Kokonaisvaltainen projektinjohtaminen

Valmennus oman työnsä ohella projekteja johtaville, joka valmistaa johtamaan projekteja niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Käytännönläheiset, omaan työhön pohjaavat ja tekoälyn hyötyjä opettavat harjoitukset antavat välittömän hyödyn. Valmennuksesta saa oppeja myös johtajuudesta ja vuorovaikutuksesta projektitiimissä. Halutessanne valmennukseen voidaan sisällyttää osallistujien Peili™-käyttäytymisprofiilit.

Kokonaisvaltainen projektinjohtaminen on valmennus oman työnsä ohella projektipäälliköinä työskenteleville. Valmennuksen keskipisteenä ovat käytännölliset harjoitukset, jotka tehdään pienryhmissä osallistujien oman työn ja kokemusten näkökulmasta ratkaisukeskeisellä ja tavoitteellisella asenteella. Ennakkotehtävä orientoi osallistujanne valmennukseen. Näin valmennus antaa välittömän hyödyn OTO-projektipäälliköillenne.

Miksi valita Kokonaisvaltainen projektijohtaminen -valmennus?

Valmennuksen jälkeen osallistujanne

  • ovat motivoituneita ja osaavat hyödyntää hyviä projektityötapoja ja hahmottaa projektin kokonaisuutta omissa tehtävissään
  • ovat perehtyneitä projektin elinkaareen ja keskeisiin tehtäviin sen aikana
  • osaavat hyödyntää tekoälyä projektien johtamisessa ja tehostaa sillä työtään
  • omaavat kuvan aseman ja auktoriteetin merkityksestä ja keinoista niiden saavuttamiseen projektien johtamisessa
  • tuntevat oman käyttäytymistyylinsä paremmin, mikä auttaa luottamuksen rakentamisessa ja erilaisissa kohtaamisissa projektitiimiläisten kanssa
  • osaavat nähdä itsensä johtajina ja johtaa erilaisia ihmisiä projekteissa.

Kokonaisvaltainen projektinjohtaminen -valmennuksen kesto, hinta ja osallistujamäärä

Valmennus kestää tyypillisesti 2 päivää. Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa.

Valmennukseen voidaan sisällyttää myös Peili™-käyttäytymisprofiili hintaan 170 euroa/henkilö. Peili on osallistujienne henkilökohtaisia vuorovaikutustyylejä avaava käyttäytymisprofiili, joka auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja vuorovaikutuksen kehityspisteet. Tämän tiedon tukemana tiimin yhteistyö sujuu paremmin ja tuloksellisemmin.

Valmennusryhmän optimikoko on 10–12 osallistujaa, maksimikoko 16 henkilöä.

Miksi valitsisitte Kokonaisvaltaisen projektinjohtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektitiiminne jäseneksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680