Projektijohtamisen perusvalmennus

Projektityöskentelyn perustiedot antava valmennus, joka sopii projektipäälliköille, sellaiseksi suuntaaville ja oman työnsä ohella projekteja johtaville. Valmennuksen sisältö ja kesto muodostuvat tarpeidenne mukaan. Oppimista tukee Howspace-ympäristö, harjoitukset sisältävät tekoälyn hyödyntämistä ja saavutetun osaamisen todentaa Certified Project Practitioner™ -sertifiointi.

Projektijohtamisen perusvalmennus sopii teille, kun organisaatiossanne on projektipäälliköitä, sellaiseksi suuntaavia tai projekteja oman työnsä ohella johtavia henkilöitä. Valmennus palvelee myös projektien muissa rooleissa toimivia ja projektijohtajien esihenkilöitä.

Valmennuksessa osallistujanne pääsevät käymään läpi projektin elinkaaren asettamisesta suunnittelun kautta toteutukseen ja lopetukseen. Käytännönläheinen valmennus koostuu lyhyistä luennoista, osallistujien välisistä keskusteluista ja organisaationne omiin projekteihin perustuvista harjoituksista.

Projektinjohtamisen perusvalmennus antaa perustiedot projektityöskentelystä ja motivoi osallistujianne hyödyntämään hyviä projektitapoja ja menetelmiä työssään. Valmennuksen jälkeen osallistujat osaavat soveltaa käytännöllisiä projektinjohtamismenetelmiä organisaationne tekemiin projekteihin.

Projektijohtamisen perusvalmennuksen kesto ja hinta

Kestoa voidaan räätälöidä organisaationne tarpeiden mukaisesti: vaihtoehtoja ovat 1, 1.5, 2 tai 3 päivää. Kaksipäiväisen valmennuksen hinta on 7 200 euroa.

Miksi valitsisitte Projektinjohtamisen perusvalmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektitiiminne jäseneksi

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat, kuinka he voivat hyödyntää tekoälyä tämänhetkisten ja tulevien työtehtäviensä apuna.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: valmentajien lyhyiden luentojen lisäksi valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia, jotka perustuvat teidän omiin projekteihinne.

Digitaalinen osaamismerkki

Valmennuksen käyneet saavat halutessaan digitaalisen osaamismerkin, jonka he voivat julkaista esimerkiksi LinkedIn-profiilissaan osoituksena osaamisestaan.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Certified Project Practitioner -sertifikaatti

Certified Project Practitioner™ (CPP) -sertifikaatti osoittaa projektinhallinnan perusteiden osaamista. Sertifiointi perustuu kansainvälisiin projektinjohtamisen standardeihin PMI PMBOK ja ISO 21500.

CPP-sertifikaatti on suunnattu projektipäälliköille, projektiryhmän jäsenille ja projektin omistajille, ja se on voimassa viisi vuotta myöntämispäivämäärästä. Se kattaa yksittäisen projektin hallinnan seuraavat alueet:

  • Projektijohtamisen viitekehys
  • Projektin asettaminen ja suunnittelu
  • Projektin seuranta ja ohjaus sekä muutosten hallinta
  • Projektin viestintä ja sidosryhmien hallinta
  • Projektin päättäminen

Sertifikaattikoe suoritetaan verkossa ilman erillistä hakuprosessia. Koe sisältää 30 vaihtuvaa kysymystä, joihin on yhteensä 30 minuuttia vastausaikaa. Hyväksytty suoritus vaatii 75 % oikeita vastauksia. Kokeen saa uusia kerran, mikäli ensimmäinen tulos on hylätty.

Sertifioituja saa sähköpostiinsa sertifikaattitodistuksen ja digitaalisen sertifikaattimerkin välittömästi hyväksytyn kokeen jälkeen.

Certified Project Practitioner -sertifikaatin hinta

Sertifioinnin hinta on 150 euroa/henkilö (+ alv 24 %), kun sertifioituminen hankitaan useammalle henkilölle. Sertifikaatin voi myös ostaa ja suorittaa yksittäin osoitteessa ProjectPractitioner.com hintaan 200 euroa/henkilö (sis. alv).


Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680


Certified Project Practitioner -sertifikaatti Projektijohtamisen perusvalmennus Kumura