Ihmisten johtaminen projekteissa – Projektipäällikön johtamisvalmennus

Peili™-käyttäytymisprofiilin sisältävä vuorovaikutusvalmennus lisää projektinjohtajien tiimin johtamisen, sidosryhmien hallinnan ja konfliktitilanteiden ratkaisemisen kyvykkyyttä. Valmennuksessa voidaan harjoitella myös tekoälyn hyötyjä ihmisten johtamisen ja konfliktitilanteiden apuna.

Johtaminen on ennen kaikkea vuorovaikuttamista, ja projektit onnistuvat, kun niitä tekevät ihmiset onnistuvat. Toimivalla vuorovaikutuksella projektin tiedonkulku ja eteneminen, sidosryhmien hallinta, tiimiläisten henkilökemiat, luottamus ja psykologinen turvallisuus paranevat. Ihmisten johtaminen projekteissa on leadership-valmennus projektipäälliköillenne, joka parantaa parantaa projektipäälliköidenne vuorovaikutustaitoja ja saa toimivan vuorovaikutuksen hyödyt käyttöön niin projektin onnistumisen kuin tiimiläisten hyvinvoinnin hyväksi.

Peili™-käyttäytymisprofiili sujuvoittaa erilaisten ihmisten kohtaamista

Valmennukseen sisältyy osallistujien henkilökohtaisia käyttäytymistyylejä avaava Peili-käyttäytymisprofiili. Peili-profiili auttaa tunnistamaan osallistujienne omia vahvuuksia ja vuorovaikutuksen kehityspisteitä, joiden perusteella he tietävät, millaisin keinoin juuri he saavat luotua motivoitumista ja hyvää yhteishenkeä projektiinsa sekä onnistuvat projektin management-johtamisen lisäksi leadership-johtamisessa.

Peili-profiili koostuu osallistujienne tekemistä itsearvioinneista ja heidän kollegoidensa antamista anonyymeistä arvioista. Peiliin sisältyy myös kohtaamiskyky- ja luottamuspalaute, joka syventää osallistujienne näkemystä itsestään projektipäälliköinä. Peili-profiilista ovat valmennuksiemme saatossa hyötyneet niin uraansa aloittavat kuin vaativia muutosprojekteja johtavat.

Ihmisten johtaminen projekteissa -valmennuksen kesto ja hinta

Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa, Peili-käyttäytymisprofiilin hinta on 170 euroa/henkilö.

Miksi valitsisitte projektitiimin johtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Täydennettävissä tekoälyn mahdollisuuksilla ihmisten johtamisessa

Halutessanne valmennusta voidaan täydentää tekoälyä käsittelevällä osiolla, jonka perusteella osallistujanne saavat lisäkäsiä tiimiläistensä johtamiseen, heidän vahvuuksiensa tunnistamiseen ja projektin haastavien vuorovaikutustilanteiden ratkaisemiseen.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.


Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680