Viestintä projekteissa

Monimuotovalmennus projekteissa tarvittavaan ja tehtävään viestintään. Sisältää aktiivisen työpajapäivän, jossa harjoitellaan todellisia viestintätilanteita. Täydennettävissä halutessanne osiolla tekoälyn hyödyistä projektiviestinnässä ja sidosryhmien hallinnassa. Sopii kaikille projektien parissa työskenteleville.

Viestintä projekteissa on monimuotovalmennus, joka keskittyy erityisesti projekteissa tarvittavaan ja tehtävään viestintään, joka on avainasemassa projektin onnistumisessa. Valmennus sopii kaikentasoisille projektipäälliköille ja kaikille projektien parissa työskenteleville.

Käytännönläheinen projektiviestinnän valmennus koostuu valmentajan ohjaamasta itse- ja vertaisopiskelusta osallistujienne yhteisessä Howspace-työtilassa sekä aktiivisesta työpajapäivästä todellisten viestintätilanteiden ympärillä.

Viestintä projekteissa -valmennuksen jälkeen osallistujillanne on kattava kokonaiskuva projektin erilaisista viestintätilanteista, viestinnän sisällöistä ja muodoista sekä erilaisista medioista ja kanavista. He oppivat tunnistamaan projektin sidosryhmät ja suunnittelemaan etukäteen kullekin soveltuvan, projektin kannalta tarkoituksenmukaisen viestinnän. Valmennus perehdyttää myös hyviin kokouskäytäntöihin ja johdattaa fasilitoinnin hyödyntämiseen erilaisissa tilanteissa sekä korostaa keskustelun merkitystä projektiviestinnässä ja projektin sisäisessä vuorovaikutuksessa.

Projektiviestinnän valmennuksen kesto ja hinta

1,5 päivää kestävän valmennuksen hinta on 7 200 euroa.

Miksi valitsisitte projektiviestinnän valmennuksen juuri Kumuralta?

Tekoäly projektienne viestinnän avuksi

Viestintä projekteissa -valmennukseen on sisällytettävissä osio, jonka perusteella osallistujanne osaavat hyödyntää tekoälyä projektin viestintäsuunnitelmien teossa ja sidosryhmien hallinnassa. Osio sisältää konkreettisia promptausharjoituksia, joista osallistujanne saavat käytännön työkalut tekoälyn hyödyntämiseen projektiviestinnässä.

Howspace-ympäristö oppimisen tukena

Valmentajamme kutsuu jokaisen osallistujanne tekoälyavusteiseen Howspace-oppimisympäristöön, jossa osallistujanne saavat valmennuksen materiaalit, tekevät harjoitukset ja pääsevät käymään keskustelua vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.

Organisaationne projekteihin perustuvat harjoitukset

Organisaationne projektit hyötyvät jo valmennuksen aikana: työpajamuotoisena toteutettavan valmennuspäivän harjoitukset perustuvat organisaationne omiin projekteihin.

Räätälöity juuri teidän tarpeisiinne

Valmennus räätälöidään täysin teidän tarpeisiinne: ennen valmennusta käymme kanssanne keskustelun, jossa täsmennämme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja sovimme valmennuksen sisällön.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Voit myös soittaa asiakkuustiimillemme:

Juuso Äikäs, +358 50 520 2882
Marcus Ahlroth, +358 40 758 3680