Muutosjohtamisen valmennus

Muutosjohtamisen keskeisiin käsitteisiin ja muutoksen aktiivisen johtamisen merkitystä avaava valmennus projekti- ja palvelupäälliköille. Osallistujat tekevät ennakkotehtävän suurimmista kokemistaan haasteista muutostilanteissa/-projekteissa, mikä antaa hyvän pohjan intensiiviseen, vuorovaikutteiseen muutosjohtamisen valmennukseen.

Muutosjohtamisen valmennus sopii projekti- ja palvelupäälliköille, joiden vastuualueelle kuuluu lähitulevaisuudessa merkittävien muutosten läpivienti. Valmennukseen osallistuminen takaa osallistujillenne hyvät lähtökohdat osallistua muutosprojekteihin ja -hankkeisiin, mikä auttaa muutosprojektillanne tavoiteltujen hyötyjen realisoitumista.

Valmennuksen jälkeen osallistujanne ymmärtävät muutosjohtamisen merkityksen sekä erilaisten roolien ja tukiryhmien muutoshankkeiden onnistumisen varmistamisessa. Heillä on myös työkaluja ja strategioita muutosjohtamisen eri vaiheisiin, jotta muutosjohtaminen integroituu saumattomasti projektin johtamiseen.

Valmennuksessa osallistujanne käyvät läpi seuraavat muutosjohtamisen teemat:

  • Muutosjohtamisen tarve ja merkitys laajassa muutoshankkeessa
  • Muutosprojektin organisointi, valmistelu ja suunnittelu
  • Muutosviestintä ja osallistaminen, yksilöiden muutoksen johtaminen
  • Muutoksen toteutus projektissa
  • Muutoksen vahvistaminen projektin aikana ja sen jälkeen

Muutosjohtamisen valmennuksen kesto ja hinta

Muutosjohtamisen valmennus projektipäälliköille kestää tyypillisesti 2 päivää. Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa. Valmennuspäivien välillä on sovellusjakso, jonka aikana osallistujat tekevät omaan projektiinsa tai muuhun muutostilanteeseen pohjaavan harjoituksen.

Miksi valitsisitte muutosjohtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly muutosjohtamisenne tukijaksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien muutosjohtamisen työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680