lue lisää

Kumura on projektiammattilaisen kotipesä

Sitoutunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on liiketoimintamme ytimessä. Haluamme tarjota ICT-projektien ja projektijohtamisen ammattilaisille paikan, jossa viihdytään ja kehitytään ammatillisesti.

Lue lisää