Projektipäivät 2024

Nähdään Projektipäivillä!

Sanonnan mukaan vain muutos on pysyvää. Vuonna 2024 Projektipäivillä ollaankin muutoksen vuoksi.


Ohjelmamme Projektipäivillä

Projektipäivillä lähestymme muutosta tekoälyn tuomilla mahdollisuuksilla ja VR FleetCaren asiakastarinan kautta.

Mika Purola & Virpi Elers: Vahvista muutosjohtamista tekoälyllä -workshop

Workshop-sali, tiistaina 17.9. klo 12.15–13.40

Työpaja keskittyy tekoälyn hyödyntämiseen konkreettisin keinoin. Pääset tekemään muutosjohtamisen todellisia haasteita ja ratkaisuja simuloivia harjoituksia ”kädet savessa”. Näin muutosjohtamisen tehokkuus on jatkossa parempi, resurssien käyttö tehostuu ja muutokset toteuttavat tavoitellut hyödyt todennäköisemmin.


Mika Purola, valmentaja, konsultti, Kumura Oy

Mika on kokenut projektipäällikkö, joka on vuosien ajan valmentanut projektijohtamista, ihmisten johtamista ja ketteriä menetelmiä useissa organisaatioissa ympäri Suomen ja Eurooppaa. Viime vuosina Mika on meritoitunut projektityön tekoälyvalmennusten ja -osaamisen tienraivaaja.


Virpi Elers, johtava konsultti, Kumura Oy

Virpi on Prosci-sertifioitu muutosjohtaja ja projektijohtamisen konsultti, joka luontevasti integroi nämä kaksi näkökulmaa muutosohjelmien johtamisessa.


Risto Kontiokoski ja Peter Guldbrand: Kasvustrategia ja transformaatio – Sisäisestä toimijasta kilpailluille kansainvälisille markkinoille

Sali 3, tiistaina 17.9. klo 14.10–14.45

VR FleetCare eriytettiin VR Groupista omaksi yhtiökseen 2019 vuoden alussa, strategiana hakea kasvua ja uusia asiakkuuksia kotimaasta ja lähimaista. VR FleetCare on 100% VR Groupin omistama, ja organisaatiossa työskentelee yli 1 000 raidealan kunnossapidon- ja kalustoprojektien huippuasiantuntijaa. Viimeisen viiden vuoden aikana VR FleetCare on saanut kasvatettua merkittävästi brändinsä tunnettuutta sekä saavuttanut hyvän maineen Pohjoismaissa sekä Baltiassa raideliikenteen toimialalla.

Tule kuulemaan VR FleetCaren kasvustrategiasta ja muutosmatkasta!


Risto Kontiokoski, Head of Unit, Project Services, VR FleetCare

Risto on kunnossapidon ammattilainen, jolla on laaja kokemus tiimien johtamisesta, omaisuuden hallinnasta, suorituskyvyn optimoimisesta ja toiminnan tehokkuuden parantamisesta. Risto on erikoistunut kaluston, kalustostrategian ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä projektinhallintaan. Hän vastaa tällä hetkellä VR FleetCaren projektisalkun hallinnasta ja projektitoimistosta, joka toteuttaa sisäiset ja ulkoiset toimitusprojektit.

Peter Guldbrand, kaupallinen johtaja, VR FleetCare

Peter vastaa VR FleetCaren kaupallisesta transformaatiosta. Peter on Service-liiketoiminnan ammattilainen, jolla on monipuolinen kansainvälinen kokemus laivojen, voimalaitoksien sekä raidekaluston kunnossapidon liiketoiminnan johtamisesta. 


Tutustu koko ohjelmaan Projektipäivien sivulla.


Pikaopas: Tekoäly projektityössä

Tällä hetkellä yksi isoimmista muutoksista projektityössäkin on tekoälyn yleistyminen. Tämän ilmaisen pikaoppaan avulla pääset sen kanssa alkuun!


Kumura

Kuulumisia

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Lue valmentajamme ja projektityön tekoälyn tienraivaajan Mika Purolan artikkelista!

Lue lisää

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Salkun ja muutoksen johtamisessa tekoälystä on paljon hyötyjä. Lue artikkelistamme!

Lue lisää