Yhteistyön jatkuvuus näkyy henkilöstön osaamisessa

Jollas Instituutin ja Kumuran kumppanuus on ajan myötä vahvistunut ja kehittynyt. Kumuran toteuttamat projektivalmennukset ovat olleet tarjolla s-ryhmäläisille osana Jollaksen valmennustarjontaa, minkä lisäksi yksittäiset osuuskaupat ja yksiköt voivat tilata omia valmennuksiaan tarpeidensa mukaan.

Pitkäaikainen ja monipuolinen yhteistyö valmennustarjonnassa

Jollas Instituutti tarjoaa laaja-alaisesti valmennuksia S-ryhmälle osuuskauppoineen. Jollas valmentaa kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä asiantuntijoihin sekä esihenkilöistä ja johtoon, jotta liiketoiminnot voivat menestyä ja tuottaa laadukkaita palveluja asiakasomistajille ja S-ryhmän muille asiakkaille.

Jollaksen ja Kumuran yhteistyö sai alkunsa vuonna 2003, kun Jollaksessa oli huomattu nouseva kysyntä projektivalmennuksille. Tästä käynnistyi kumppanuus, joka on ajan myötä vahvistunut ja kehittynyt. Kumuran toteuttamat projektivalmennukset ovat olleet tarjolla s-ryhmäläisille osana Jollaksen valmennustarjontaa, jonka lisäksi yksittäiset osuuskaupat ja yksiköt voivat tilata omia valmennuksiaan tarpeidensa mukaan.

”Yhteistyö on ollut kaikin puolin ollut toimivaa. Välillämme on hyvä luottamus. Erityisesti olen arvostanut avointa vuoropuhelua ja joustavuutta valmennusten toteutuksessa”, kiittelee Jollas Instituutin projektipäällikkö Minna Niemelä.

”Toimivassa yhteistyössä olen arvostanut erityisesti avointa vuoropuhelua ja joustavuutta valmennusten toteutuksessa.”

Aina alkumetreiltä asti yhteistyössä mukana ollut Kumuran Markku Aarni on samaa mieltä. ”Kumuran näkökulmasta Jollas on mainio yhteistyökumppani käytännön toteutustyön kannalta, mutta merkittävää on myös se, että pääsemme yhdessä kehittämään juuri S-ryhmän tarpeisiin sopivia valmennuksia”, hän sanoo, ja lisää vielä: ”Yhteistyö Jollaksen porukan kanssa on mutkatonta ja sujuvaa, minkä lisäksi SOK:n valmennuksissa on aina ollut todella mukavaa ja hyvä fiilis.”

Perusasiat haltuun kaikille

S-ryhmässä on konsernitasolla käytössä Kumuran ABC Projektijohtamismalli. Osuuskaupat ovat itsenäisiä yrityksiä, joita myös suositellaan ottamaan projektimalli käyttöön tai soveltamaan sitä.

Tietoisuus projektimallin olemassaolosta ja funktiosta vaihtelee, samoin projektijohtamisen osaamisen taso sen mukaan, johtavatko projekteja päätoimiset projektiammattilaiset vai muut asiantuntijat oman toimensa ohella. Siksi projektivalmennuksissa pyritäänkin siihen, että kaikilla olisi projektityön ja -johtamisen perusasiat hallussa, jonka päälle voi sitten rakentaa syvempää osaamista.

Ketteryys tutuksi päivittäisessä työssä

Ketteryys on ollut tapetilla kaikilla S-Ryhmän liiketoiminnan alueilla, eikä vähiten projektijohtamisessa. IT-organisaatiossa ja S-Pankissa ketteryydessä ollaan jo pitkällä. Ketterät taidot -perusvalmennuksissa kasvatetaan ymmärrystä siihen, mitä ketteryys tarkoittaa ja mitä ketteriä menetelmiä voi ottaa käyttöön projekteissaan – vaikka saman tien!

Ketteryys ei tarkoita sitä, että perinteisemmät projektijohtamisen menetelmät heitettäisiin romukoppaan, vaan päinvastoin sen ymmärtämistä, mihin tehtävään ja tilanteeseen mikäkin menetelmä parhaiten sopii. Tätä Jollas Instituutille ketteryysvalmennuksia vetävä Mika Purola haluaakin painottaa: ”Projektipäällikön osaamisen kuuluu nykyisin sekä perinteisten että ketterien menetelmien hallinta. Tämä on hyvä tiedostaa, kun organisaation ja yksilöiden osaamista kehitetään.”

”Perinteisten ja ketterien menetelmien yhdistäminen on hyvä pohja osaamisen kehittämiseen.”

Vuonna 2020 valmennukset muuttuivat koronatilanteen vuoksi virtuaalisiksi. Monet olisivat mieluummin osallistuneet luokkahuonevalmennuksiin, joissa tulee irtautuneeksi päivittäisestä työympäristöstään fyysisestikin ja voi siten helposti keskittyä uuden oppimiseen. Kun koronatilanne kuitenkin aiheutti epävarmuutta kokoontumisen suhteen, on online-valmennuksillekin hiljalleen lämmetty. Valmennuksen laatua on kiitelty myös online-toteutuksissa.

Vuorovaikutustaidot ovat valttia

Entä mitä projektiammattilaisilta odotetaan tulevaisuudessa? ”Kyllä projektipäällikön avaintaidoissa korostuu tänä päivänä vuorovaikutus”, toteaa Niemelä. ”Yhä enemmän on kyse asioiden aikaansaamisesta hyvän ihmisten johtamisen kautta. Etätyö ja ihmisten johtaminen sen puitteissa ovat tuoneet tähän lisähaastettu.”

Virtuaalivalmennuksien etu onkin, että sellaiseen osallistuessa saa kuin kaupan päälle ideoita virtuaaliseen vuorovaikutukseen ja tiimin osallistamiseen online-ympäristössä.


Projektitoiminnan kehittämisellä parempi kannattavuus teidänkin organisaatiollenne

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, niin varmistetaan yhdessä projektitoiminnan laadukkuus teidänkin organisaatiossanne!