Muutos vaatii ketteryyttä

Työeläkeyhtiö Varman tehtävänä on varmistaa, että suomalaiset saavat eläkettä myös tulevaisuudessa. Tämä tapahtuu sijoittamalla eläkemaksuina kerätyt varat tuottavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. Tehtävä ei ole helpoimmasta päästä, etenkin kun elämme hyvin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tehtävässä onnistuminen vaatii ketteryyttä ja varmuutta myös digipalveluiden jatkuvaan kehittämiseen.

Ketterästi maaliin uutta oppien

Heidi Vehokari

Varman digipalveluiden päällikkö Heidi Vehokari on tiimeineen kehittänyt ketteriä menetelmiä ja toimintamalleja jo hyvän matkaa. Varma.fi-uudistuksessa Varma on saanut Kumuralta projektin läpivientikyvyn lisäksi runsaasti näkemystä ja oppia juuri toimintamallien kehittämiseen.

”Meille on tärkeää, että samalla, kun vedämme yhdessä projektia, opimme projektipäällikkökumppaniltamme jotain uutta. Tähän on pyritty ihan tietoisesti ja olemme kannustaneet tiimiä ottamaan Kumuran projektipäälliköltä mallia. Näin jokainen saa omaan projektityöskentelyynsä eväitä myös omien projektiemme ulkopuolisesta maailmasta.”

Digipalveluiden kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä

Ketterien menetelmien lisäksi tarvitaan koko talon hyvää yhteistyötä. ”Tärkeää on, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteistyöhön ja kaikilla on yhteneväinen näkemys, mitä kohti haluamme Varma.fi:n uudistuksessa mennä”, summaa Vehokari. ”Emme halua vetää raja-aitoja liiketoiminnan ja tietohallinnon välille, sillä asiakkaan asioinnin ja asiakaskokemuksenkin on oltava yhteneväisiä.” 

Keskeisessä roolissa digipalveluiden kehittämisessä onkin juuri Product Ownerin ja Scrum Masterin välinen saumaton yhteistyö. Kun useimmiten liiketoimintaa edustavalla Product Ownerilla on vahva näkemys liiketoiminnan tavoitteista sekä kyky tehdä päätöksiä ja Scrum Masterilla vastaavasti kyvykkyys johtaa projektitiimin työtä, on projektilla hyvät onnistumisen edellytykset. Suunta ja tavoitteet asetetaan yhteistyössä.

Digitalisaatio koskettaa koko taloa

Elämme suurta muutoksen aikaa, ja digitalisaatio on huomioitu myös Varman strategiassa. Digitaaliset palvelut ovatkin aivan keskeisessä roolissa käytännössä minkä tahansa suuren organisaation toiminnassa. Myös Varmalla digitaaliset palvelut ovat pitkäikäiselle toimijalle tyypilliseen tapaan kompleksinen kokonaisuus, joka sisältää runsaasti integraatioita ja riippuvuuksia muihin järjestelmiin.

”Rakennamme tulevaisuutta vahvalle pohjalle, jossa digitaaliset palvelut ja käytön sujuvuus on huomioitu asiakkuuden kaikissa elinkaaren vaiheissa”, toteaa Vehokari.

Ihmisläheinen ote projekteihin

Kumura lähestyy projekteja ihmisläheisellä otteella. Jokaisen projektin onnistumisen ensimmäisenä edellytyksenä on siihen osallistuvien jäsenien välinen yhteistyö ja kommunikointi, ja siksi Kumuran päämääränä on aina auttaa osallistuvia ihmisiä onnistumaan omissa rooleissaan.

”Projektipäällikkökumppania valitessamme valitsemme ensisijaisesti ihmisen. Sellaisen, joka sopii meidän maailmaamme”, myöntää Vehokari. Varmalla Kumuran Mika Lappalainen on toiminut sekä projektipäällikkönä että Scrum Masterina. ”Ennen valintaa haastattelemme kyseisen henkilön ja tähän valintaprosessiin meiltä osallistuukin useampi ihminen tilanteesta riippuen.”

Projektin läpivientikyky on se, mitä lähdettiin hakemaan, ja se on saatu.”

”Näin juuri valitsimme Kumurankin kumppaniksemme. Halusimme kokeneen projektipäällikön, joka arvostaa ketteryyttä ja joka omalla persoonallaan vie kokonaisuutta haluttuun lopputulokseen rauhallisesti asia kerrallaan”, jatkaa Vehokari.

”Haluamme myös, että osaavat tekijät työskentelevät meillä pitkään ja siksi panostamme myös kumppaneidemme viihtyvyyteen”, Vehokari lisää.

”Varmalla on hyvä ja avoin ilmapiiri tehdä töitä kaikkien Varman sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on ollut antoisaa, ja se on myös kehittänyt itseäni toimimaan uudessa ketterässä ympäristössä”, kertoo oman näkemyksensä pitkästä yhteistyöstä Kumuran Mika Lappalainen.

”Projektin läpivientikyky on se, mitä lähettiin hakemaan, ja se on Mikan avulla saatu Varma.fi:n uudistusprojektissa. Siksi yhteistyömme Kumuran kanssa jatkuu edelleen”, päättää Heidi.


Palveluksessasi!

Olemme täällä sinua ja projektejasi varten. Voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka voisimme olla sinulle avuksi.