Mikko_Saastamoinen_ICT_projekti_ammattilainen

Toimarimme Mikko paketoi vuoden 2021

Kun pyysimme kumuralaisia kertomaan pikkujouluissamme heidän työvuotensa kohokohtia, moni nosti esiin lokakuisen tapaamisemme Vierumäellä. Näkeminen pitkän etätyöjakson jälkeen toikin taas uutta energiaa! Joukkoomme on myös tämän vuoden aikana liittynyt kymmenen uutta kumuralaista, jotka pääsivät näin tapaamaan kollegoitaan ensi kertaa kasvotusten.

Uusien työntekijöiden lisäksi meillä on aloittanut kumppaneinamme oman yrityksensä kautta toimivia projektijohtamisen ammattilaisia. Iso kiitos teille ja myös kaikille muille työnhakijoillemme! Uskon saman tahdin jatkuvan, sillä liiketoimintamme voi hyvin ja markkina-asemamme on kehittynyt suotuisasti. Moni tuntuu allekirjoittavan ajattelumme suhtautumisessa projekteihin välittämisen ja merkityksellisyyden kautta. Tämän palautteen olen henkilökohtaisesti saanut kumuralaisilta, työnhakijoiltamme ja asiakkailtamme.

”Iso kiitos työntekijöillemme, kumppaneillemme ja kaikille muille työnhakijoillemme!”

Kumuralla kukaan ei jää yksin

Asiakastyömme on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyvin itsenäistä ja voisi tuntua yksinäiseltäkin. Mielestäni työyhteisössämme kukaan ei kuitenkaan jää yksin. Sparraamme toisiamme, pyynnöstä ja pyytämättäkin. Kumuralaisuuteen kuuluu halu sparraukseen jakamalla oppejaan muille ja ottamalla myös apua vastaan. Minulle ovat viikon kohokohtia hetket, kun havaitsen kumuralaisen oppivan tai saavan apua toiselta kumuralaiselta.

Sparrauksen rinnalla ihmistemme aktiivinen osallistuminen toimintamme jatkuvaan parantamiseen on ollut ilahduttavaa. Kokeneiden projektiammattilaisten porukastamme löytyy tietotaitoa ja arvokkaita näkemyksiä, joille haluamme antaa tilaa.

Projektien ja Kumuran keskiössä ovat ihmiset

Vuosi sitten onnistuimme sanoittamaan mielestäni erittäin hyvin sen, miten suhtaudumme ihmisiin, projekteihin ja projektityöhön. Kaikessa toiminnassamme onkin alkanut aidosti näkymään välittäminen ja merkityksellisyys. Tämä on samalla lupauksemme niin kumuralaisille kun asiakkaillemmekin: me välitämme ihmisistä ja projekteista.

Strategiamme keskiöön olemme nostaneet työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen, nimenomaan tässä järjestyksessä. Nämä teemat ovat hitsanneet yhteen työyhteisöämme ja antaneet meille kompassin, jolla navigoimme kohti kasvutavoitteitamme. Lupauksemme näkyy myös asiakkaillemme, kun korostamme näitä projektijohtamisessa perinteisesti aivan liian vähälle huomiolle jääneitä asioita. Miksi tämä projekti on olemassa? Mikä on tämän projektin merkitys projektissa mukana oleville ihmisille? Miten luomme projektista siinä mukana oleville ihmisille merkityksellisen matkan? Miten kuuntelemme ihmisiä ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan läpi projektin?

”Avainroolissa ovat aina ihmiset.”

Projektien onnistuminen on monen asian summa, mutta avainroolissa ovat kuitenkin aina ihmiset. Tähän kiinnittyy huomiomme ja arvo, jonka haluamme palvelullamme tuottaa asiakkaillemme.

Kiitos vuodesta 2021!

Mitähän jäi vielä toteamatta tästä vuodesta… No ainakin nämä:

• Projektipäivien pääkumppanuus ja runsas positiivinen palaute teemastamme ”Merkitykselliset projektit onnistuvat”.
• Brändiuudistus ja uudet verkkosivut.
• Uuden toimistomme avaaminen Jyväskylässä ja ensi vuoden suunnitelmat pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimistojen osalta.

Minä kiitän kuluneesta vuodesta kumuralaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Vuosi 2022 näyttää erittäin valoisalta. Jatkamme matkaa merkityksellisten projektien ja kasvun polulla.

Haluaisitko mukaan yhteisöömme? Voit silloin liittyä kumppaniverkostoomme tai tutustua Kumuraan työpaikkana.

Mikko Saastamoinen, Kumura

Mikko Saastamoinen

Mikko on Kumura Oy:n toimitusjohtaja. Mikolla on pitkä kokemus projektipäällikkönä laajoista ICT-muutosprojekteista eri toimialoilla niin toimittajan kuin tilaajankin puolella. Mikolla on monipuolista kokemusta myös projektitoiminnan kehittäjänä ja valmentajana.

Kuulumisia

Nähdään 2023 Projektipäivillä!

Olemme mukana vuoden 2023 Projektipäivillä pääyhteistyökumppanina! Tuomme lauteille vakuuttavan asiantuntijajoukon puhumaan inhimillisyydestä vastuullisuuden muotona. Järjestämme myös kaikille avoimet Virtuaalijatkot 26.10.! Lue lisää artikkelista.

Lue lisää

Toiminnan inhimillisyys konkretisoituu arkisissa päätöksissä

Vaikka emme olisikaan täysin yhtä mieltä siitä, mitä inhimillisyys tarkoittaa, se on totta, että sen poissaolo heikentää toiminnan kannattavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Lue valmentavan projektitoiminnan inhimillistäjän Millan artikkelista, kuinka johtoryhmä hallitus ja omistajat tukevat inhimillisyyttä päätöksenteon kautta.

Lue lisää

Projektiammattilaisen hyvinvointi on vastuullisen projektitoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on noussut ilahduttavasti globaaliin keskusteluun sekä sitä kautta myös projektitoimintaan kuuluvaksi teemaksi. Aihetta on jo joitain vuosia käsitelty melko aktiivisesti niin lehdissä kuin verkossakin. Internetissä alan johtavat yhteisöt ovat julkaisseet kirjoituksia aiheeseen liittyen, aiheen ympärillä järjestetään myös webinaareja, valmennuksia sekä tapahtumia.

Lue lisää