Projektisalkun johtaminen

Projektisalkun aktiivisen johtamisen hyötyjä avaava valmennus, joka antaa työkaluja salkunjohtamisen kehittämiseen sekä projektin eri osapuolien välisen yhteistyön parantamiseen. Sopii organisaation johdolle, projektin omistajille, muutosjohtajille ja PMO-rooleille. Sisältää halutessanne osion tekoälyn hyödyistä salkunjohtamisessa.

Täysin organisaationne tarpeisiin räätälöitävä yksipäiväinen projektisalkun johtamisen workshop, jossa osallistujanne saavat perustiedot projektisalkun johtamisesta. Valmennuspäivän jälkeen osallistujanne tietävät, millaisia hyötyjä saavutatte projektisalkun aktiivisella ja paremmalla johtamisella.

Workshopin pohjalta projektin omistaja, ohjausryhmä ja projektisalkkua johtavat kykenevät tuottavampaan vuorovaikutukseen sekä vuorovaikutuksen ja käytännön työprosessien kehittämiseen. Projektisalkun johtamisen valmennuspäivä havainnollistaa myös, miten voitte saavuttaa ohjelmajohtamisen avulla strategiset tavoitteet sekä aktivoida ohjaus- ja johtoryhmää toimimaan projektien aktiivisena osapuolena.

Projektisalkun johtamisen workshopin kesto ja hinta

Yksipäiväisen projektisalkun johtamisvalmennuksen hinta on 4 700 euroa.

Miksi valitsisitte projektisalkun johtamisen valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly tueksi projektisalkkunne johtamiseen

Valmennuksen harjoituksissa osallistujat käyttävät generatiivista tekoälyä sparrauskaverina uusien näkökulmien löytämiseksi, suunnitelmien laadun parantamiseksi ja niiden sisällön rikastuttamiseksi. Samalla he oppivat tekoälyn mahdollisuudet projektisalkun johtamisessa ja osaavat ottaa sen hyödyt käyttöön.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680